Tel.: 06 1 371 21 91 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Balesetbiztosítás
2009. január 13.

Ki lehet biztosított?

Biztosított lehet az a devizabelföldi természetes személy, aki
 
 • magáncélból (mentturista, illetve látogató),
 • 90 napot meg nem haladó időtartamra napidíjasként,
 • magyar állami ösztöndíjasként külföldre utazik


Mi minősül biztosítási eseménynek?

Biztosítási eseménynek minősül:
 
 • a biztosított külföldi tartózkodása során bekövetkezett betegsége vagy balesete;


 
 • a biztosított balesetből eredő halála;


 
 • a biztosítottnak balesetből eredő maradandó, teljes (100%-os) egészségkárosodása; 


 
 • a biztosítottnak balesetből eredő maradandó, részleges egészségkárosodása;


 
 • a szerződésben megjelölt, poggyásznak minősülő vagyontárgyak zárt helyiségből, vagy gépjármű lezárt csomagteréből történő ellopása, elrablása, elemi csapás vagy a biztosítottat ért baleset miatti sérülése, megsemmisülése;


 
 • a balesetet szenvedett biztosított ruházatában keletkezett károk, a zsebtartalom kivételével:


 
 • a biztosított Magyarországon élő közeli hozzátartozójának halála, vagy életveszélyes állapota az idő előtti hazautazás esetén:


 
 • a keresőmatricával ellátott poggyász vagy útlevél elvesztése útlevél- és poggyászkeresés esetén;


 
 • a biztosított halála, balesete, betegsége és kórházi kezelése az egyéb segítségnyújtási szolgáltatások esetén.


 
 • a biztosított poggyászának a feltételek szerinti késedelmes kiszolgáltatására, illetve 


 
 • a szabálysértés (kihágás) vagy gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt indított büntetőeljárásra is.


A biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete

A biztosító kockázatviselése a biztosítás kezdeti napján 0 órától a biztosítás lejárati napján 24 óráig bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.

A biztosítás tartama

A biztosítás tartama legfeljebb egy év, a biztosítás kezdetének időpontjában 70. életévüket betöltött biztosítottak esetén pedig legfeljebb 30 nap lehet.

A biztosító szolgáltatása
 
 • Felvilágosítást ad az orvosi ellátás lehetőségeiről; kórházak, speciális klinikák nevét bocsátja a biztosított rendelkezésére, illetve egyéb ellátási lehetőségeket nevez meg; megadja az idegen nyelven beszélő orvosok, kórházi szolgálatok nevét; a biztosított kívánságára tájékoztatja a hozzátartozót vagy a biztosított által megnevezett személyt a biztosított állapotáról; szükség esetén felveszi a kapcsolatot a biztosított háziorvosával, és közreműködik az orvosok közötti kapcsolattartásban; elsősegélyt és orvosi tanácsadást nyújt; szükség esetén tolmácsot biztosít; segítséget nyújt üzenetek továbbításában; tájékoztatást ad a külföldi készpénzsegély módjáról.


 
 • Járóképtelenség esetén megszervezi, hogy a biztosítottat mentőszolgálattal a legközelebbi kórházba vagy a legközelebb elérhető orvoshoz szállítsák, és átvállalja ennek költségeit.


 
 • Szükség esetén gondoskodik a biztosított további egészségügyi ellátásáról; mind az ambuláns, mind a kórházi kezelés során folyamatos kapcsolatot tart a kezelőorvossal és az egészségügyi intézménnyel; fedezetet nyújt a sürgős szükség esetén külföldön felmerült egészségügyi ellátás, valamit telefonköltségeinek megtérítésére; a sürgősségi ellátást igénylő esetekben az általános betegellátás szokásos és indokolt költségeit megtéríti.


 
 • Megszervezi a beteg hazaszállítását, valamint gondoskodik a földi maradványok hazaszállításáról; baleseti halál, baleseti eredetű maradandó teljes, illetve részleges egészségkárosodásra nyújt szolgáltatást; megszervezi a baleset következtében ismeretlen tartózkodási helyű biztosítottfelkutatását.


 
 • Átvállalja a szállodai költségeket, ha a biztosított külföldi tartózkodását a kórházi ellátást követően meg kell hosszabbítani.


 
 • Megszervezi és megtéríti a biztosított idő előtti hazautazását a biztosított közeli hozzátartozójának megbetegedése vagy halála esetén; megszervezi és megtéríti a beteglátogatás költségeit, ha a biztosított életveszélyes állapotba kerül, vagy 10 napot meghaladó kórházi ápolásra szorul; megszervezi és megtéríti a helyettesítő munkatárs utazását a biztosított külföldi megbetegedése esetén.


ünnepi ajánlatok
Valutaváltó
EUR euró
HUF forint
Üzemanyagárak
Budapest
bármelyik ker.
95
Iránytű
europe asia australia australia africa north_america south_america antartica EURÓPA ÁZSIA AFRIKA ÉSZAK-AMERIKA DÉL-AMERIKA AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA ANTARKTISZ
Hasznos információk
Útiokmányok Pénzügyek Utazás előtt... Biztosítás Kommunikáció Utazás gépkocsival Utazás repülővel Utazás vonattal
Utazók sarka
Útitárs kereső Fórum Repülőjegy börze Útifotó 2000
magazin
NagyUtazás.hu
Több, mint 50 megbízható utazásszervező kínálata egy helyen.
Kiemelt partnereink: