Tel.: 06 1 371 21 91 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Mini körút Csehországban

Azonosító szám: 9354időtartam: 4 nap / 3 éjszakautazás: busszalindulás: Budapest
2017. április 07., péntek
Hotel 4****
Program
1. nap:
Brno (Brünn), Telč
Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parkolóból 4.45-kor, Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Budapest - Tatabánya - Győr - Rajka út­vo­na­lon Brnóba, Csehország má­so­dik leg­na­gyobb váro­sába. Is­mer­ke­dés a szép belvá­rossal (Dóm, Piac tér, Régi vá­ros­háza - pano­ráma a toronyból stb.). Követ­kező úti célunk a dél-morva­országi Telč, ahol a főtér töké­le­tessége szinte minden képze­letet felülmúl (UNESCO vi­lág­örök­ség). Rövid séta a városban, majd to­vább­uta­zás a prágai vagy a Prága kör­nyé­ki szál­lodába (3 éj).

2. nap:
Prága
Prága az elmúlt években a világ egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb váro­sává vált, köszön­heti ezt az európai fővá­rosok sorában egye­dül­állóan érin­tetlen vá­ros­ké­pé­nek, a közép­kortól a szecesszióig szinte minden időszakot felö­lelő építé­szeti öröksé­gének. Vá­ros­né­zés a cseh fővá­rosban: Hradzsin, Szent Vitus-ka­ted­rá­lis, Arany­művesek utcája, Károly híd, Óváros tér a város­házával, Vencel tér stb.
A vá­ros­né­zés után marad sza­bad­idő arra, hogy sétál­has­sanak az ősi utcákon vagy beüljenek valamelyik híres sörözőbe.

3. nap:
Karlovy Vary (Karlsbad), Prága
Kirándulás a nyugat-csehországi Karlovy Varyba, Európa egyik híres fürdő­váro­sába. A szép fekvésű városban ma is sok pompás épület emlé­keztet az Osztrák-Magyar Monar­chia idősza­kára, amikor Karls­bad a nemzet­közi arisz­tok­rácia egyik fő ta­lál­ko­zó­he­lye volt.
Karlovy Vary után érkezés a prágai belvá­rosba a késő délutáni órákban. Közös séta, illetve sza­bad­idő az esti Prágában.
Figyelem: A félpanziós felárat befizetőknek a vacsora ezen a napon Prágában, egy belvárosi étteremben lesz.

4. nap:
Český Krumlov (Krumau)
Egy han­gu­la­tos kisváros, Český Krumlov meglá­to­ga­tásával veszünk búcsút Cseh­országtól. Ez a város egy a kö­zép­kor­ból ránk maradt gyöngy­szem, az UNESCO vi­lág­örök­ség része. A Vltava folyó kanya­ru­latában el­he­lyez­kedő óvárosa és meg­hök­ken­tően érdekes vára sokáig emlé­kezetes marad a turis­táknak.
Hazautazás Ausztrián keresztül a Bécs - He­gyes­halom - Győr - Tata­bánya - Budapest - Szé­kes­fe­hér­vár út­vo­na­lon. Érkezés az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitva­tartások függ­vé­nyé­ben felcserélődhet.
Elhelyezés
Hotel 4****
Ellátás: büféreggeli, fakultatív félpanzió

Kiegészítő információk
Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata).

Szállás: 3 éj­sza­ka 2-3 ágyas, fürdő­szo­bás szállodai szobákban.

Autóbuszos felszállási lehetőségek:
 • Székesfehérvár: 4:45 - Piac téri buszpu. melletti parkoló Vörösmarty tér felőli része
 • Budapest: 6:00 - Déli pályaudvarnál, a PRÍMA (CBA) Déli Áruház felőli parkoló
 • Tatabánya: 6:45 - M1 pálya és 1-es főút kereszteződése, AGIP (ENI) kút a McDonald's mellett
 • Győr: 7:30 - Vasútállomás főbejárata előtti szgk. parkoló


Belépődíjak a programhoz:
 • Prága: Hradzsin: 250 CZK


Az árak tájékoztató jellegűek.

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon. A programok sorrendje a nyitvatartások függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het!

Árak

Az Ön által megadott időpontban és az ahhoz legközelebb eső időszakban az alábbi árak érvényesek.
(Az Ön által válaszott időpont árait tartalmazó oszlopot színessel kiemeltük.)
Mini körút Csehországban
indulási időpontok:

2017-04-07

időtartam: 3 éjszaka
Hotel 4****
Részvételi díj52 900 Ft/fő
Egyágyas felár20 800 Ft/fő
Félpanzió10 500 Ft/fő
LEFOGLALOM
Az ár tartalmazza:
 • autóbuszos utazást
 • 3 éjszakai szállást reggelivel
 • útlemondási biztosítást
 • felsorolt programokat
 • idegenvezetést
Az ár nem tartalmazza:
 • BBP biztosítást
 • belépődíjakat