Tel.: 06 30 343 4343 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00
Biztosítás - Hasznos információk
Utasbiztosítás

Hasznos információk az utazási biztosításokrólMurphy törvénye nyomán mindig akkor történik valami nem várt esemény, amikor legkevésbé számítanánk rá. Külföldön megbetegedni, balesetet szenvedni rendkívül kellemetlen, főleg, ha nincs biztosításunk. Nem tanácsos egy legyintéssel elintézni: "Ugyan, miért épp velem történne bármi! Egyébként is, csak egy hétre utazunk el."Akinek pedig olyan akut problémja van, mint magas vérnyomás, vesekő vagy cukorbaj, semmiképpen ne induljon el biztosítás nélkül. Jobb az óvatosság, ilyenkor (is) érvényes a "sosem lehet tudni" szabály.Utazási biztosítások rendkívül kedvező áron köthetők. Ha az üdülésre szánt összeg arányában nézzük, akkor ez csupán elenyésző tétel. A magyar piacon széles a kínálat, versengenek egymással a biztosítótársaságok. Az utazni vágyók hét biztosító speciális ajánlataiból választhatnak.Mindenki a pénztárcájának és az utazás veszélyességének mértékében választhat.Alapbiztosítás:Minden biztosítónál 3 napra szól a legrövidebb időtartamra köthető alapbiztosítás, ezek közül a legolcsóbb a Atlasz kötvénye (480 Ft), a legdrágább a Garancia Exklúzív (1990 Ft). Átlagosan 600 és 900 Ft-ba kerülnek.10 napra köthető biztosítás:A következő kategória a 10 napra köthető biztosítás. Itt már váltzatosabbak az árak és a szolgáltatások is. (pl; a kártérítés mértékének felső határa, kórházi ellátás vonzatai, lopáskár stb). Átlagosan 2-3 ezer forintért lehet ezeket megvásárolni. Néhány példa: Atlasz Classic (3000 Ft), Garancia Exklúzív (5800 Ft), Ahico Silver (1300 Ft). A legdrágább ebben a kategóriában az Allianz Hungária Biztosító Prémium kötvénye (6000 Ft). Igény szerint köthető biztosítás 15 napra is.31 napra köthető biztosítások:A harmadik katagóriába a 31 napra köthető biztosítások tartoznak. Ilyenre általában vendégdiákoknak, külföldön munkát vállalóknak vagy a hosszabbutazásokra vállalkozóknak van szüksége. Az előbbiekhez hasonlóan szintén az Allianz Hungária a legdrágább és az Ahico árai a legkedvezőbbek. Ez azonban netévesszen meg senkit, hisz nem mindig a legolcsóbb a legjobb. Gondoljunk csak a kifizethető kártérítés felső határára egy olcsó kötvény esetén. Néhánypélda : Ahico Silver, Gold és Platinum (4030, 6200 ill; 8680 Ft), Atlasz (9300 és 12400 Ft),Európai Utazási Biztosító (6200-9920 Ft között), Euro Mondial (7750 és 10850 Ft), Garancia Biztosító (6200-10850 között), Winthertur (5890-9300 Ft között), Allianz Hungária (8680 az alap, a Prémium pedig 18600 Ft).A kárfedezet tekintetében nagy lehet a különbség az egyes társaságok kötvényei között. Jelentős diffrencia van pl; baleseti halálesetén az Ahico alapbiztosítása 500.000 Ft-ot míg az Allianz Hungária Prémium 5000.000 Ft-ot fizet.Ha Európán kívülre szeretnénk utazni, külön pótdíjat számítanak fel, melynek mértéke 50-100%-ig terjed. Természetesen ezek az értékek és a fent említett árak is csupán tájékoztató jellegűek. Tehát mindenképp tájékozódjunk előre a biztosító által nyújtott szolgáltatásokról, szánjuk rá az időt, nehogy később érjen minket kellemetlen meglepetés. Egy biztos: biztosítás nélkül ne utazzunk!
