Tel.: 06 1 371 21 91 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Casco igazolás
2009. január 13.

Casco - tudnivalók röviden

A Casco biztosítás a gépjármű-tulajdonos önkéntesvagyonbiztosítási lehetősége, mely alapvetően a saját hibából eredő károkra nyújt fedezetet, illetőleg azon károkra, melyek ugyan nem saját hibából erednek, de kötelező felelősségbiztosítás alapján mégsem térülnek meg. Lényeges, hogy e biztosítási forma keretében - szemben a gépjárművek kötelezőfelelősségbiztosításával - a káresemény során keletkezett valamennyi kárnem térül meg.

A biztosító társaságok feltételei eltérőek, de általában a gépkocsi sérüléséből eredő, ún. pléhkárok, valamit a lopáskárok térülnek meg Casco biztosítás alapján. Nem térül meg a személyi sérüléses károk szerződésben rögzítetteken felüli része, és a nem vagyoni kár. Saját kár marad az értékcsökkenés,mely a gépkocsi töréskárának következménye.

Nagy számban jelent problémát klubtagjainknak a lopáskárok rendezésével kapcsolatos gyakorlat is. Hangsúlyoznunk kell, hogy - a Polgári Törvénykönyv szabályain túl - a biztosítási feltételek rendelkezései és az Eurotaxkatalógus adatai szolgálnak a biztosítótársaságok számára kiindulópontul.

A lopáskárok esetén mind jogalap, mind összegszerűség kérdésében számos kérdés merül fel a gyakorlatban. Hiányzik a jogalap a Casco keretében történő kárrendezéshez a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján, ha a biztosított vagy a szerződős fél jogellenesen okozta a kárt, de még a biztosítási feltételek is tartalmaznak e vonatkozásban előírásokat felsorolva azokat az eseteket, amikor a biztosító fizetési kötelezettsége alól mentesül.

E körben a "súlyos gondatlanság" - mint a biztosító kötelezettsége alól mentességet jelentő körülmény - konkrét értelmezése sűrűn felmerülő probléma. Erre nézve a bírói gyakorlat ad útmutatást, amikor ilyennek minősítipl. a lezáratlan parkolást. Külön kérdés a riasztó bekapcsolása, vagy annak elmulasztása. A Legfelsőbb Bíróság eseti döntésében úgy foglal állást, hogy amennyiben a biztosítási szerződést a riasztóra tekintettel kötötték meg, ennek hiányát a biztosítótársaságnak kell bizonyítania. Kétségtelen ugyanis, hogy a károsult nem tudja bizonyítani, be volt-e kapcsolva a riasztó- de erre nem is kötelezhető.

Lopáskároknál is sor kerülhet valamilyen arányú kármegosztás alkalmazására,amikor valamennyi körülmény körültekintő vizsgálata alapján a károsult biztosított közrehatása is megállapítható akár a kármegelőzés, akár a kárenyhítési kötelezettség körében.

A jogalap tisztázása után az összegszerűség kérdése is gondot jelent. A biztosító - lopáskár esetén - ugyanis az Eurotax katalógusban szereplő kárkori forgalmi értékből indul ki. A katalóguskár korrigálható - mind pozitív,mind negatív irányban - különböző feltételek fennállta esetén, (pl. előzménykár,a gépkocsi futásteljesítménye, tulajdonosok száma, stb.) azonban arra hivatkozással, hogy a használtautó piacon az adott típus ára magasabb, a kárkoriértékként meghatározott Ft-érték eredménnyel nem támadható.

Mint önkéntes biztosítási forma, a Casco biztosítási szerződés is felmondható, mégpedig a Ptk-ban rögzítettek szerint a biztosítási év végére,minimum 30 nappal annak lejárta előtt. Ez a szabály mind a biztosítót, mind a biztosítottat köti.

last minute ajánlatok
ünnepi ajánlatok
Valutaváltó
EUR euró
HUF forint
Üzemanyagárak
Budapest
bármelyik ker.
95
Iránytű
europe asia australia australia africa north_america south_america antartica EURÓPA ÁZSIA AFRIKA ÉSZAK-AMERIKA DÉL-AMERIKA AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA ANTARKTISZ
Hasznos információk
Útiokmányok Pénzügyek Utazás előtt... Biztosítás Kommunikáció Utazás gépkocsival Utazás repülővel Utazás vonattal
Utazók sarka
Útitárs kereső Fórum Repülőjegy börze Útifotó 2000
magazin
NagyUtazás.hu
Több, mint 50 megbízható utazásszervező kínálata egy helyen.
Kiemelt partnereink: