Tel.: 06 30 343 4343 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00
Magazin
További cikkek
Kiállítás: Fénnyel írott történelem - Másfél évszázad magyar történelme a Nemzeti Múzeum fotókiállításán
Nézek egy fényképet. Közben arra gondolok, hogy - éppen, mivel egy fényképet nézek - az, amit rajta ebben a pillanatban látok, valamikor valóság volt. Amit a dokumentumfotó megörökített, valamikor, valahol éppen úgy, éppen abban a formában létezett, ahogyan én azt most láthatom: éppen az, éppen akkor, éppen ott. Az, amit egy fénykép megmutat, egy adott pillanatban valóság volt; a valóság egy ténylegesen is létezett szelete, amely ugyanakkor ma már csak azon a fényképen szemlélhető és sehol másutt.Valamilyen formában újra és újra megszületik ez a drámai felismerés, valahányszor csak dokumentum-értékű felvételekkel találkozunk. Régi fotográfiákat nézegetve rácsodálkozunk a múlt leghétköznapibb pillanataira, legegyszerűbb mozzanataira is.Márpedig a Magyar Nemzeti Múzeumban február 2-án megnyílt fotókiállításon négyszáznál is több fénykép ad alkalmat erre a bizonyos rácsodálkozásra. A kiállítás dokumentumanyaga igen széles körből válogatva nyújt áttekintést a legutóbbi százötven év magyar történelméről. A körkép az 1800-as évek közepének dagerrotípiáitól egészen a közelmúlt pillanatképeiig terjed. Portrék és utcaképek; művészi öntudattal készített felvételek és / vagy sajtófotók; a politikai és kulturális közélet meghatározó személyiségei és a mindennapok egyszerű emberei - itt egymás mellett (akár ugyanazon tablón) jelennek meg a legkülönfélébb képek, témák...Kossuth az Egyesült Államokban tett látogatása idején, vagy éppen Déry Tibor nem sokkal halála előtt; máshol meg: csoportkép nagypolgári családról, bérháztulajdonos portréja a századforduló tájáról, közkatona valamelyik világégés valamelyik frontján, majd egy sztahanovista '45 után, arcok '56-ból, sokkal később egy üzletkötő egy elegáns budapesti autószalonból, végül hajléktalanok ételosztáson. A lebombázott Budapest látképe, korábban meg éppen békés szobabelső; utcák és tárgyalótermek; 'kultúrbrigád' és tüntetők csoportja. Sajtófotók és haditudósítók pillanatképei, pusztán üzleti céllal készített portrék vagy éppen propagandaképek - és közöttük olykor felbukkan egy-egy művészi igényű felvétel (Eschertől Kornissig) is.Míg az egyik kép felkavar, megrendít, a másik éppen megmosolyogtat: egymás mellé kerülhet megdöbbentően drámai és groteszk, különös és banális. Szabadon elmerülhetünk az árulkodó részletekben. Gondosan tanulmányozva a gyűjtemény képeit sok mindent tudhatunk meg elődeinkről - gesztusaikról, szokásaikról, mindennapjaikról, életmódjukról; azaz: általában véve az utóbbi másfél évszázad Magyarországáról, valamint azokról, akik benne éltek.Minden szempontból sokszínű tehát a paletta; ugyanakkor azt is tapasztalhatjuk, hogy az egyes képek közé - műfajtól és színvonaltól függetlenül - kitehető valamiféle egyenlőségjel, hiszen legyen bár az adott kép egy Ady-portré, vagy akár egy háborús felvétel: a fotográfiai tevékenység eredménye egyaránt egy-egy konkrét világ megörökítése, tanúsága, dokumentuma lesz.A Nemzeti Múzeum Fénnyel írott történelem című fotókiállítása, amely az intézmény Történeti Fényképtárának gazdag gyűjteményéből válogatva jött létre, még április 29-éig tekinthető meg.Magyar Nemzeti MúzeumBudapestVIII. kerület, Múzeum krt. 14-16.nyitva tartás: hétfő kivételével naponta 10 és 17 óra között- cp -
Könyvajánló: Világoskamra - Barthes feljegyzései a fotográfiáról
"Egyszer régen a kezembe került Napóleon legfiatalabb öccsének, Jérőme-nak egy fényképe. Döbbenten mondtam magamban: 'Ezek a szemek, amelyeket most látok, még látták a Császárt'." Alapvetően mindvégig ez a rácsodálkozás vezeti a 20. század egyik legjelentősebb francia gondolkodójának tollát, miközben megírja igen személyes hangvételű nagyesszéjét a fényképészetről.Roland Barthes (1915-1980), aki írásaiban filozófiai, művészeti és társadalmi kérdésekkel egyaránt foglalkozott, utolsó munkájában, az 1979-ben keletkezett Világoskamrában a fotográfia mibenlétéről fejti ki a rá jellemző érzékletességgel gondolatait. A fényképezés művészetének egyedi sajátosságait kutatva arra a kérdésre keresi a választ, vajon miből eredhet a fényképek különleges hatása, melyek azok a vonások, amelyek nélkül nem létezhetne fotográfia. Gondolatmenetei révén voltaképpen a fotóművészet egy sajátos, de általánosabb esztétikáját dolgozza ki, noha lényegében csak egyes, figurális képekre koncentrál. Egyéni élményeiből, erősen szubjektív benyomásaiból indul ki, mégis általánosan is érvényesíthető következtetésekre jut. Miközben egyes képeket elemezve azok gyújtópontjait keresi - feltárandó a kép működésbelépésének tényezőit -, érint megannyi kapcsolódó gondolatkört, és tágabb érvényű megérzések felé halad. A fénykép drámai hatását nézete szerint talán éppen annak felkavaró felismerése adja, hogy a fotográfia jelenvalóvá teszi azt, ami különben már meghalt, elmúlt; megsokszorozza azt, ami különben csak egyszeri.Barthes esszéje minden bizonnyal nem csupán a fényképészettel behatóbban foglalkozók számára nyújthat lebilincselő élményt, hanem mindazok számára is, akik egyszerűen csak érdeklődők, vagy valaha maguk is éltek át a szerzőéhez hasonló rácsodálkozásokat egy-egy fotográfia láttán.A közelmúltban az Európa Kiadó újra vállalkozott Barthes Világoskamra című munkájának kiadására, és így a nálunk eredetileg 1985-ben megjelentetett könyv most újra kapható a könyvesboltokban.Roland Barthes: VilágoskamraJegyzetek a fotográfiárólfordította: Ferch Magda;megjelent az Európa Könyvkiadó Mérleg sorozatában;Budapest, 2000.- cp -
A vér kultusza - Dióhéjban az aztékok hiedelemvilágáról
A hajdani Azték Birodalom lakóinak kultikus életében, vallásában mindig is központi helyet foglalt el a vér - valamint ehhez kötődően a véráldozat - motívuma. A vérnek ugyanis valamiféle mitikus őserőt tulajdonítottak: lényegében olyan életerőt kötöttek hozzá, amely világképük szerint a mindenség egészének működését biztosítja. Hiedelmeik szerint a vér mint életnedv tölt meg minden létezőt életerővel...Egy ősi eredetmonda szerint például a Nap sem tudott kezdetben - vér hiányában - megmozdulni az égen, és csak azután kezdhette meg életadó útját az égbolton, hogy az ősistenek sorra feláldozták magukat a Napért, vérüket adták, így tehát haláluk lehelt életet a Napba. Ettől kezdve viszont a Napnak állandóan vérre volt szüksége, és innen már egyenes út vezetett a véráldozati kultusz kialakulásához...Az azték népesség kultúrájának, civilizációjának nyomait főként a közép-amerikai Mexikói-medencében találhatjuk, azaz a mai Mexikó középső és délebbi részén, a Mexikói-öböl és a Csendes-óceán között húzódó szárazföld-hídon.A területen már i.e. 20000 körül megjelentek vadászó-halászó életmódú törzsek, amelyek észak-déli irányú vándorlásuk során itt vonultak át, vagy a vándorlást épp megunván valamelyest erősebben kezdtek kötődni a Mexikói-medencéhez és vidékéhez. Idővel életmódjuk egyre szorosabban a területhez kötötte e törzseket: részben letelepedtek, illetve félnomád gazdálkodásra tértek át; i.e. 5000 körül már kukoricatermesztéssel is foglalkoznak, továbbá fejlettnek mondható kézművesiparral rendelkeznek: agyagot formáznak, kosarat fonnak; i. e. 1500 táján pedig már vályogviskókban laknak.Ezt követően a civilizációs folyamatok egyre felgyorsultak, és már mind fejlettebb, mind differenciáltabb törzsközösségek váltották egymást, amelyek között ugyanakkor kulturális folytonosság képződött (pl. sorozatos egybeolvadások révén). Az aztékokat megelőző népek közül itt az olmékokat érdemes említeni, mivel lényegében az általuk kialakított vallási-társadalmi berendezkedés határozta meg az összes későbbi - a térségben született - állam törvényi alapjait is; továbbá jelentős még a toltékok utóhatása, ugyanis az ő katonai szerveződésük élt tovább az őket közvetlenül követő azték terjeszkedésben és birodalomépítésben.Az aztékok i. sz. 1200 körül nyomultak be északról a térségbe. Honfoglalás-mítoszuk szerint egy sasmadarat követve jutottak erre a területre. 1345-ben a Texcoco-tó egyik szigetén - a mai Mexikóváros helyén - alapították meg későbbi fővárosukat, Tenochtitlant. Közben pedig a tolték mintát követve szervezték meg katonaállamukat, amely részben más városokkal szövetségben, részben folytonos és igen agresszív katonai fellépések útján (a katonai erőfölényt érvényesítve) óriási birodalommá nőtte ki magát, amelyben lényeges bevételi forrás volt a leigázott népektől szedett sarc.A harcias szellem természetesen a nép hitvilágában is megjelent. A bevezetésben említett véráldozat ugyan általánosan elterjedt volt Közép- és Dél-Amerika ősi népeinél, azonban sehol másutt nem öltött ekkora méreteket. Az aztékoknál már a kezdeti idők istenségei is igen "vérszomjasak" voltak, így például a törzsi isten, Huitzilopochtli tiszteletére, illetve vélt elvárásainak teljesítésére is igen nagy tömegben végeztek emberáldozatot - főként a csaták során foglyul ejtett ellenséges harcosokat használva e célra.Mindez természetesen szintén szükséges volt a harci szellem ébrentartásához, amely lehetővé tette egy ilyen kiterjedt birodalom kiépítését, illetve létének kiharcolását és folyamatos fenntartását. A jelenség tehát természetesen ezekre a mélyebb okokra is vezethető vissza, és semmiképpen sem egyszerű szadizmusról, vérszomjasságról van szó. Hiszen egy percig sem szabad elfelejteni, hogy egy igen fejlett civilizációról van itt szó (pl. még írásbeliséggel is rendelkeztek), amelynek tagjai különben igen kifinomultan szabályozott, fejlett államrendben éltek.Az aztékoknak egyébként megszámlálhatatlanul sok istenük volt. Hitük szerint a bőséges termés, a katonai siker, az egyéni boldogulás, - életük minden elképzelhető eleme egy-egy megfelelő isten kegyelmétől függött. Amint a társadalom fejlődött, isteneik panteonja is egyre csak gyarapodott, ehhez jött még hozzá, hogy gyakran a meghódított területek vallási kultuszait is beolvasztották a magukéba. Okozott némi kavarodást az is, hogy számos isten ugyanazon feladatokat látta el...Legfőbb isteneik: Chicomecoatl, a kukorica istennője, aki a lét és a termékenység felett általában is gyakorolt hatalmat; Quetzalcoatl, az emberiség teremtője, akit fején tollas fejdísszel ábrázoltak, és akinek alakja a tudást is jelképezte; Coatlicue, a holdat és a csillagokat megszülő istennő, aki jellemzően kígyók alkotta szoknyában került ábrázolásra. Az ember-alakú istenek tisztelete mellett megmaradt továbbá egyes állatok ősi tisztelete. Természetfölötti erőt tulajdonítottak a sasnak - a harciasság és a fény a Nap szimbólumaként tisztelték; a jaguár a hatalom, a bátorság jelképét adta; a kígyó pedig: vedlésében a világ folytonos megújulásának, ugyanakkor változandóságának képét látták, hullámzó mozgása révén meg a vizet, ezzel pedig a termékenységet jelenítette meg. Az állatalakokat viszont a továbbiakban sok kisebb istenség is követte; de akármilyen nagyra is nőtt körük, tiszteletük nem csökkent.Nem múlhatott el egyetlen nap sem anélkül, hogy a birodalom monumentális templomaiban, vagy kisebb szentélyeiben (pl. szent barlangokban az anyaméhhel való párhuzambaállítás révén a világ születését kötötték ezekhez) ne tartottak volna ritmikus zenével és eksztatikus tánccal kísért szertartásokat isteneik tiszteletére. Ilyenkor lényegében az isteneknek tulajdonított szükségleteket, kívánságokat elégítették ki. A természet különböző erőit megtestesítő isteneknek pedig az aztékok hiedelmei szerint elsősorban véráldozatra volt szükségük. Legtöbbször persze állatok vére is megfelelt (pl. a felkelő Napnak minden hajnalban madarak százait áldozták fel a nagyobb templomokban), ám jelentősebb alkalmakkor az emberiség tagjainak is meg kellett hozniuk a maguk áldozatait, ahogyan azt az őskezdet idején maguk az istenek is megtették. Az ellenséges csapatokból ejtett foglyok tömeges feláldozása mellett maguk az aztékok szintén sok vért szolgáltattak isteneiknek.Szokásban volt az öncsonkítás, a fül, a nyelv megsebzése. Az azték harcosok körében a fájdalommal szembeni tűrés tekintélyt adott, a bátorság, az erő jele volt, egyfajta közösségi elvárás. Az öncsonkítás terén különben éppen a papság tagjai voltak a legbuzgóbbak, de véráldozattal kellett a mindenkori uralkodónak is bizonyítania rátermettségét. A véráldozat viszont - azon túl, hogy az önfeláldozás jele volt - egyszerre biztosította a világ körforgásának fenntartását, és az istenek engesztelését, így tehát ez a szertartási forma kegyetlensége ellenére sem valamiféle barbár vérszomj megnyilvánulása volt (bár kialakulásában ez szerepet játszhatott), hanem egy bonyolult világszemlélet egyik eleme, következménye.A vallási rend fejlettségét, összetettségét különben az is mutatja, hogy az valójában nem vált külön a törvénykezéstől, azzal szerves egységben állva szervezte meg a birodalom egészének rendjét. A bűn és annak közösségi kezelése, a túlvilági élet hitük szerinti rendje és még megannyi eleme a mindennapi életnek egyszerre tartozott a törvénykezés valamint a hit területére, illetve ezek nem is igazán választhatók szét.Törvényeik - amelyek tehát a mai értelemben véve egyszerre voltak világiak és vallásos jellegűek - igen szigorúak voltak. A feljegyzések arról tanúskodnak például, hogy akár fővesztéssel is járhatott, ha kitudódott egy házasságtörés, de hasonló elbírálás alá esett a részegség is. Enyhébb esetekben azonban lehetséges volt a katolicizmuséhoz hasonló "vezeklés" és "bűnbocsánat", itt azonban csak egyetlen egyszer lehetett "tiszta lappal" indulni. A halál utáni létet is uralta a társadalmi meghatározottság: a dicső harcosok persze minden további küzdelem nélkül lepkeként vagy kolibriként örülhettek a boldog újjászületésnek; másokra viszont fáradságos és veszélyes út várt, amelyet a túlvilág különböző szintjein keresztül kellett megtenniük, és amelyre csak korábbi rangjuknak megfelelő segédeszközöket vihettek magukkal.Azt tapasztalhatjuk tehát, hogy az aztékok számára hitviláguk át- meg átfonta életük minden eseményét. És vallásuk korántsem csupán a birodalomépítő küzdőszellem fenntartását biztosította, hanem egységes és átfogó világképet nyújtott a nép tagjai számára, továbbá rugalmassága révén fejlett társadalmi rendszer kialakulását tette lehetővé.Az azték civilizáció mégis gyorsan megsemmisült. Az ok viszont egyértelműen külső eredetű: az 1519-től kezdődő, Cortez vezette spanyol hódítás. A spanyol konkvisztádorok földig rombolták az útjukba kerülő városokat, 1521-re pedig elfoglalták a birodalom fővárosát is, a spanyol korona gyarmatává téve ezzel a terület egészét. Az Azték Birodalom pedig ennek köszönhetően végleg letűnt: a múlté lett - gazdag kultúrájával együtt.- cp -
Valentin nap
Valentin nap, vagy Bálint nap még nem piros betűs ünnep a magyar naptárakban, de a virágboltokban kezd nőni a forgalom, szebbnél szebb virágcsokrokat raknak ki a kirakatokban, amelyekre piros szív díszítés is kerül.A Valentin napi ünnepségeket 11 éve tartjuk számon, talán nagy vággyal is várjuk a tavasz beköszöntését.Maga az ünnep egy régi történetre vezethető vissza: a római birodalomban február 15.-ét Juno istenasszony tiszteletére ünnepelték és ott is a tavasz hírnökének, a fiatal szerelmesen ünnepének ismerték. Kr. u. 496-ban Gelasius pápa elrendelte, hogy az addigi Lupercalia ünnep helyett egy nappal korábban, február 14.-én Szent Valentinre emlékezzenek.Valentint a II. Claudius császár idején, a III. században börtönözték be, mert a keresztény vallást követte. A börtönőr vak kislánya hordta be neki ennivalóját a cellába és ilyenkor volt idő arra, hogy a kislányt vigasztalja vaksága miatt, erősítette hitében. Erős hitével visszaadta a lány látását. Valentint 270.február 14.-én végezték ki.Halála előtt üzenetet küldött a meggyógyítottnak „a te Valentinod” aláírással. Így vált az aláírás az egymást szerető fiatalok, az egymásra szeretettel gondolók rövid, őszinte üzenetévé az egész világon.Az Interneten sok hely kínál ingyenes képeslap küldési lehetőséget. Én mégis egy ausztrál honlapon találtam a legszebb lapokat: NewInvent Bár a honlap készítője magyar származású, de angolul készültek az oldalak.Nagy beállítási variációval, zenés melléklettel ellátva, dátum pontosításával küldhetjük el a Valentin-napi képeslapunkat.
Feng Shui
Kínában immár háromezer éve ismert a feng shui látásmód. A szó jelentése: víz és szél. Ez a térharmónia tana és a Ji Csing nyolc építőkövét használja a térképen, a báguán, ami az élet kincseit jelenti.Bárhol is lakik az ember, alapvető fontosságú az, hogy csak olyan tárgyakkal, növényekkel és állatokkal vegye magát körül, amiket szeret, amikre tekintve örömöt érez. Amivel kapcsolatosan szomorú emléke van, azt el kell adni vagy odaadni valakinek, de a szemetesben is jó helyen van. Ha nap, mint nap olyan dolgot kell látnunk, amit nem szeretünk és nélkülözhető, akkor az a dolog teljesen feleslegesen használja a csít, az életenergiát. Ezt az energiát természetesen az ott lakóktól veszi el. A rendetlenség is rengeteg energiát használ el, akár a kertben, akár a házon belül van. A csí elől nem lehet eldugni semmit sem azzal, ha rázárod az ajtót, ez által legfeljebb le lehet lassítani a mozgását. Tehát a csí megtalálja a fiókba rejtett fájdalmas emlékeket vagy fölösleges tárgyakat, és azt élteti az ember helyett. A másik lényeges dolog az, hogy a WC tetejét le kell csukni, akár csatornázott a ház, akár nem, mert a csí ott szeret a leginkább eltávozni, illetve az összes lefolyón. Meglehetősen paranoiás tevékenység lenne szerintem, ha az összes lukat be akarnátok tömni, ennél egyszerűbb és helyesebb megoldás a fürdőszoba és a toalett ajtajának becsukása. A csí az épület elején lévő helyiségekben a legaktívabb, ezért szerencsésebb a ház elejébe, a bejárati oldalra tenni a nappalit, s a hálószobát az épület végébe, ahol az ember jobban fel tud töltődni, és ki tudja pihenni magát.Készítsétek el a házatoknak/lakásotoknak az arányosan kicsinyített mását egy papíron, s a ház hosszabbik oldalát alapul véve egy átlátszó papírra rajzoljatok egy négyszöget. Ezt osszátok fel kilenc területre, így: Gazdagság és siker Jó hír és hírnév Szerelem és házasság Egészség és család Föld Alkotókészség és gyermek Önművelés és tudás Karrier Segítőkész emberek és utazás Bejárati oldal A bejáratot a térképen levő bejárati oldalhoz illesszétek, s ha nem túl hosszú a ház, akkor mindkét oldalon csak kevés marad le a térképről. Ekkor a házon belül a különböző helyiségekben elég a megerősítést elvégezni.Ha a házhoz hozzáépítettek valamilyen épületet, akár milyen kicsi is az, akkor azt is figyelembe véve egészítsétek ki a házat négyzet formájúra úgy, hogy a hiányzó, kívülre eső sarkot megjelölitek egy nagy tömegű tárggyal, ami lehet fa, egy nagy virág, lámpaoszlop vagy egy szobor. Mivel keveseknek adatik meg a családi ház öröme, így a lakásban lakókról sem feledkezhetünk meg. Jó azt is megtudni, hogy a társasház vagy bármilyen ház melyik területén éltek. Amikor valaki az utcafronton él, az ugyan több energiát kap a kinti forgatagból, de egyáltalán nem biztos, hogy ezzel jól jár, nemcsak azért, mert a kinti zajokat jobban hallja, hanem sokkal nagyobb lendülettel érkezik, szinte berobban hozzá az energia. Egy hátsó, csendesebb zugban megbújó lakás több nyugalmat tud biztosítani a lakóinak, mert már a ház eleje megszűri, s lelassítja az energiaáramlást. Ott jobban önmaga lehet az ember, míg az elöl lakókat erősebben befolyásolja a kinti áradat. Az első területeken levő lakások azért is alkalmasabbak irodának vagy üzlethelyiségnek, mert egyrészt könnyebb bemenni, másrész jobban vonzzák a csít, így szinte behívják az embert. Egy hátsó részen levő irodába menet az érzékenyebb ember mindenképpen felfedezheti, hogy csökken az energiaszint, s ez a pezsgést kedvelőket vissza is tarthatja attól, hogy az épület hátsó részében levő üzletet megnézzék.Meglehetősen sok, furcsa formájú lakást építettek, s keveset lehet olyat találni, ami tökéletesen négyzet alapú lenne. Ha úgy ítélitek meg, hogy valamelyik báguá terület hiányzik a lakásból/házból, és nem tudjátok azt kívül megjelölni, mert mondjuk a szomszéd otthonán belüli területre esik, akkor sincs nagy baj, mert akkor az egyes helyiségeken belül kell a térképet alkalmazni, s ott elhelyezni olyan tárgyakat, amiket a csí azon a helyen megkíván. Ezen kívül az öt elem egyensúlyát kell elérni minden helyiségben, még a legeldugottabb kuckókban is. Ezek a víz, fa, tűz, föld és a fém. Harmóniájukat a színes segítségével a legkönnyebb elérni.Amikor egy terület problémás az életben, akkor az egyes tárgyakat is fel lehet térképezni, s ez által erősíteni az energiaáramlást. Például ha valaki sokat ül az íróasztalánál vagy a számítógépasztalnál, akkor annak báguá térképét is feltétlenül érdemes elkészíteni. Bármilyen ábrát alkothatsz egy-egy területhez, ami azt ki tudja fejezni szerinted. Ez lehet egy hozzá kapcsolódó szöveg is, vagy a jelének rajza is. Nem szükséges alkotnotok sem, de szerintem így lehet a legszorosabb kapcsolatot létesíteni a különböző területekkel, a szoros kapcsolat pedig elősegíti a hely szeretetét, és a pozitív energiaáramlást is.Általában minden szükséges tárgy megvan, amivel a kellemes környezetet és az életenergiának is tetsző áramlást ki lehet alakítani, csupán más helyen, mint ideális lenne. Tehát nem kell attól tartanotok, hogy valami drága mulatság ez, inkább a fantáziátokat kell használni.Az egyes területek és a hozzájuk tartozó tárgyak és színekEgészség család: kékek, zöldekCsen, viharos erő- egészséges növény- friss vágott virág, amit a hervadás első jelekor ki kell dobni- képek kertekről, családtagokról- fatárgyak (ágy, szekrény, fakanál stb.)- családi ereklyék vagy bármi, ami baráttól származikGazdagság, siker: piros, vörös, bronzSzun, örök szél - szélcsengő- értékes tárgyak- vágyott javakról képek, minden, ami a gazdagság jelképe számodra- kerek levelű növények, selyemvirágok- víz jellegű tárgyak (akvárium, vizeskancsó vízzel stb.)- pénz és egyéb érmékHír, hírnév: pirosak, vörösekLí, terjedő tűz- diplomák- állati eredetű tárgyak (agancsok, szőrmék, bőrkabát stb.)- háromszögek és gúlák- kellemes fényforrás: gyertya, petróleumlámpa, napfény, lámpafénySzerelem és házasság: rózsaszínekKuan, befogadó föld- páros dolgok (cipő, kétágú gyertyatartó)- a szerelem jelképei (delfinek, galambok stb.)- egymástól kapott apróságok- fényképek kettőtökről- mindkettőtök ruhái, együttAlkotókészség, gyermek: fehér, pasztellszínekTui, örömteli tó- bármi, ami alkotómunkára serkent- különös alakú tárgyak, plüssállatok- kerek és ovális tárgyak, fémtárgyak- gyerekrajzok, képek gyerekekről (állatkölykök is lehetnek)Segítőkész emberek, utazás: fehér, szürkék, feketeCsien, az ég- lelki vezetődről, tanárodról, szentekről készült felvételek- úti célokról képek- a hittel kapcsolatos dolgokKarrier: fekete, tengerkék, barnák, grafitszürke és minden sötét színKan, mély víz - víz elemű tárgyak, csobogók, tükrök, sík üvegek- karrierrel kapcsolatos jelképeid- természetes alakú dolgok (megmunkálatlan szép kavics, fakéreg stb.- formázott üveg- és kristálytárgyak- kitüntetések és oklevelekÖnművelés, tudás: fekete, kékek, zöldekKen, a hegy- a tanulással kapcsolatos dolgok- minden, amit tudni szeretnél vagy amiben magabiztosabbá kívánsz válni- nyugodt helyeket, meditáló bölcseket, kedves tanárokat ábrázoló képekFöld: semleges terület, itt az elemek harmóniájára kell összpontosítani.Az öt elem(ezek harmóniába hozása a legfontosabb)Fa elem:document.write('Szél');- valamennyi fa bútor- lambéria, a favázas házak tartószerkezete, tetőszerkezet, parketta- az összes növényi eredetű textília, mint a pamut, a len, sőt a műselyem is- a virágmintás tapéták és az ilyen mintás bútorok- a tájképek és a virágokat ábrázoló csendéletek- az oszlopok, gerendák, fatörzsek és a függőleges csíkok- a kék és a zöld minden árnyalataTűz elem:document.write('Tűz');- mindenfajta világítótest, beleértve a fénycsöveket, a villanykörtéket, a petróleumlámpát és a gyertyát, a kandallóban lobogó tüzet és a napfényt is (nagy ablakfelület is!)- az állatokból készült használati tárgyak, a gyapjú, szőrme, bőr, a csont vagy a tollak- minden állat - embereket vagy állatokat ábrázoló képek- a vörös szín árnyalataiFöld elem:- a tégla, a vályog és a cseréptetők- minden kerámia és agyak használati tárgydocument.write('Föld');- a négyzet és téglalap alakú dolgok és valamennyi hosszú, lapos felület- a sivatagot, mezőt stb. ábrázoló képek- a sárga és más föld színekFém elem:- minden fémtárgy, a rozsdamentes acéledények, réz és bronz kilincsek, evőeszközök stb.- valamennyi kő, szikla, a márvány, a gránit, és a kő járólapok is- a kristály, az ékkő és a féldrágakövek- fém és kőszobrok- a kör, félkör vagy ovális alakzatokdocument.write('Genezis');- a fehér és a pasztellszínekVíz elem:- valamennyi patak, folyó, tavacska, forrás, de a kis csobogók is- a tükröződő felületek, mint a metszett kristályok, üvegtárgyak, tükrök- a lendületes, szabad formák és aszimmetrikus alakzatok- a feketébe hajló, sötét színárnyalatok, mint a mélykékHa már meg tudjuk állapítani, hogy melyik elem van túlsúlyban, akkor áthelyeztetjük máshová használati tárgyainkat, a következőket figyelembe véve:document.write('Víz');A víz táplálja a fát.A fa táplálja a tüzet.A tűz teremti a földet.A föld szüli a fémet.A fém megtartja a vizet.Amennyiben az öt elem így épül egymásra, akkor egy végtelen, egymást folyamatosan újrateremtő és tápláló zárt rendszert alkotnak. Ha mind az öt elem jelen van a térben természetes egyensúly születik. De az öt elem korlátozhatja is egymás kiteljesedését:A fa felemészti a földet.A föld gátak közé szorítja a vizet.A víz kioltja a tüzet.A tűz megolvasztja a fémet.A fém elmetszi a fát.Amikor az öt elem egymást korlátozó kapcsolatrendszerével dolgozunk (erre akkor lehet szükségünk, ha pl. egy egész falnyi ablakfelületünk van, s ezen nem lehet változtatni), tartsuk szem előtt az alábbi szabályokat:- Amennyiben a házban/lakásban a fa a meghatározó elem, használjunk sok fémet. A fa hatását a földdel és a tűzzel gyengíthetjük. Óvatosan bánjunk a vízzel, hisz az növeszti az erejét.- A tűz elem túlsúlya esetén sok vízre lesz szükségünk. A fém és a föld szintén segítségünkre lehet. A fa táplálja a tüzet, ezért csak egészen kevesen használjunk belőle.- Ha a föld az uralkodó elem, azt a fával korlátozhatjuk. A fém és a víz kiemeli a fa hatását. Ezzel szemben a tűz elem alkalmazását lehetőség szerint kerülni kell, mert az csökkenti a fa kiegyenlítő erejét.- Abban az esetben, ha a fém a meghatározó, azt a tűzzel tarthatjuk kordában. Az egyensúlyt vízzel és fával finomíthatjuk. A föld elemhez tartozó dolgokat viszont csak módjával használjuk, mert az esősíteni a fém energiáját.- A víz elem uralma esetén sok földre lesz szükségünk. Bátran tehetünk hozzá tüzet és fát, de bánjunk óvatosan fémmel.Remélem kellemes időtöltés lesz számotokra a lakásrendezés Feng Shui-módon, s biztos vagyok benne, hogy pár héten belül megérzitek kellemes hatásait, következményeit. Ez mindenképpen alapja lehet egy megromlott kapcsolat helyreállításának vagy a gazdagság felé vezető úton is lehet az első lépés. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy akár tetszik, akár nem, a második és a sokadik lépést is Nektek kell megtenni a boldogságotok és kiteljesedésetek útján. A térrendezés segít okosan, optimálisan felhasználni a rendelkezésre álló energiát. Ha a családon belül lényegesek az ízléskülönbségek, akkor semmiképpen se a vita forrása legyen ez a nagyszerű tudomány! Ilyen esetben mindenki a saját helyiségeit rendezze a saját kedve szerint, a közös területeket pedig igyekezzetek úgy kialakítani, hogy az összes ott lakó vagy dolgozó ember jól érezhesse magát benne, s boldogan térjen oda vissza.Örömteli és sikeres térrendezést kíván Nektek:Derita mNemos
India: Szent Tehén és Szent Ferenc
Két kalandvágyó fiatal útilaput kötött és elindult felfedezni Ázsiát. Beszámolójuk második részében indiai élményeikről olvashatnak. November 9., kedd 21.30 Amritsar, Arany Templom. Az ember, ha erre jár, általában a zarándokok számára fenntartott szállások valamelyikén talál vackot magának. Az Arany Templom körül tucatnyi tömegszállás egyikében, ahol a nyugatiaktól egy jelképes díjat elvárnak. Az ember, ha erre jár, pláne, ha Pakisztán felől érkezik, igencsak fellélegezhet. Indiában már nem bámulnak annyira, mint Pakisztánban, az utcák is mintha egy kicsit rendezettebbek lennének... Hiába, minden relatív. Jó tanács azoknak, akik Indiát túlságosan sokkolónak találják, töltsenek el előtte egy-két hetet Pakisztánban. S így már az se baj, ha az ember harmadszor járja körbe a négyzet alakú kis tavat, hogy bejuthasson a tó közepén álló tiszta arany borítású, háromszintes templomba. A látvány lenyűgöz, a folyamatos kántálás elvarázsol. Minden este megismétlődő ceremónia a Könyv Becsukása. (Minden hajnalban kinyitják újra). Az egységes turbános viseletükről ismert szikhek vallása fél évezrede vált ki a hinduizmusból, és azóta Amritsar, ez a határmenti város a vallási központ és a legszentebb hely számukra. Maga az épület háromszintes, mindegyiken ül egy-egy nagyszakállú ember egy kirakatban, és méltóságteljesen olvassa a szent könyvet, melynek egy-egy lapja egy négyzetméter körüli. November 11., csütörtök, 10:55, Delhi, Connaught Place. Próbáljuk átverekedni magunkat a tízsávos úton, de nem sok sikerrel. India fővárosának főtere egy mérföldes átmérőjű hatalmas kör, pontosabban három koncentrikus kör, tucatnyi sugárúttal. Pedig jó lenne a túloldalra átjutni, onnan indul a 620-as busz a követségi negyedbe. A látszólagos káosz ellenére azért rend van: a fekete taxik és a robogó motoros riksák között látni két terebélyes, csüngőkkel feldíszített elefántot, akiket gazdájuk - a nyakukon ülő mahut - megállásra bír a piros lámpa láttán. Ez Delhi, az Európából Indiába érkezők túlnyomó többségének ez az első Ázsia-élménye. Zsivaj, milliónyi az ember az utcán, szabadtéri borbélyok, az út közepén kérődző szent tehenek, átvághatatlan légszennyezés, sok nyomorúságos ember az utcán... Mi azonban, Isztambulon és Teheránon edződve, már nem döbbenünk meg annyira, tehát több energiát tudunk a város kellemes oldalaira fordítani. Az egyik délelőttöt a város déli végein található Kutab Minar épületegyüttesre szánjuk, ahol kétezer éves, nem rozsdásodó vasoszlopot lehet megcsodálni, az egyik délután pedig a régi városrészben terpeszkedő Vörös Erődé. A "kötelező" látnivalókra több időnk nem is nagyon jut, mivel intézkedni kell: vonatjegyeket venni (4-5 órás sorbanülés), további vízumokat beszerezni (az egyiket sikerül, a másikat nem). Hétvégére a nagy zsákot a szálláson hagyjuk, és csak a kicsit visszük egy háromnapos kiruccanásra. November 14., vasárnap 15.43 Agra, Taj Mahali sorban állás. Igen, igen, ez az örök szerelem legcsodálatosabb emléke. Annyira csodálatos, hogy két-háromszáz külföldi, valamint mintegy hat-nyolcezer indiai kíváncsi rá éppen ma. Ráadásul sietni kell, mert négy óra után tízszeres árat kell fizetni a naplemente miatt (teliholdas éjszakán elkérnek 100 dollárt is). Aki négy előtt beér, az még potom áron élvezheti a kupolás-minaretes márványépítmény látványát. Azóta már jelentősen drágább lett a belépő. Hat hét után először éppen Agrában találkozunk magyarokkal, rögtön többel is. Időnként igenis járhatnak erre honfitársaink, mivel a Taj-tól kétszáz méterre magyar nyelven hívogat egy kis füstös étterem. Benn a kertben az egyik turistacsoporttól a másikhoz vetődve, különböző, európai nyelveken hallott kommentárokból összeáll a kép: a Taj építtetőjét saját fia fosztja meg a tróntól, majd haláláig fogva tartja a közeli erőd egyik termében. Az egykori sah cserében naphosszat nézheti a két-három mérföldre lévő fehér márványépületet. Ha már az ember Agrában van - ahol mellesleg egész Indiában a legnagyobb az egy órára eső átvágási kísérletek száma - illik kibumlizni a közeli Fatehpur Sikri városkába, ahol négyszáz éve az egyik uralkodó épített egy csodálatos palotát, majd egy évtizeddel később megunta és az egész udvartartást visszaköltöztette Agrába. Az eredmény: eggyel több vöröses kövekből épített meseszép mogul stílusú épület. Delhibe visszafelé a vonaton aztán módunk van megismerni a harmadosztály nyújtotta örömöket: egy marhavagonhoz hasonló, lerácsozott vasúti kocsiban kb. kétszáz ember, faltól falig, padlótól a mennyezetig. Ja, és persze mindenki bennünket bámul, miért is nem utazunk magasabb osztályon, ha egyszer úgyis gazdag európaiak vagyunk. November 18., csütörtök 9.52 Pushkar, hindu templom melletti teázó. Huh, végre egy kis pihenés az utazáson belül. Finom péksütik, almás pite, citromos-gyömbéres tea, kerthelyiség, háttérben ütemes kántálás megy már majdnem egy órája. Pushkart nehezen lehet megtalálni a térképen. Aki kíváncsi, keresse meg Ajmert, Delhi és Ahmedabad között kb. félúton, itt van ez a tízezres kisváros. Évszázadokon keresztül jöttek ide a zarándokok, aztán harminc évvel ezelőtt beállítottak a nyugati hippik. Azóta egymás mellett sétafikál a batikolt pólós, rastafrizurás figura és az aszkéta, narancsos színű lebernyegbe burkolt szent életű ember, a szadhu. Minden évben november közepe tájékán ebben a városkában tartják az egyre több látogatót vonzó tevevásárt. A kérdéses hétvégén akár tízszeresükre is fölmennek az árak, és több fehér embert látni, mint helybélit és tevét együttvéve. Mi azért óvatosak voltunk, és a nagy tevevásáros hétvége előtt látogattuk meg Pushkart. Hét közben még elviselhetőek az árak és nincsenek csoportos-aranynyakláncas-videókamerás turisták, viszont a főszereplő tevék már mind itt vannak. Olyan ötvenezren. A kairói heti tevepiac ehhez képest kis trafik: itt tevék sétálnak vagy üldögélnek - ameddig a szem ellát. A bokornyi fák tövében megy az alkudozás egy-egy nyájra: ilyenkor 30-40 púpost hajtanak el egyszerre. November 19., péntek 17.51, Jaipur, Raj Mandir mozi. Végre kinyitották a pénztárat. A két óra alatt felgyülemlett sor felhördül, izzik, majd öldöklésbe kezd. A hat órakor kezdődő sikerfilmet mindenki látni akarja, ez csak érthető, nem? Még szerencse, hogy nádbotos csendőrök ügyelnek a sor egyenességére, elég tettlegesen. A hősiesen megszerzett jeggyel beslisszolunk a légkondis épületbe. Mintha egy hupikék-hupirózsaszín torta belsejében lennénk. A sikeresek besétálnak a terembe, és már kezdődik is az "új családi film". Mindenki nagyon gazdag, mindenki nagyon boldog, mindenki házasodik, mindenki énekel, mindenki táncol. Csak éppen történni nem történik semmi. Talán még jó is, hogy a szövegből egy kukkot sem értünk. Azindiai mozi nemcsak a vásznon családi esemény. A teremben a gyerekek le-föl rohangálnak (családonként legalább három), a vállunkat és a hajunkat fogdossák. Persze a film szövegéből nem sokat értünk, hiszen hindi nyelven szól. A háromórás film szünetében jobbnak látjuk lelépni. Egy óra múlva azonban megelevenedik a film: hazafelé sétálva belecsöppenünk egy esküvőbe. A vőfély be is hív rögtön az utcáról: az európai "barát" mindig emeli a család presztízsét. Igaz, ezek az európaiak enyhén koszos pólókban feszítettek, de így is öt percen belül már mi voltunk a 150 fős sereglet érdeklődési körében, nem az ifjú pár, akik nagyon szerencsésnek mondhatják magukat, hiszen kétszer már találkozhattak korábban is. November 22, hétfő, 17:48, Jaisalmer, háztető. Sietnünk kell, ha még el akarjuk kapni a naplementét. Már egy fél órája próbálunk becserkészni egy megfelelő háztetőt. Innen látszik az egész város: a robosztus várfal mögé, a sivatagba fog mindjárt lebukni a vörös korong. Jaisalmer a sivatag közepén van, egész közel a pakisztáni határhoz pár száz kilométerre a legutóbbi pusztító földrengés középpontjától. Hosszú órákon keresztül utazik az ember a buszon, végig kopár, sivatagos környezetben, mire föltűnik a város bástyákkal tűzdelt fala: ez aztán tényleg az ezeregy éjszakából lesz egyjelenet. A falakon belül Kis Mukk ugyan nem jön szembe, de népes felvonulások, tarkaruhás piaci kofák és élénk színű turbánnal díszített férfiak le-föl járkálnak a vöröses színű havelik között. A tipikus haveli három-négyszintes díszes homlokzatú épület, a gazdagabb kereskedőcsaládok városi palotája. A sikátorokban szőnyegárusok és hennafestők ajánlják magukat, máshol meg gebére fogyott szent tehenek kószálnak az Internet cafék között. Hiába, a leggyorsabb összeköttetést már a "mesés keleten" sem a repülő szőnyeg jelenti, hanem a wwwilágméretű pókháló. A rajasthani szép városok közül még útba esett Jodhpur, ahol egy hegy tetején valamelyik egykori maharadzsa palotáját lehet megcsodálni, valamint Udaipur, ahol egy másik maharadzsa másik palotájában lehet gyönyörködni. Valamint egy húsz évvel ezelőtti James Bond filmben, melyet itt forgattak, és manapság a város összes éttermében/teázójában ezt játsszák minden este hétkor. November 29., hétfő 13.18, Bombay, városi mosoda. Micsoda? Egy mosoda, mint látványosság? A belvárosi vasútállomásról ötpercenként indulnak HÉV-szerű szerelvények Bombay elővárosaiba.Ha az ötödik megállónál kiszállva az utazó átmegy a sínek fölötti hídon és lenéz, több száz mosóférfi (és néhány mosónő), közkeletű nevükön dobi-wallah, gyaszatolja egy-egy betonkockán a város szennyesét. Szennyesből aztán van jó sok, hiszen ez isa harmadik világ egyik tipikus tízmilliós megamonstruma. Bombay más értelemben is izzadságszagú. A kikötőváros, melyet újabban hivatalosan Mumbainak neveznek, India olvasztótégelye. Aki szerencsét szeretne próbálni, ide sereglik az egymillárdos ország különböző sarkaiból. Aki a bankvilágban, vagy éppen a mozik jelentette szórakoztatóiparban akar érvényesülni, az mind itt nyomul. Első látásra a város megtévesztően brit, sőt, viktoriánus. Az épületek - bankok, állomások, hivatalok - mintha csak Londonban lennének. A piros színű emeletes buszok és a fekete taxik is megtévesztőek. Az utca szintjén azonban a pálmafák már zavarba ejtenek. A járókelők közül sokan elegáns bankszerű öltözékben járnak és kelnek, de a járdára tekintve már egyértelmű lesz, hogy Indiában vagyunk: kolduló családok itt-ott, cipőpucolók és utcagyerekek. Pechünk van, hogy éppen hétfőn vagyunk itt, hiszen a híres Elefánt-szigetre éppen hétfőn nem járnak kishajók. Rövid mérlegelés után úgy dönt a kupaktanács, hogy Bombayben csak a feltétlenül szükséges időt tölti az ember. Még aznap este éjszakai buszra szállunk, és irány Dél. December 3., péntek, 11:11, Goa Velha, Xavéri Szt. Ferenc ünnepe. Goa régi portugál telep, még a XVI. században kanyarította ki magának az első nagy hajósnép. Birtokaikon Xavéri Ferenc terjesztette a keresztény hitet. Aztán meghalt, felravatalozták, de az teljesen épen maradt. Hamarosan szentté avatták, és azóta is minden évben tömegek jönnek el sírjához, a goai székesegyházba. Az egész környék egyébként egy hatalmas búcsúra emlékeztet. Van itt vattacukor és bóvliárus. A családok (ne feledjük: egy család 8-10 főből áll) piknikelnek a füvön, de akár benn a templomban is. Goa persze a nyugatiak szemében nem erről híres, hanem homokos partjairól, a hippi-világról, a teliholdas-kábuló bulikról. Na, ezeket mi szépen nagy ívben elkerültük, inkább választottunk egy nyugodt kis partszakaszt, ahol (még) nincsen parti szállodasor, ahol a helybéliek még mindig halászatból élnek. Hajnalban kimennek a vízre a legények. Amikor visszaérkeznek, az egész falu ott sürög-forog. Valaki jeget hoz, valaki a hálót bogozza, valaki reggelit szállít a halászoknak. December 6., hétfő, 9:28, komp Ernakulam és Kochin között. Már egészen délen vagyunk, Kerala államban. Idefelé a vonat trópusi erdőkön futott át, buja zöld minden. Ernakulam a szárazföldön van, az igazán érdekes Kochin pedig egy szigeten. Kochin városának nagyon régre visszanyúló története van. Ötszáz éve a partot érő portugálok megdöbbenve látták, hogy itt már vannak keresztények. Történt ugyanis, hogy Jézus egyik tanítványa, a hitetlen Tamás, fogta magát és eljött Indiába és itt elkezdett téríteni. A helyi zsidó közösség hasonlóan régi. Így aztán a portugálok legfeljebb a meglévő templomokat építhették újjá. Aztán szokás szerint jöttek hollandok, majd az angolok, egyre nagyobb gazdasági és politikai befolyást szerezve. A végeredmény: helyes kis utcácskák, ősi zsinagóga, ódon protestáns templom, krikettező indiai fiúk, művészeti galériák. Az idők során itt voltak a kínai kereskedők is. Tőlük fennmaradtak a különleges halászhálók és egy díszes-színes táncforma, a khatakali. Itt, a városban tudtuk meg, hogy éppen a templomi fesztiválok idényében érkeztünk. Egyik délután egy helyi busszal kibumliztunk egy kisvárosba, és a hindu templom iránt érdeklődtünk. - Kövessék csak a tömeget! Benn a templomban tizenöt csodásan díszített elefánt, mindegyiken három templomi szolga, illetve a templom (inkább talán kolostornak megfelelő intézmény) főterén több száz félmeztelen férfi kürtökkel, dobokkal felszerelkezve. A lassú zene olyan negyedóránként fölerősödött, egyre nagyobb lett a harsogás, majd az elefántok egy lépéssel előbbre dübörögtek.Innen átröppentünk Sri Lanka szigetére, majd vissza Indiába. Ezekről legközelebb számolunk be.Békeffy - Bán
Kiállítás: Milena Dopitová: Installációk 1992-1999 
"Ne hanyagold el az apróságokat és a kötelező gyakorlatokat"; Milena Dopitová, a fiatal cseh művészgeneráció egyik legtehetségesebb képviselője műveiben a hétköznapok, a "hétfők" által teremtett helyzeteket gondolja végig a számára erre a célra legmegfelelőbb műfaj, az installáció keretében. Milena Dopitová következetesen installációkat tervez és épít, annak ellenére, hogy a prágai művészeti élet középpontjában a posztmodernt túlélő és minden másnál piacképesebb festészet áll.Pavel Liska, a brnói Művészetek Háza igazgatója szerint az installáció az adott teret alakítja ki egy új multimédiális tereppé, míg a vele rokon environment esetében maga a tér válik a művészi alkotás tárgyává. Az installáció mindig szigorú logikai rendszereket követ, az adott tér a művészi beavatkozás következtében jellegében megváltozik, újra értelmezi önmagát, illetve a térről alkotott eddigi képzeteinket.Dopitová számára elsősorban a tartalom a fontos, viszont az azt hordozó forma ebből számára szinte automatikusan következik, és a ready made-ek, ill. más hétköznapi tárgyak bevonásával az anyaghasználata is "intuitíve" az alapgondolatot támasztja alá. Különösen érdekes a hétköznapi anyagok, a legkülönbözőbb vizuális területekhez kapcsolódó tárgyak, reklámfotók, videofilmek, óriásplakátok vagy zenék, illatok bevonása a munkákba, ami textilhez kötött vasláncok, szappanbuborékok, vaskonstrukciókra húzott anyagok és légyfogó papírok formájában jelenik meg.De természetesen az eredeti gondolat a térberendezés során, a különböző médiumok kölcsönhatása következtében változásokon megy át, melynek felismerését, dekódolását Dopitová is egy kirakójáték összerakásához hasonlítja. Műveiben a szociális jelenségek mellett, morális és végső kérdéseket felvető filozófiai gondolatok is helyet kapnak, melyek a címeket tudatosan a mű részeként használva új jelentéstartalommal egészülnek ki. A mostanában egyre divatosabb feminizmus ill. gender problémával, ami a művek kapcsán felmerülhet, természetesen, nem koncepcióként foglalkozik. "Lehet, hogy mivel nő vagyok, női módon látom a világot. A kifejezésmód női, például ahogyan a szót, a gondolatot, a munkaanyagot használom."Az 1963-ban Stembergben (Csehország) született művész 1994-ben végzett a Prágai Képzőművészeti Akadémián.Részt vett számos biennálén, mint pl. Sydney, 1992, Sao Paulo, 1994, Velence,1996, és 1997-ben elnyerte a Pollock-Krasner Foundation INC., New York díjat, ill. a bécsi Közép-Európai Kulturális Iniciatívák díját.Milena Dopitová munkái 1997-ben a Budapest Galériában, majd a Nézőpontok/pozíciók (Kortárs Művészeti Múzeum - Ludwig Múzeum Budapest, 2000) c. kiállításon szerepeltek eddig Budapesten.Dopitová 1992 és 1999 között készült munkáit a brnói Művészetek Háza mutatta be 1999-ben, és Budapest után Kremsben lesznek láthatóak.Kortárs Művészeti Múzeum - Ludwig Múzeum BudapestBudavári Palota, "A" épület1014 Budapest,Szt. György tér 2.
Szemle...
Hát itt van végre! A régóta várt, a frankó, itt van megint, vagy újra: immár a harminckettedik.Mármint a Magyar Filmszemle - a Millenniumi. Persze akadtak apróbb szervezési nehézségek azért most is, pl. hogy mikor és honnan lesz a pénz, meg hát az arculatterv, miegymás... de hát problémázni mindig kell valamin. Azért különben a Szemle visszavonhatatlanul elindult (gondolom, idén is volt nagy trakta a megnyitón - én sajnos erről most lemaradtam); közel másfél száz alkotás, vetítések délelőttől késő estig néhány helyen, néhány napon át. Egészen pontosan: 6-áig; a helyszínek pedig: Átrium, Mammut; versenyen kívüli filmek a volt Blue Boxban; viták, kiállítások és egyéb rendezvények a Millenniumi Rendezvényközpontban.Tehát arról van szó, hogy a néző egy röpke pillanatra találkozhat alkotásokkal, amelyeken filmeseink az elmúlt időszakban dolgoztak. Vetítés vetítést ér, hogy aztán a filmek többsége újra (és lehet, örökre) dobozba kerüljön (szarok és nem szarok egyaránt), és hogy egy töredéke pedig feljusson néhány hétre néhány mozi műsorára (szarok és nem szarok egyaránt). Hát ez van. Pedig film lenne bőven: generációs korlátok nélkül, változatos, színes a kép. (Azért néha eltöprengek azon, honnan van ennyi energia és lelkesedés évről évre - és még mindig - a szakmában, amikor pedig sajnos ide is begyűrűzött a mozilátogatók számának radikális csökkenése, ha meg mégis beülünk valahova filmet nézni, hazaival alig találkozhatunk.)De legalább van ez a Szemle, úgyhogy senki se csüggedjen! Nagyjátékfilmek, kísérleti és animációs filmek, dokumentumfilmek - szóval mindenféle. És akkor neveket még nem is említettem, pedig mindenki itt van, aki számít: Tímártól Gothárig, Tarr Bélától Czabánig (no de nem akarok buta felsorolásba átmenni).Szóval itt van a Szemle, itt van újra... Megint nagy a nyüzsi egy pár napig - boldog, boldogtalan ott kavar. Tehát: Szemlére fel!ÁtriumII. ker., Margit körút 55.Mammut Budai MoziközpontII. ker., Lövőház utca 2-6.Kultiplex (volt Blue Box)IX. ker., Kinizsi utca 28.Millenniumi RendezvényközpontII. ker., Fény utca - Ganz Park G épület- cp -
Kiállítás: Ékszerszínház
Mennyi minden kifejezhető egy jól megválasztott ékszerrel. Egy gyűrű, egy nyakék, vagy éppen egy karkötő sok mindent elárulhat mind viselőjéről, mind az adott ékszer tervezőjéről, elkészítőjéről. Az egyszerű, díszítő-megformáló célú kézműves hagyomány így - mind kifinomultabb technikai fogásokkal, eljárásokkal bővülve - önkifejezésre törekvő iparművészeti ággá lett. És e művészetnek ráadásul még az a sajátossága is megvan, hogy az elkészült műalkotást testünkön viselhetjük, magunkon hordhatjuk.A különféle nemesfémeket és drágaköveket különlegességük és ritkaságuk miatt már ősidők óta igen megbecsülte bármely kultúra, bármely civilizáció embere. A nemesnek tekintett anyagokból készített ékszerek megannyi szerepet betölthettek a különböző ősi közösségekben: egy időben lehettek értéktárgyak és mágikus erőkkel bíró varázseszközök. Az ötvösművészetet ugyanakkor mindig is megkülönböztetett tisztelet övezte, mivel már a megmunkáló-tevékenység révén jelentős értéknövekedést eredményezett: az értékes anyagok a feldolgozás révén még értékesebbé válnak.A modern ötvösség egyenes folytatása a hagyományos mesterségnek: ugyanis az iparművészeti igényű ékszerkészítésnél is azt tapasztalhatjuk, hogy az több egyszerű megmunkálásnál, mivel benne az ötvös ízlése, kézügyessége, esztétikai érzéke szintén megjelenik.A VIII. kerületi Bárka Színházban nyílt meg január elején Magyar Dorottya ezüst ékszereinek fotókiállítása Ékszerszínház címmel. Az ékszertervező-művész alkotásait különleges formagazdagság, érzékeny anyagkezelés, valamint a különböző anyagok játékos, ötletes kombinálása jellemzi. Tárlatát még a hónap végéig tekinthetik meg az érdeklődők.Bárka Színház1082BudapestÜllői út 82.- cp -
Korai Korai
Na végre! Éppen itt volt már az ideje, hogy a Trottel kiadja a legelső Korai Öröm-albumot CD-n, mert hogy annak idején csak kazettán jelent meg, és én bizony lassan már rongyosra hallgattam a példányomat.Szóval újból megjelent a legelső Korai-album - immár elnyűhetetlen hordozón -, de az eredeti, 93-as élőfelvételek (Tilos az Á) mellett találunk még néhány más archívot is. Így például felbukkan egy hosszabb változata annak a számnak, ami egy M. Narancs válogatás-CD-n jelent meg néhány éve; továbbá egyéb stúdió- illetve rádiófelvételek, stb... Azok számára persze, akik hallgatják más lemezeiket, talán lesznek ismerős motívumok, de az biztos, hogy a kiadó kitett magáért, hiszen több, mint 70 percnyi fantasztikus zene került erre a CD-re a korai felvételekből.Akik meg nem találkoztak korábban a Korai Öröm zenéjével? Hát mit is mondhatnánk nekik...; nehéz műfajilag behatárolni - ez egyébként gyakran van így az igazán jó zenékkel; különben egy gyenge hasonlattal élve: képzeljünk el egy olyan zenekart, amiben egy távol-keleti buddhista kolostor zenészeit összedobtuk egy rockzenekarral (még egyszer bocsánat a pocsék hasonlatért!). Mondhatnánk azt, hogy nagyon igényes instrumentális zene, némi világzenei beütéssel, ha volna értelme a "világzene"-kifejezésnek...Egyvalami viszont biztos: szép zene. És ez a mostani album kiváló alkalmat teremt arra, hogy belekóstoljunk.(Ezzel egy időben jelent meg egyébként a zenekar legújabb lemeze is, amely kivételesen címet is kapott - Sound & Vision -, és a zenék mellett filmanyagokat is tartalmaz.) Korai Öröm: '93-'96 (Trottel Records)zenészek:Biljarszki Emil,Csányi Viktor,Horváth György,Jócsik János,Kilián Zoltán,Nádasdi Zsolt,Takács Péter,Vajdai Vilmos,Vécsi Tibor- cp -
Tanuljon arabul - a konyhában is!
Az arab konyha gyökereit a sátorban készült ételekben kell keresni. A nomád törzsek csak szállítható élelmiszereket, rizst és datolyát, valamint az állandó vándorlást elviselő báránynak és tevének a húsát használták fel az ételreceptjeikben - amelyek inkább vázlatokra és nem pontos leírásokra hasonlítottak.A Közép-Kelet tájait bejáró karavánok új fűszereket és zöldségeket fedeztek fel, amiket hozzáadtak a meglévő étrendhez. Az új felfedezéseket minden törzs a saját ízlése szerint használta fel az étkezésében - sok szakácsnak az a véleménye, hogy ez az oka annak, hogy egy-egy arab étel annyira különböző tud lenni.A nomád beduin hatás az arab világ más konyháival, többek között a szíriai-, a libanoni-, a palesztin- és az egyiptomi konyhával együtt eredményezte ezt a sokszínű étkezési kultúrát.A libanoniak voltak a legnagyobb kihatással a modern Közép-Kelet konyhára, és nem kis mértékben az ő kezdeményezésüknek köszönhetően terjedt el az arab konyha a világ minden részébe az addigi központjából Levantból, olyan környékekről, mint Aleppo, Damaszkusz, Beirut és Nablusz. A libanoni konyha hatása és a libanoniak kereskedelmi tehetsége adja meg a nemzetközileg arabnak ismert egzotikus konyha keretét.Az arabok vendégszeretete felülmúlhatatlan; ezt az az ősrégi szokás is tükrözi, hogy minden vendégnek frissen őrölt kávét vagy menta teát szolgálnak fel, legyen az összejövetel hivatalos vagy személyes jellegű.Aki időt szentel arra, hogy megismerje ezt a kiváló konyhát, és kísérletezzen vele, sok gyönyörű meglepetésben lesz része. Az arab konyha eredetiségével és ízletességével a nemzetközi színtéren is megállja a helyét. Az arab ételek főleg egyszerű, természetes és könnyen emészthető élelmiszerekből készülnek, de a magas tápláló értéke miatt is népszerű a mai fitness-központú társadalomban.Az arab konyha szótára Arab kenyér (Khubz Arabi, pite) - Egyenes, kerek kenyér, amiből könnyen készíthetünk szendvicset, ha félbevágjuk, vagy feltörve kanálnak is használhatjuk. Arayess - Átsütött bárányszendvics. Ataif (gatayef, kataif) - Dióval vagy sajttal töltött palacsintácskák sziruppal leöntve. Baba Ghanoush - Szénen sült padlizsán, tahinából, olívaolajból, citromléből és fokhagymából készült püré-mártással felszolgálva. Baharat (bjar) - Arab fűszerkeverék Bamia - Zsenge okra és bárányhús paradicsom raguban Baklawa (baklava) - Mézes-citromos szirupban áztatott, dióval töltött réteges kalács. Általában háromszög vagy gyémánt alakúra szeletelik. Basboosa - Gyümölcsös, gríz-pite sziruppal. Bukhari Rice - Rizzsel sült bárányhús hagymával, citrommal, sárgarépával és paradicsom pasztával. Burghul (bulghur búza, bulgar) - A részben megfőzött majd megszárított búzamag, amit a tabbouleh-ban használnak, és bárányhússal keverik a kibbeh-ben. Cardamom - Illatos fűszer a gyömbér-családból, az arab kávé, yoghurt és raguk ízesítésére használják. Coriander (cilantro) - A petrezselyemmel rokon, zöldlevelű fűszer. Kimondottan erős íze a citrom, a zsálya és a kömény keverékére hasonlít. Ejje - Arab rántotta. Falafel - Apró, erősen fűszerezett darált csicseriborsó-gombóc jól átsütve. Fatayer - Spenóttal, hússal vagy sajttal töltött kalács. Fattoush - Pírított uborka, paradicsom és menta saláta. Foul (ful) - Lassan főzött barna bab és piros lencse, citrommal, olívaolajjal és köménnyel körítve. Gahwa (kahwa) - Kávé Haleeb - Tej Halwa (halva) - Édes szezám-magos kalács, általában laposra készítik, és gyümölcsöt, diót raknak bele. Hamour - Piros tengeri hal - sügér. Hommus - Csicseriborsóból, tahinából, citromból és fokhagymából készült püré - az arab kenyér mellé tálalják, mártogatásnak. Jarish - Morzsolt gabona és yoghurt. Jebne - Fehér túró. Kabsa - Hagyományos arab étel: rizses hús. Kebab - Roston sült húsdarabkák vagy faszén felett főzött hal. Kamareddine - A Ramadan alatt reggelire fogyasztott sárgabarack nektár. Khubz Marcook - Vékony, kupola-alakú arab kenyér. Kunafi (kunafah) - Hosszú, édes, fehér túróval, dióval és sziruppal töltött kalács. Kibbeh (kibbe) - Ovális, bárányhúsból és burghulból készült labdacsok. Kibbeh Naye - Nyers kibbeh, olyan, mint a tartár. Koshary - Főtt tészta, rizs és lencse, amihez hagymát, chilit és paradicsompürét adnak. Kouzi - Rizs fellet sütött egész bárány. Kufta (kofta) - Darált húsból készült gombócok vagy lapos kalács, sült vagy faszénen grillezett fűszerekkel. Laban - Savanyú tejital, ami gyakran helyettesíti a tejet főzés közben. Labenah - Sűrű krémsajt. Fűszerezve gyakran használják mártogatásra. Lahma Bi Ajeen - Arab pizza Loubia (fassulya) - Paradicsomszószban főtt zöldbab. Ma'amul - Fából készült sütőformában, tabiban formázott datolyakalács Makloubeh - Hús vagy hal rizzsel, babbal és karfiollal körítve. Mai - Víz Mantou - Vagdalt bárányhússal töltött knédli. Markok - Bárány- és tökpaprikás. Mehsi - Jelentése: töltött - a darált hús, rizs és hagyma keverékével töltött padlizsánt, szőlőlevelet vagy káposztát szokták készíteni. Melokhiyyah - Zöld, spenótra hasonlító zöldség. Mezze (mezza, meze, mezzah) - Az előétel arab elnevezése. Mish mish - Sárgabarack Mouhammara - A földimogyoró, olivaolaj, kömény és chili keveréke. Arab kenyérrel fogyasztják. Moutabel - Padlizsánmártás, tahinával, olívaolajjal és citromlével. Mubassal - Hagymapalacsinta. Muhalabiyyah - Selymes semolina (gríz) puding, hidegen tálalva. Musakhan - Tűzálló edényben sült csirke szömörcével. Mutabak - Édes vagy pikáns sült tészta általában sajttal, banánnal vagy hússal töltve. Najil - Fűrészes sügér. Rocca - Illatos zöldsaláta borssal, mustárral. Sambusek - Háromszög alakú pite hússal, sajttal vagy spenóttal töltve Sayyadiya - Finoman fűszerezett hal rizságyon tálalva. Seleek - Bárányhús rizzsel. Ehhez az ételhez a rizst inkább tejben főzik meg, mint a hús levében. Shai (chai) - Tea Shaour - Piros tengeri sünhal. Shawerma - Egy függőleges nyársra helyezett bárány-, csirke- vagy marhahústorony, amiről folyamatosan levagdossák a megsült húst, miközben a nyárs tovább forog. Szaúd-Arábia legnépszerűbb szendvicse a shawerma hússal, salátával, erős szósszal és tahinával töltött arab kenyér. Sheesha (hubbly bubbly) - Olyan pipa, amivel vízszűrőn keresztül szívják a dohányt vagy a szárított gyümölcsöket. Shish Taouk - Faszénen sült nyársra tűzött csirkefalatok. Shourba - Leves Snober - Fenyődió Sukkar - Cukor Sumac - Őrölt kesuféle - fűszer. Tabbouleh - Burghulból, paradicsomból, mentából és petrezselyemből készült saláta. Taklia - Őrölt koriandert és fokhagymát tartalmazó fűszer. Tahina - Egy őrölt szezámmagból készült olajos krém, amit a hommusban, a moutabelban és a baba ghanoushban használnak. Tamr - Datolya Taratour - Préselt fenyődióból, fokhagymából és citromból készült sűrű majonéz, amit szósznak vagy mártásnak használnak. Um Ali - "Ali anyja" egy pudingkalács tejben áztatott mazsolával és kókuszdióval. Warak Enab (warak dawali) - Töltött szőlőlevél. Yansoon - Forró fűszeres tea, gyógyhatása miatt fogyasztják. Zatoon - Olajbogyó Zattar - Fűszerkeverék. Kakukkfű, majoránna, szömörce és só van benne.
Kiállítás: A formaalkotás új irányai
Modern finn iparművészet budapesti kiállításokonFinnország iparművészeti formatervezése igen nagy hatást gyakorol a mai európai és amerikai formakultúrára. És ez nem is váratlan, hiszen a finn iparművészet alkotásai bárkit képesek megszólítani: ötletesek, korszerűek, ugyanakkor emberközeliek is.A finnek - észak-európai nyelvrokonaink - kultúrájáról általában talán még tudunk valamennyit, ám iparművészetükről már annál kevesebbet, pedig a Finnish Design néven az ötvenes évektől megújuló és nemzetközileg elismertté váló ipari formatervező irányzat iskolát teremtett a modern kor iparművészetében. Eredeti forma- és színvilágával, természetességével, igényes megoldásaival az új finn formatervezés kitörő sikert aratott világszerte, és inspirálóan hatott megannyi műhelyre és művészre a nyugati világban. Az új koncepciókat felvonultató használati tárgyak sikeresen feleltek meg a mind gyorsabban változó elvárásoknak, miközben megjelenésükben harmóniává egyesítették a célszerűséget és az esztétikumot.A finn formatervezés termékenyen ötvözi a korszerűséget a hagyományokhoz való kötődéssel. Az iparművészek tervezésében megszülető tárgyak - bútorok, textíliák, használati tárgyak - elevenen őrzik a hagyományos finn tárgyi világ hangulatát formáikban, tónusaikban: a kialakított formavilág a tradícióból táplálkozik, így tartva meg hangulatában a nemzeti jellegzetességeket is. Ez lényegében annyit jelent, hogy a modern életformáknak és igényeknek megfelelően használják fel azokat a hagyományos technikákat, amelyekből még a kézművesség indult ki. Ugyanis tévednek, akik azt hiszik, hogy ez az újgenerációs tárgyalkotás minden előzmény nélkül született meg, hiszen természetesen a tárgykultúra gazdag tradícióiból bontakozhatott ki például az olyannyira meghatározó és emblematikus anyaghasználat - a gyapjú, a fém, a fa, az üveg ilyen természetességgel való alkalmazása.Más oldalról viszont azt is tapasztalhatjuk, hogy ezek a tárgyak mennyire rugalmasan követik a mai igényeket, bennük egyensúlyra jut a megtartás és a célszerű átformálás. A formák egyszerre emelik ki a tradícióból kibontakozó anyagkezelést, és az újszerű szemléletet. Talán éppen az tette igazán népszerűvé és elismertté a Finnish Design alkotásait, hogy azok egyszerre őriztek meg hagyományos sajátosságokat és hoztak újat napjaink formavilágába.A finn iparművészeti formatervezés újabb irányait most párhuzamosan két budapesti kiállítás mutatja be, amelyeket még február 4-éig tekinthetnek meg az érdeklődők. Finnish Design: finn iparművészek kiállításaBudapest Kiállítóterem Bp., V. ker. Szabadsajtó út 5.nyitva: hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között Fiatal Finnek Fóruma: finn formatervezők kiállításaBudapest Galéria Kiállítóháza Bp., III. ker. Lajos utca 158.nyitva: hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között- cp -
Farsang, farsangi ételek
A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak a vigadozás, mulatozás, evés-ivás, bálozás, karneválozás ideje, amit viszont majd böjt követ. Alig léptünk át az új esztendőbe, január 6-án (azaz vízkereszt vagy háromkirályok napján) máris kezdetét veszi a lakomázás, szórakozás másfél-kéthónapos időszaka: egymást érik a különféle bálok, mulatságok; a farsangi mulatságoknak majd csak a húsvét előtti negyvenedik napot, vagyis a húshagyókeddet követő hamvazószerda vet véget.A karácsonyi ünnepkör után talán éppen a farsanghoz kapcsolódik a leggazdagabb szokáshagyomány. Ennek legjellegzetesebb eseményei az álarcos, jelmezes bálok, táncos mulatságok. Eredetét tekintve a farsang számos ősi hagyománnyal, valamint népszokással van kapcsolatban; egyes elemeiben még a pogány téltemető, tavaszváró és termékenységi ünnepek rítusai ismerhetők fel.A farsang igazi hazája Itália, ahol szokása a római kor szaturnáliáira nyúlik vissza. Az ókori Rómában ugyanis Szaturnusz isten tiszteletére hétnapos örömünnepet tartottak, és később ez a fékevesztett mulatságokból álló ünnepség vált népszerűvé és kezdett terjedni egész Európában.Magyarországon a középkorban, főként német mintára terjedt el a farsang megünneplésének szokása. Igen változatos és sokszínű, gazdag, részben vallásos jellegű néphagyomány kapcsolódott hozzá: álarcos és jelmezes alakoskodások (mint pl. a mohácsi délszlávok busójárása), dramatikus játékok, báli mulatságok, termékenységi varázslások kötődtek ünnepi időszakához.A farsangi mulatságokat gazdagon terített asztalok jellemzik: sok a különféle húsukból készített leves és sült, sok az édesség; a következőkben jellegzetes farsangi ételek receptjeiből adunk némi ízelítőt.LevesekGombás korhelyleveshozzávalók: 25 dkg füstölt hús, 10 dkg füstölt kolbász, 40 dkg savanyú káposzta, 10 dkg gomba, egy fej vöröshagyma, egy csokor petrezselyem, 4 dkg liszt, 2 dl tejföl, 2-3 evőkanál olaj, őrölt bors, pirospaprika, sóA hagymát apróra vágjuk, olajban megpirítjuk, majd rátesszük a kockákra vágott húst, és pirospaprikával szórjuk meg, majd pedig hozzáadjuk a savanyú káposztát. Erre aztán annyi vizet öntünk, hogy ellepje, és fedővel letakarva főzzük. Közben a vékonyra szeletelt gombát kevés olajban megpirítjuk, vágott petrezselyemmel, sóval, borssal ízesítjük. A pirított gombát a káposztához keverjük, felengedjük, és felforraljuk. Világos rántást készítünk, ezzel a levest besűrítjük. Végül beletesszük a felkarikázott kolbászt, valamint a tejfölt, és még 2-3 percig forraljuk.Savanyú becsinált leveshozzávalók: 40 dkg sertéshús, 10-10 dkg sárga- és fehérrépa, 5 dkg zeller, 5 dkg karalábé, egy csokor petrezselyem, 2 tojássárgája, 2 dl tejföl, 1-2 evőkanál olaj, ecet és sóA kisebb kockákra vágott sertéshúst kevés olajban megpirítjuk, majd megsózzuk, és felengedjük körülbelül 1,2 l vízzel. Amikor a hús félig puhára főtt, hozzáadjuk a felkockázott zöldségeket, a vágott petrezselymet, és puhára főzzük. Ezután a levest levesszük a tűzről, és belekeverjük a tojássárgájával elhabart tejfölt, végül pedig kevés ecettel enyhén savanykásra ízesítjük.HúsételekFarsangi részeges csirkehozzávalók: egy csirke, 8 dkg vaj, 3 dl fehérbor, 12 dkg füstölt szalonna, majoránna, őrölt bors és sóA megmosott csirkét kívül-belül megsózzuk, belsejét majoránnával, külső felületét borssal fűszerezzük. Az így előkészített csirkét magas falú tepsibe helyezzük, leöntjük olvasztott vajjal, továbbá aláöntjük a fehérbort. Sütőben, letakarva pároljuk, szükség szerint pótoljuk az elpárolgott bort. Amikor megpuhult, hajszálvékony szalonnaszeleteket borítunk rá, és ropogósra sütjük.Boros pecsenyehozzávalók: 50 dkg sertéscomb, 2 zsemle, 3 dl fehérbor, 10 dkg gomba, 10-10 dkg sárga- és fehérrépa, 5 dkg zeller, 1 tojás, 1 tojássárgája, 1 dl paradicsomlé, 1-2 evőkanál olaj, egy csokor petrezselyem, őrölt szegfűbors, őrölt fehér bors, sóA zsemléket a fehérborba áztatjuk, majd jól kinyomkodjuk, és összekeverjük a szeletekre vágott, olajban megpárolt gombával, a párolt zöldségekkel valamint az apróra vágott petrezselyemmel. Ezt követően az egészet ledaráljuk, keverőtálba helyezzük, hozzáadjuk a tojást, továbbá szegfűborssal, borssal, sóval ízesítjük, és összedolgozzuk. A húst négy nagy szeletre vágjuk fel, a szeleteket jól kiveregetjük, a tölteléket elosztjuk rajtuk, majd felgöngyöljük a szeleteket. Kevés forró olajban pirosra sütjük, hozzáöntjük a paradicsomlevet valamint a bort, és puhára pároljuk. Az így elkészített húst felszeleteljük, és párolt zöldségekkel tálaljuk.Konyakos kacsasülthozzávalók: egy pecsenyekacsa, egy fej vöröshagyma, 8 dkg császárszalonna, 5 dkg liszt, 2 dl vörösbor, 5 cl konyak, 12 dkg kacsamáj, 4 dkg vaj, 1 dl olaj, egy csokor petrezselyem, 2 babérlevél, kakukkfű, sóA kacsa aprólékát, a negyedekre vágott hagymát és a kockákra vágott császárszalonnát kevés olajban megpirítjuk. Meghintjük liszttel, ráöntjük a vörösbort, kevés vizet és a konyakot. Petrezselyemmel, babérlevéllel, kakukkfűvel, sóval ízesítjük, és 30-35 percig nem erős tűzön forraljuk, majd finom szűrőn keresztül leszűrjük. A kacsa máját kevés vajban megpirítjuk, majd áttörjük, és a leszűrt mártásba keverjük. Közben a kacsát sütőben ropogósra sütjük; amikor megsült, zsírját is a mártásba öntjük. Tálaláskor a kacsát feldaraboljuk, és a mártással leöntve, pirított burgonyával kínáljuk.Tésztafélék, édességekSonkás kiflihozzávalók: 20 dkg liszt, 10 dkg vaj, 2 tojássárgája, 1 tojás, 1 dl tejföl, 15 dkg sonka, 5 dkg vaj, pirospaprika, sóA lisztet a vajjal, a tojássárgájával, kevés tejföllel és sóval tésztává gyúrjuk. Vékonyra kinyújtjuk, és háromszögletű darabokra vágjuk. A sonkát ledaráljuk vagy apróra vagdaljuk, vajjal és pirospaprikával gyúrjuk össze. Az így nyert sonkás tölteléket a háromszögletű tésztácskákon elosztjuk, majd ezután a kis háromszögeket kifli formára feltekerjük, tojással megkenjük, és forró sütőben megsütjük.Farsangi fánkhozzávalók: 38 dkg liszt, 4 dkg élesztő, 6 tojássárgája, 7 dkg vaj, 8-9 evőkanál tej, 1 evőkanál cukor, 1 kávéskanál rum, negyed citrom reszelt héja, csipetnyi só, olaj, vaníliás cukor, barackízAz élesztőből a cukorral, kevés liszttel és négy evőkanál langyos tejjel kovászt készítünk. A tál közepére - amelyben a fánk készül - tesszük a kovászt, köréje a lisztet. Betakarjuk, és langyos helyre tesszük, amíg megkel. A tojássárgákat a sóval elkeverjük, és a liszthez öntjük, hozzáadjuk az olvasztott vajat valamint a maradék felforralt, kihűtött tejet. Addig verjük, amíg hólyagos nem lesz (ilyenkor már elválik a kanáltól), majd betakarva meleg helyen kelni hagyjuk. Végül lisztezett deszkára borítjuk, és ujjnyi vastagságúra nyújtjuk ki. Ezt követően letakarjuk, és hagyjuk tovább kelni, majd kiszaggatjuk, és forró olajban kisütjük (először fedő alatt, majd a megfordítás után már fedő nélkül). A fánkokról az olajat szalvéta segítségével leitatjuk, majd meghintjük vaníliás cukorral, és barackízzel kínáljuk.- cp -
Két vándor Nagy Sándor nyomában
1999. október 5-én két kalandvágyó fiatal - Bán Csaba és Békeffy Zita - nekivágott a legváltozatosabb földrésznek, hogy egy éven keresztül-kasul járják, s közben számot adjanak erről a vállalkozásról. Magazinunkban útinaplójukba tekinthetnek bele olvasóink. Elsőként törökországi, iráni és pakisztáni élményeiket osztják meg velünk. Október 6., szerda, 19:47. Isztambul, Laleli. Közel harmincórás buszozás áll mögöttünk. Szerbiában hidakkal Dunát lehet rekeszteni, ezért a menetrendszerinti járat - két fő utazóval és 26 fő "kereskedővel" a fedélzetén - Románián és Bulgárián keresztül közelíti meg az egykori Bizáncot. A busz a bőrkabát-kereskedelem központjában tesz le minket. Innen csak négy-öt megálló villamossal (itt kicsit nagyképűen ezt metrónak hívják) Sultanahmet, vagyis a Kék Mecset és az Aya Sofia környéke. Ez utóbbitól ötven méterre lévő szállásunkhoz viszonylag kevés cipőpucolási és étterembe csalogató ajánlatot lerázva vergődünk el.Másnap néhány tiszteletkört írunk le a kötelező látványosságok körül, beleértve "A" bazárt is. Zitának valami hosszú ujjú ruhát és fejkendőt keresünk a moszlim vidékeken való utazgatáshoz. Visszatérünk hát Lalelibe, ahol tíz éve még mindenkit "szia magyar" felkiáltással köszöntöttek... Innen negyed óra az irdatlan méretű buszpályaudvar, ahol mintegy 200 busztársaság kínálja buszútjait az ország legkülönbözőbb szegleteibe, valamint számos nemzetközi célponthoz. Feltűnik, hogy ezek földrajzi eloszlása gyanúsan hasonlít az egykori birodalom kiterjedésére...Csak másfél hónap telt el a nagy földrengés óta, és még most is nagyon sűrűn látni minden fellelhető zöld helyen, játszótereken sebtében fölhúzott sátrakat. A majdnem naponta jelentkező utórengések miatt nem is nagyon merünk éjszaka teljesen elaludni: menekülési útvonalakat nézegetünk. Menekülni készülünk magából a városból is, túlságosan európai ez nekünk. Egy fél dollárért áthajózunk Ázsiába, majd egy újabb ezerötszáz kilomérteres buszozás jön. Október 11., hétfő, 7:19. Dogubeyazit, Ararát Harminc kilométerre vagyunk az iráni határtól, de egyelőre még nem ez foglalkoztat. Napfelkelte után vagyunk most nem sokkal, sietünk ki a szállodából a főútra, hogy a házak takarása nélkül élvezhessük Noé bárkájának nyugvóhelyét. A látványt kilenc óra körül már eltakarják a felhők. A határmenti városka csaknem kétezer méter magasan van, innen tornyosul fel a Kis- és a Nagy-Ararát két vulkanikus kúpja. A hegyek mögött a túloldalon Örményország, majd valamikor máskor oda is ellátogatunk.Errefelé erősen lehet érezni, hogy a határ közelében vagyunk. A katonai ellenőrzőpontok többszörösére sűrűsödtek, a városban hatalmas laktanya működik.Dogubeyazitig még élvezhettük a török buszok csodás színvonalát. Innentől azonban már "keményebb" viszonyok jönnek. A határra csak egy zsúfolt kis iránytaxival tudunk kijutni.Magán a határon meglepően gyorsan sikerül átjutni, fél órába kerül mindössze. Jó átvezetés volt a két ország között a hivatalos épület közbülső terme, amely egyik (nyugati) faláról még a csokornyakkendős reformer, Kemal Atatürk mosolyog le, vele szemben a turbános Khomeini fedd meg tekintetével.Rögtön az első benyomás Iránban kedvező. A nőkön nem feltétlenül van csador, és a fejkendő viseletét sem kell annyira szigorúan venni. Azért amikor három-négy óra múltán megérkezünk az első komolyabb városba, Tabrizba, Zita a fejkendőben (és hosszú ujjú ingében) igen kényelmetlenül érzi magát. Egy tízdolcsis beruházás után már sokkal szabadabban vadászhatunk az utcai pisztáciaárusokra... Október 13., szerda, 13:22. Teherán, bazár Bár szerda van, nem pedig péntek, mégis ebédidőben zár be a bazár. Nem is kell kérdezősködnünk, egy környékbeli szőnyegkereskedő (Marakkestől Szamarkandig minden második ember szőnyegkereskedő) világosít fel: valamelyik próféta halálának évfordulója van, ezért a rövidebb nyitva tartás. 19 napos iráni tartózkodásunk alatt legalább két, de inkább négy alkalommal volt valami régi szentembernek szülinapja vagy más évfordulója, ilyenkor általában leáll az élet, talán még jobban, mint egy átlagos pénteken.Az élet egyébként igenis nagyon élénk Iránban, főleg Teheránban. A benzin nevetségesen olcsó, rengeteg a jármű. Gyalogosként átkelni az utcán tízperces vállalkozás. Ha sietős a dolog, buszra lehet szállni, de persze csak külön: a nők hátul elkerített részben utazhatnak.Teheránnak nem sok hagyományos értelemben vett látványossága van. Egy különleges dolog van viszont - egy kétszáz éve Delhiből hadjárat során elcipelt trón, a világon a legpazarabb díszítésűnek mondott Páva-Trón - ez viszont csak a hét két napján, két-két órára látogatható a Nemzeti Bank alagsorában. Naná, hogy nem akkor sikerül ott lennünk.Látnivalók híján "kénytelenek" vagyunk elvegyülni az emberek között és azt élvezni. Hiába próbálkozunk bejutni az egyetem parkjába, a nyári diáktüntetések óta nagyfokú a bejáratnál az ellenőrzés. Egynapos mászkálás után egyértelmű a döntés: innen minél hamarabb el kell húzni, itt nem lehet levegőt kapni. Az olcsó (10 Ft) - és gyenge minőségű - benzin folytán irdatlan a forgalom a tízmilliós városban, sokan maszkokban járnak az utcán. Október 15., péntek, 12:15. Yazd, Csend Tornyai Négyen utazunk a taxiban a Zarathusztra-hívők temetkezési dombjától a sivatagi város másik végén fekvő kicsempézett mecset felé. A sofőr percenként kérdezi tőlünk, mennyi idő. Először arra gondolunk, esetleg ebéddel várják otthon, de a mecsetnél rájövünk, hogy a péntek déli, legfontosabbnak számító imát próbálja nem lekésni.Itt Yazdban egymás mellett élnek moszlimok és az iszlám hódítását megelőző zoroasztriánus vallás hívei. Az iszlám előretörésekor, a VII. század végén még elég nagy számban éltek ennek az ősi egyistenhívő vallásnak a képviselői, de néhány évszázad alatt erősen megcsappant a számuk. A máig megmaradt párszázezres közösség legfőbb központja Yazd. A két tábor tagjait ránézésre nem lehet megkülönböztetni egymástól. Az ősibb vallás örök lángokat alakított ki szent helyein. Temetkezési szokásuk kicsit meglepő: hagyományosan nem temetkeztek, hanem az elhunytat kitették egy városszéli dombra, hogy ott a keselyűk fogyasszák el testét.Yazd városa nemcsak ezért érdekes. Óvárosa teljesen épen megmaradt és máig sűrűn lakott. Sivatagi város lévén, minden épület sárszínű téglákból, vályogból épült, csak a mecsetek kupolái fénylenek kékesen a csempéktől. Egyedülálló ősi "légkondit" találtak itt ki a helyiek: a házak tetejére kéményszerű tornyokat építettek, ezek a lehető legkisebb kis fuvallatot is leirányítják a ház belsejébe. Vacsoránál összefutunk egy svájci sráccal, aki már több napja itt van, tehát bennfentes. Ő kalauzol el minket a bazár mélyén meghúzódó, fürdőből átalakított teaházba. A medence partján török- (perzsa?) ülésben verünk tizedmagunkkal tanyát, egy kis teaszürcsölés, egy kis vízipipázás következik. Hamarosan odaszegődik hozzánk egy kíváncsi helyi leánytársaság is, így már sokkal oldottabb a mesélgetés... Október 19., kedd, 14:35. Esfahan, Csubi híd Ha egy szóval lehetne jellemezni Esfahan, vagy akár egész Irán szórakozási lehetőségeit, hangulat-átérző csodaszerét, csakis azt mondhatnánk: teázás. Az országban szinte mindenhol vannak teázók (csajkunék), de ezek közül kiemelkedik négy-öt. Ezek közül legalább kettő a folyópartra épült Esfahan város hídjaiban található. Ahol most ülünk, az éppen az egyik XVII. századi híd ölesre tervezett pillérén belül van. Kellemes meleg délután, csobogó víz, mennyezetről csüngő rézlámpások, a pillér ablakaiban két-két ember szőnyegre kuporodva élvezi az életet.Az egyik asztalnál szemmel láthatólag még nem házas huszonéves pár kacérkodik egymással, ez elég jó rejtekhelynek számít. A helyi lányok egyébként meglepően nyitottak, bár inkább csak a külföldieket szólítanak le, annak kevesebb következménye van.A már házas párosok is igen kedvelik ezt a várost, ez Iránban a nászutasok legkedveltebb uticélja. Nem is csoda: a javarészt sivatagos országban itt van a legtöbb víz, rengeteg kert, és csodálatos hidak a folyón. Itt látható Irán, de talán az egész iszlám világ legcsodálatosabb mecsete, zománcos kék csempékkel kirakva. A XVII. században, a város fénykorában született ez a perzsául rímelő mondóka: Eszfahan a fél világ.Bár a legfőbb mecset és a legfőbb tér is Khomeini nevét viseli, az egykori ajatollah egyre inkább érezheti, hogy az övé már csak a világ fele. A főutcán egy szőnyegkereskedésben az ő szakállas arcképével díszített textília mellett a másik nagy sztár a mikiegeres szőnyeg.Noha Amerika-ellenes jelszavak még mindig láthatóak a falakon, a nép odavan a (hamisított) kóláért, igaz, ez itt stílusosan és hazafiasan Parsi Cola névre hallgat, míg a narancsos változat neve az Iranda. Október 24., vasárnap, 7:52. Perszepolisz, Xerxész-kapu Talán elsőként értünk ide ma reggel a közeli nagyvárosból, Shirazból. Jegyváltás után feljöttünk a főlépcsőn, szétnézünk a romokon, majd az oroszlános testű királyokkal díszített főkapu tövében leülünk elmajszolni a septiben vett reggelit. A romok között mászkálva előjön a tizenöt évvel ezelőtti törióra, meg a nyugat-európai nagyvárosok múzeumaiban látott henger-szakállas alakok emléke. Csak egy gondolat bánt engemet: Vámbéryt bevésve sem találni meg. Valahol olvastam egyszer, hogy valahol Perszepoliszban van egy bevésés: Vámbéry 1863. Tűvé tettünk mindent, de be kellett érni egy gróf Széchenyi Andor 1892-vel.A felújított oszlopsorok között rájön az ember, hogy ez a Nagy Sándor bizony alapos munkát végzett, amikor felszámolta az ókori perzsa birodalmat. Ezennel görög csoporttal nem találkoztunk, de az EU majdnem minden más népével igen.Mi persze nem turistabuszokkal közlekedünk itt, hanem helyiekkel tömött kisbuszokon és iránytaxikon. Aki valaha utazott már Keleten, az ismeri ezt a rendszert. Gyakran induló járművek, menetrend nélkül, megvárják, míg tele van a jármű (ez sokszor nagyon telét jelent), aztán nyomás. Bárhol be lehet szállni, bárhol ki lehet szállni, teljesen hatékony. Persze előfordul, hogy fél órát vár, míg megtelik a kisbusz, majd utána bekanyarodik tankolni, jó húsz percig. Akinek sietős, Iránban mehet repülővel is, hihetetlenül olcsó. Egy átlagos belföldi járat, mondjuk 500 km, nem kerül többe 2000-2500 forintnál. Október 28., csütörtök, 16:41. Bam, Arg-e-Bam Bizony, egyre közeleg a tél, még itt is, ez pedig korai naplementét jelez. Kevés helyen romantikusabb a napnyugtát végignézni, mint az ország délkeleti részén fekvő Bam elhagyatott óvárosában. Ez egy (vályog-) fallal teljesen körbevett terület, benne girgegurba kis utcácskák jelölik ki az elporladó házak vonalait. Itt-ott egy-egy mecset és karavánszeráj esetleg istálló teresedik ki. Nyilvánvalóan a huszadik századi látogatók kedvéért építették a citadellát is, ennek a tetejéről nézzük most a datolyapálmák mögé vörösödő napot.Az óváros egyébként már jó ideje kihalt. Pedig állítólag már 1500 éve lakott volt. Olyan ötszáz évvel ezelőtt kezdődtek a bajok, amikor egyik idegen (leginkább afgán) támadás a másik után jött. Egy idő után, a múlt században aztán elege lett a lakosságnak és néhány kilométerrel arrébb költözött, azóta is ott van a város központja, az obligát Khomeini tér körül.Bam (nem összekeverendő az egyik szibériai vasútvonallal - erről majd utisorozatunk utolsó részében esik szó) már Irán olyan környékén van, amely nem teljesen biztonságos a külföldiek számára. Nyár közepe óta három alkalommal raboltak el a környéken, főleg a közeli Kerman városban erre járó gyaurokat. Mi persze vakmerően és körültekintően nem hátráltunk meg. Kermanban viszont csak olyan szállodában lehetett megszállni, melyre fegyveres őrök vigyáztak.Bamtól a pakisztáni határig még négyszáz kilométer az út, errefelé külföldiek már csak fegyveres kísérettel jöhetnek az emberrablások óta. Aki persze állami, lepattant busszal közlekedik száz forint körüli jegyért, az biztonságban érezheti magát. Október 31., vasárnap, 11:15. Quetta, vasútállomás Huh, végre a vonaton vagyunk. Amikor első pillantásunkat vetjük az S6-os kocsi másodosztályú ülőhelyeire, megrémülünk. Ezen 37 órát ülni? Mint később (másnap este) kiderült, az ember tűrőképessége szinte határtalan.Beigazolódott, amit pár nappal előbb egy angol párostól hallottunk, akik Indiából hazafelé tartva azt mondták: Pakisztánból Iránba átlépni olyan, mint a harmadik világ legsötétebb zugából Európába. Akkor furcsán néztünk rájuk, de teljesen igazuk volt. Már a határátkelő is elképesztett. Egy rozzant tákolmány a pakisztáni oldalon, négyig várni kell, mert a határőr éppen eszik (aztán imádkozik vagy lábat mos). A hatra bejelentett busz indulására még három órát várni kell, majd 17 óra aszfaltozás nélküli úton Beludzsisztán pusztáin át...Quettában egynapos pihenő. Az utcán nők alig. Férfiak legalább három-négy különféle fejfedővel szaladgálnak az utcán. Az időnkből több óra a vasárnapi vonatjegy vásárlásával telik. Szabadnap lévén a külföldieknek szóló kedvezmény nem jár, nincs nyitva az iroda. Hálókocsi nincs, azt 15 nappal előre kell lefoglalni. Közben találkozunk a vasúti hierarchia különböző képviselőivel. Itt látszólag nincsenek beosztottak, itt mindenki főnök. Fő jegybegyűjtő, különleges jegyellenőr, állomásfőnök, első peronmester, stb.A vonaton folyik az élet. Kétpercenként tea-, mogyoró- és csodakenőcs-árusok jönnek, ötpercenként koldusok. Az állomásokon rohanás csapvízért (iható!), levesért, pepsiért. Nagyobb állomásokon felfegyverzett rendőrök járják végig a szerelvényt, egy csempészbandát (ruhát visznek Iránból) majdnem elkapnak, de a csempészek ügyesebbek. Az ablakon kinézve előbb tevekaravánok, másnap, már az Indus völgyében házi bivalyok tarkítják a tájat. November 5., péntek, 14:36. Peshawar, afgán bazár Péntek délután van, a bazár mégis zsong és zsibong a forgalomtól. Peshawar nagyon közel van az afgán határhoz, Kabul is csak 200 kilométerre van ide. A város lakosságának legalább a fele az utóbbi két évtizedben idemenekült afgánokból áll, jónéhányan már teljesen megtelepedtek itt. Nagyon gyakran látunk nőket burkában (ez most nem szójáték), vagyis a testet és az arcot is teljesen elfedő kisértet-jelmezben. Szerencsétleneknek csak egy tenyérnyi helyen van néhány lyuk, ahol kilátnak és ahol levegőt vesznek.Ez az első igazán keleti bazár, amit látunk. Keleti ... és középkori. Turbános, kardos (vagy kalasnyikovos) lovasok vágtatnak át a főutcán. Bármelyik pillanatban megjelenhetne Kis Mukk vagy Nasszredin Hodzsa. A valós kort azért jelzik a ki tudja honnan becsempészett videók és mobiltelefonok. A fő árucikkek azonban nagyrészt rejtve maradnak: kábítószer és fegyver. Itt a környéken van egy kisváros, ahol kis kovácsműhelyekben precíziós módon utángyártanak AK-47-eseket vagy bármilyen más fegyvert. A városból elutazva, a távolsági buszon is látunk nejlonzacskóban hordott, darabokra szétszedett géppuskákat.A közbiztonság egyébként nagy mértékben javult a katonai hatalomátvétel óta Pakisztánban. Az emberek felszabadultabbak és nyíltan beszélnek a politikáról. Vélemények vannak ilyenek és olyanok, de inkább üdvözölték a puccsot - legalábbis a velünk beszélgető, angolul tudóak közül.Peshawar egyébként a Pakisztán északi, hegyes vidékeire induló utazók kiindulópontja. Csitrál, Gilgit, Hunza, Karakoram-országút... Már a nevük hallatán is beindul az ember fantáziája. Egy következő út alkalmával elmegyünk arrafelé is... November 8., hétfő, 17:22. Lahore, erőd Az országonként eltérő időzónák miatt más és más órakor van naplemente. Minket itt éppen az erődhöz épített mecset külső lépcsőinél ért ez a "jelenség". A mecsetet látogató helybéliek százai számára viszont csak az elvétve látható külföldi a jelenség. Annyira, hogy amikor föltűnik a marslakókhoz hasonlatos felszerelésével (hátizsák, hosszan kinyúló teleobjektív, szőkés haj), azonnal irdatlan tömeg alakul ki és veszi körbe a néhány pillanatig elmélázó utazót. Amikor ez felocsúdik és kitör a körből, legalább száz ember dönt úgy egyszerre, hogy ők is lejönnek a lépcsőn.Pakisztánban nagyon megnézik az embert. Szinte mindenki kezet akar fogni a külföldivel, szinte mindenki le akar fényképezkedni a külföldivel. Akkor itt most ki a látogató és ki a látványosság? Pozitív oldala a dolognak, hogy egy csomó értelmes emberrel is találkozik az erre látogató. Ezek a nagyfokú írástudatlanságról panaszkodnak (csak minden harmadik tud olvasni, nőknél ennél is rosszabb a helyzet), az általános műveletlenségről.Ha az ember csak a látványosságokat nézi, az egész országban Lahore-t találja a legszebb városnak. Az India északi részén (ezen a környéken is) uralkodó XVI.-XVII. századi mogulok sokáig ezt a várost használták fővárosként, ennek köszönhető a csodás erőd. A Delhiben látható Vörös Erődhöz hasonlatos, csak sokkal nagyobb hatást tesz az emberre.A város modern részét az angolok tervezték, a főútvonal tele van viktoriánus és mogul elemeket ötvöző vöröstéglás vagy vörösre festett közintézményekkel. Lahore most is sok szempontból vezető szerepet tölt be az országban. Itt látni a legtöbb új, drága autót, leggyakrabban itt csörren meg az emberek zsebe, még McDonald's is van (mint a fejlettség abszolút szimbóluma).Az út következő etapja Indián át halad, a nyugati oldalon északról dél felé haladva...Békeffy - Bán
Barangolás a budafoki borkatakombákban
Budafok a magyar borkereskedelem fellegvára, amely a "Szőlő és borok városa" megtisztelő címet nyerte el.A pincerendszer több ágból álló egykori borpincéjében létesült a BORKATAKOMBA étterem, mely a környék ősi foglalkozásának a borászatnak állít emléket.A vendégeket érkezéskor a házigazda köszönti néhány szóval, majd az aperitif elfogyasztását követően a ház borászának segítségével megismerkedhetnek a világhírű magyar borokat bemutató kiállítással, bormúzeummal.A különleges adottságú étterem, mely négy különálló helyiségből áll, már a bejáratában egyedülálló látványosságot kínál a belépő számára.A látogató először a legérdekesebb helyiségbe, az ún. "HORDÓTEREM"-be lép. Itt eredeti, nagy méretű hordók belsejében, gyertyafény mellett töltheti az estét.A hordókat elsősorban egyéni vendégek részére és kisebb borkóstolókhoz javasoljuk. 6 hordóban összesen 36 vendég tud helyet foglalni.Az étterem központi terme a "SZÍNHÁZTEREM", amely egyidejűleg maximum 120 vendéget tud fogadni. A terem általában a színpadra merőleges asztalelrendezéssel, magyaros terítéssel várja a vendégeket. Az 1996-os év végétől a Színház és Lovagtermekben magyaros faragású székeken foglalnak helyet a vendégek. A terem végében jól megvilágított színpad található. Itt lépnek fel a néptáncegyüttesek, akik magyar néptáncokat mutatnak be, külön a Borkatakomba számára kialakított koreográfiában.Asztalelrendezéstől függően 80-110 vendég helyezhető el a Lovagteremben. Az egész est során Radics Ferenc öttagú cigányzenekara szórakoztatja a vendégeket.A legkisebb terem a "CSÁRDATEREM", amely régi magyar fogadók hangulatát idézi a kemencéjével és a kármentőjével, valamint a hosszú asztalok mellett elhelyezkedő lócákkal. 40 vendég hangulatos, kissé elkülönítettebb elhelyezését teszi lehetővé. Citerazenekarral, szólócimbalommal kiváló magyaros hangulatot teremt.A "LOVAGTEREM" mészkőbe vájt, boltíves, középkori szférájú helyiség.A terem a többi termektől jól elkülöníthető, így egyaránt alkalmas folklóros vacsorák rendezésére, vagy kerek asztalokkal berendezve, karos gyertyatartókkal díszítve ünnepi vacsorák, állófogadások méltó helyszíne.Borban az igazságÉrdekes ember a magyar. Borral vigad, borral búsul, mert búsulni és a múltat siratni csak jó borocska és cigányzene mellett lehet. Borral köszönti a magyar az újszülött érkezését és borral is búcsúzik.De honnan is van e kötődés, amely átszövi az egész magyar életet?Már a Római Birodalom is létesített itt katonai tábort, erre utal a helyiség akkori elnevezése "PROMONTÓR" is, amely a víz fölé emelkedő hegyfok megjelenítője a latin nyelvben. Az itt letelepülteka helyi adottságokhoz igazodva évszázadokon keresztül szőlőműveléssel foglalkoztak, és az azt kiszolgáló iparágakban találtak megélhetésre.A török uralom alatt a lakosságot részben kiirtották, részben rabszolgaként elhurcolták, ezért a környék csak nem teljesen kihalttá vált.A visszatelepülés csak a XVIII. század elején kezdődött, amikor is Savoyai Jenő herceg jutalmul kapta II. Ferdinándtól az uralkodótól a ma Budafoknak, Kistéténynek (Budatétény), Nagytéténynek nevezett dél-budai településeket. Ide Würtenbergből sváb parasztokat, iparosokat, valamint a szőlőműveléshez értő földműveseket telepített, akik tutajokon érkeztek új hazájukba. Innen ered a Donau Swábe elnevezés. Ők állatokat, szerszámokat és eszközöket kaptak a hercegtől. Ez az eredete az itteni 250 éves borkultúrának. A múltszázadi régi nagy Philoxera járvány az itteni szőlőket csaknem teljesen kipusztította, azonban a sváb kereskedő szellemet nem tudta megszüntetni. Ezért a borkereskedés, mint virágzó iparág a környéken tovább élt. Indokolta ezt a hely adottsága, a homoki mészkő, amelybe kiváló klímájú, bor tárolására igen alkalmas barlangokat lehetett vájni. A kitermelt kőzetből pedig építkeztek. Például hazánk egyik büszkeségéhez, a Parlament építéséhez is felhasználták.A mai étterem helyén korábban Brückner Lipót sváb szőlősgazda (mint azt a ház homlokzatán az évszám is tanúsítja) 1902-ben épített családi villája állt, az alatta húzódó tekintélyes méretű bortároló pincével. Ő és leszármazottai országszerte híres bornagykereskedők voltak.A Budafokon található pincerendszer Európa legnagyobb összefüggő pincerendszere, kb. 23 km hosszan terül el. A pince kialakulása valamikor kőbányászattal kezdődött, majd élelmiszer és borraktárnak kezdték felhasználni. A kiváló klimatikus viszonyok miatt kezdték a mészkőhegység belsejét tovább bányászni és tudatosan borospincévé alakítani. A kibányászott követ hasznosították, ebből épült Budafok és környéke. Valamint a több ezer fahordó stabil elhelyezéséhez is ezt használták.A világ legnagyobb hordójaA borászat évszázados hagyományai mellett a modern korban is készült olyan alkotás Budafokon, mely a világon egyedülálló.A kádármesterek egyre fogyó csapata a második világháborút követően évtizedekig csak a régi hordók felújításával foglalkozhatott. Éppen ezért nagy örömöt jelentett számunkra, mikor lehetővé vált, hogy egy minden addig létezőnél nagyobb hordót készíthessenek. A feladat rendkívül bonyolult volt, az ország különböző erdeiből kellett felkutatni azokat a hatalmas tölgyfákat,amelyek alkalmasak voltak a dongák elkészítéséhez. Természetesen a hordót végleges helyszínén a HUNGAROVIN egyik pincéjében kellett összeállítani, egy ekkora hordót megmozdítani nem lehet!A helyszín kiválasztása sem volt könnyű, a pince talaját több méterrel mélyíteni kellett, hogy a hordó méltó helyre kerülhessen. Azt is figyelembe vették, hogy megfelelő rálátás is legyen, ne a többi hordó közé bezsúfolva helyezkedjen el a pince új büszkesége. A munkák 1974-ben fejeződtek be, s azóta itt látható a világ legnagyobb használatban levő fahordója! Űrtartalma több mint százezer liter, egészen pontosan 102.230, azaz ha Európa bármelyik stadionjában a nézők egy litert kapnának a hordóban lévő borból, minden szurkolónak jutna, s még a hordóban is jócskán maradna. A többi méret is tekintélyt parancsoló: hossza 6,14 méter, a két fenék átmérője 4,7 méter, a legnagyobb hasi átmérő pedig 5,8 méter.Az abroncsok súlya 4 tonna, az összsúly 18 tonna!A hordó első fenekét Szabó István népi fafaragóművész alkotása díszíti mely a szőlő és a bor életét mutatja be. A művész nagy szakértelemmel és kedvvel faragta meg ezt a látványos életképet, ezt bizonyítja az is, hogy önmagát is megörökítette, amint épp a szőlőprés munkáját ellenőrzi.A hordó karbantartása bizony napjainkban sok figyelmet igényel. Állandóan tele kell lennie, ha néhány hónapig üresen maradna, valószínűleg a dongák kiszáradnának, s többé már nem lehetne használni. Az óriáshordó környezetét is szépen alakították ki.Látogatás a Törley PezsgőgyárbanA látogatás időtartama kb. 45-60 perc.A vendégeket a gyárat alapító Törley József mellszobránál köszöntik, majd megtekinthetik a történeti kiállítást a gyár bemutatótermében.Barangolás a Francois Pincében, a hagyományos pezsgőgyártás megismertetése.A Törley Pince bejárása, a különböző technológiák bemutatása.Érdekességek a pezsgőgyártás történetéről Dom Perignontól napjainkig.A program végén pezsgőkóstoló, 4 termék összehasonlítása a "pezsgőmester" vezetésével.Legalább 10 fő vendég szükséges a program indításához.Palace Catering És Éttermi RT.Borkatakomba1222 Budapest,Nagytétényi út 64.Telefon: 226-0997, 227-0070