Tel.: 06 1 371 21 91 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Poggyászbiztosítás
2009. január 13.

Ki lehet biztosított?

Biztosított lehet az a devizabelföldi természetes személy, aki 
 
 • magáncélból (mentturista, illetve látogató),
 • 90 napot meg nem haladó időtartamra napidíjasként,
 • magyar állami ösztöndíjasként külföldre utazik


Mi minősül biztosítási eseménynek?

Biztosítási eseménynek minősül:
 
 • a biztosított külföldi tartózkodása során bekövetkezett betegsége vagy balesete;


 
 • a biztosított balesetből eredő halála;


 
 • a biztosítottnak balesetből eredő maradandó, teljes (100%-os) egészségkárosodása;


 
 • a biztosítottnak balesetből eredő maradandó, részleges egészségkárosodása;


 
 • a szerződésben megjelölt, poggyásznak minősülő vagyontárgyak zárt helyiségből, vagy gépjármű lezárt csomagteréből történő ellopása, elrablása, elemi csapás vagy a biztosítottat ért baleset miatti sérülése, megsemmisülése;


 
 • a balesetet szenvedett biztosított ruházatában keletkezett károk, a zsebtartalom kivételével;


 
 • a biztosított Magyarországon élő közeli hozzátartozójának halála, vagy életveszélyes állapota az idő előtti hazautazás esetén;


 
 • a keresőmatricával ellátott poggyász vagy útlevél elvesztése útlevél- és poggyászkeresés esetén;


 
 • a biztosított halála, balesete, betegsége és kórházi kezelése az egyéb segítségnyújtási szolgáltatások esetén.


 
 • a biztosított poggyászának a feltételek szerinti késedelmes kiszolgáltatására, illetve


 
 • a szabálysértés (kihágás) vagy gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt indított büntetőeljárásra is.


A biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete

A biztosító kockázatviselése a biztosítás kezdeti napján 0 órától a biztosítás lejárati napján 24 óráig bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.

A biztosítás tartama

A biztosítás tartama legfeljebb egy év, a biztosítás kezdetének időpontjában 70. életévüket betöltött biztosítottak esetén pedig legfeljebb 30 nap lehet.

A biztosító szolgáltatása
 
 • Megtéríti a biztosítási eseménnyel érintett vagyontárgy új állapotban való beszerzésének értékét; megtéríti a biztosított útlevelének, jogosítványának vagy forgalmi engedélyének újrabeszerzési költségeit; gondoskodik a keresőmatricával ellátott poggyász és útlevél visszajuttatásáról; poggyász késedelmes kiszolgáltatása esetén megtéríti a késésmiatt felmerülő indokolt költségeket.


ünnepi ajánlatok
Valutaváltó
EUR euró
HUF forint
Üzemanyagárak
Budapest
bármelyik ker.
95
Iránytű
europe asia australia australia africa north_america south_america antartica EURÓPA ÁZSIA AFRIKA ÉSZAK-AMERIKA DÉL-AMERIKA AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA ANTARKTISZ
Hasznos információk
Útiokmányok Pénzügyek Utazás előtt... Biztosítás Kommunikáció Utazás gépkocsival Utazás repülővel Utazás vonattal
Utazók sarka
Útitárs kereső Fórum Repülőjegy börze Útifotó 2000
magazin
NagyUtazás.hu
Több, mint 50 megbízható utazásszervező kínálata egy helyen.
Kiemelt partnereink: