Tel.: 06 1 371 21 91 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Menetjegybiztosítás

A menetjegybiztosítás kizárólag a vásárlást követő 48 órán belül, Magyarország területén vásárolt menetjegyekre köthető. A biztosítás ára az alapár 5,5%-a. A Menetjegy Biztosítás 20% önrészt tartalmaz. A megfelelő orvosi igazolás ill. zárójelentés és a szükséges papírok ellenében térít a biztosító!

A Biztosított utazásképtelensége:
A./ ha a Biztosított saját maga, vagy gyermeke, vagy örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke, szülője, nagyszülője, házastársa, házastársa szülője, testvére vagy a vele azonos lakcímre bejelentett élettársa elhalálozik,
B./ ha a Biztosított saját maga, házastársa, gyermeke, szülője, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke, házastársa szülője ill. a vele azonos lakcímen bejelentett élettársa heveny megbetegedése, vagy balesete miatt a Biztosított az utazást megkezdeni nem tudja, (feltéve, ha ezek az okok az utazásra történt jelentkezéskor még nem állottak fenn),(szülővel, nagyszülővel együtt utazó kiskorú gyermek esetén a szülő, nagyszülő utazásképtelensége a kiskorúra minden esetben kiterjed) - ha a menetjegy biztosítás megkötése a Biztosítottal együtt összesen két személy részére (megállapíthatóan és azonosíthatóan) történt, és a másik személy is rendelkezik a Biztosító érvényes menetjegy biztosítási szerződésével, a másik személy előzmények nélkül bekövetkező akut betegsége, balesete, ill. halála esetén is jogosult a Biztosított az útjának lemondására.
C./ ha a Biztosított vagy a vele együtt utazó a 11/A. és a 11/B. pontokban felsorolt hozzátartozója (krónikus betegségének akut állapotrosszabbodása miatt a Biztosított az utazást megkezdeni nem tudja, és ezt a tényt orvosi vélemény alátámasztja.
D./ ha a Biztosított lakásában betöréses lopást követnek el, ill. ha a Biztosított személye ellen lopást követnek el, vagy a lakást tûz, villámcsapás, robbanás, árvíz, vihar, felhőszakadás, hónyomás, jégverés, földcsuszamlás, földrengés, kő és földomlás, légi jármû és mûhold lezuhanása kár érte és a Biztosított otthoni jelenléte az utazás időpontjában feltétlenül indokolt.
E./ ha a Biztositott külföldi tartózkodása során heveny megbetegedése, vagy balesete miatt a menetjegyét a hazautazáskor nem tudja igénybe venni, illetve
F/ ha a Biztositott külföldi tartózkodása során útlevelét vagy menetjegyét ellopják, vagy azok balesetből eredően megsemmisülnek és emiatt kedvezményes menetjegyét a hazautazáskor nem tudja igénybe venni, kivéve, ha azok pótlása a helyszínen megoldható. A baleset fogalma: balesetnek minősül a Biztosított akaratán kívül hirtelen fellépő olyan külső behatás, amelynek következtében a Biztosított egy éven belül meghal, állandó megrokkanást, egészségkárosodást vagy múlékony munkaképtelenséget szenved. G / Az utazásképtelenség időpontja : az utazásképtelenség időpontja minden esetben az eseményre, betegségre okot adó körülmény kezdőnapja.