BŐVEBBEN
Balesetbiztosítás
Ki lehet biztosított?Biztosított lehet az a devizabelföldi természetes személy, aki magáncélból (mentturista, illetve látogató),90 napot meg nem haladó időtartamra napidíjasként,magyar állami ösztöndíjasként külföldre utazikMi minősül biztosítási eseménynek?Biztosítási eseménynek minősül: a biztosított külföldi tartózkodása során bekövetkezett betegsége vagy balesete; a biztosított balesetből eredő halála; a biztosítottnak balesetből eredő maradandó, teljes (100%-os) egészségkárosodása;  a biztosítottnak balesetből eredő maradandó, részleges egészségkárosodása; a szerződésben megjelölt, poggyásznak minősülő vagyontárgyak zárt helyiségből, vagy gépjármű lezárt csomagteréből történő ellopása, elrablása, elemi csapás vagy a biztosítottat ért baleset miatti sérülése, megsemmisülése; a balesetet szenvedett biztosított ruházatában keletkezett károk, a zsebtartalom kivételével: a biztosított Magyarországon élő közeli hozzátartozójának halála, vagy életveszélyes állapota az idő előtti hazautazás esetén: a keresőmatricával ellátott poggyász vagy útlevél elvesztése útlevél- és poggyászkeresés esetén; a biztosított halála, balesete, betegsége és kórházi kezelése az egyéb segítségnyújtási szolgáltatások esetén. a biztosított poggyászának a feltételek szerinti késedelmes kiszolgáltatására, illetve  a szabálysértés (kihágás) vagy gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt indított büntetőeljárásra is.A biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdeteA biztosító kockázatviselése a biztosítás kezdeti napján 0 órától a biztosítás lejárati napján 24 óráig bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.A biztosítás tartamaA biztosítás tartama legfeljebb egy év, a biztosítás kezdetének időpontjában 70. életévüket betöltött biztosítottak esetén pedig legfeljebb 30 nap lehet.A biztosító szolgáltatása Felvilágosítást ad az orvosi ellátás lehetőségeiről; kórházak, speciális klinikák nevét bocsátja a biztosított rendelkezésére, illetve egyéb ellátási lehetőségeket nevez meg; megadja az idegen nyelven beszélő orvosok, kórházi szolgálatok nevét; a biztosított kívánságára tájékoztatja a hozzátartozót vagy a biztosított által megnevezett személyt a biztosított állapotáról; szükség esetén felveszi a kapcsolatot a biztosított háziorvosával, és közreműködik az orvosok közötti kapcsolattartásban; elsősegélyt és orvosi tanácsadást nyújt; szükség esetén tolmácsot biztosít; segítséget nyújt üzenetek továbbításában; tájékoztatást ad a külföldi készpénzsegély módjáról. Járóképtelenség esetén megszervezi, hogy a biztosítottat mentőszolgálattal a legközelebbi kórházba vagy a legközelebb elérhető orvoshoz szállítsák, és átvállalja ennek költségeit. Szükség esetén gondoskodik a biztosított további egészségügyi ellátásáról; mind az ambuláns, mind a kórházi kezelés során folyamatos kapcsolatot tart a kezelőorvossal és az egészségügyi intézménnyel; fedezetet nyújt a sürgős szükség esetén külföldön felmerült egészségügyi ellátás, valamit telefonköltségeinek megtérítésére; a sürgősségi ellátást igénylő esetekben az általános betegellátás szokásos és indokolt költségeit megtéríti. Megszervezi a beteg hazaszállítását, valamint gondoskodik a földi maradványok hazaszállításáról; baleseti halál, baleseti eredetű maradandó teljes, illetve részleges egészségkárosodásra nyújt szolgáltatást; megszervezi a baleset következtében ismeretlen tartózkodási helyű biztosítottfelkutatását. Átvállalja a szállodai költségeket, ha a biztosított külföldi tartózkodását a kórházi ellátást követően meg kell hosszabbítani. Megszervezi és megtéríti a biztosított idő előtti hazautazását a biztosított közeli hozzátartozójának megbetegedése vagy halála esetén; megszervezi és megtéríti a beteglátogatás költségeit, ha a biztosított életveszélyes állapotba kerül, vagy 10 napot meghaladó kórházi ápolásra szorul; megszervezi és megtéríti a helyettesítő munkatárs utazását a biztosított külföldi megbetegedése esetén.
Gépjárműbiztosítás
Ki lehet biztosított?Biztosított lehet az a devizabelföldi természetes személy, aki magáncélból (mentturista, illetve látogató),90 napot meg nem haladó időtartamra napidíjasként, magyar állami ösztöndíjasként külföldre utazikMi minősül biztosítási eseménynek?Biztosítási eseménynek minősül: a biztosított külföldi tartózkodása során bekövetkezett betegsége vagy balesete; a biztosított balesetből eredő halála; a biztosítottnak balesetből eredő maradandó, teljes (100%-os) egészségkárosodása; a biztosítottnak balesetből eredő maradandó, részleges egészségkárosodása; a szerződésben megjelölt, poggyásznak minősülő vagyontárgyak zárt helyiségből, vagy gépjármű lezárt csomagteréből történő ellopása, elrablása, elemi csapás vagy a biztosítottat ért baleset miatti sérülése, megsemmisülése; a balesetet szenvedett biztosított ruházatában keletkezett károk, a zsebtartalom kivételével: a biztosított Magyarországon élő közeli hozzátartozójának halála, vagy életveszélyes állapota az idő előtti hazautazás esetén: a keresőmatricával ellátott poggyász vagy útlevél elvesztése útlevél- és poggyászkeresés esetén; a biztosított halála, balesete, betegsége és kórházi kezelése az egyéb segítségnyújtási szolgáltatások esetén. a biztosított poggyászának a feltételek szerinti késedelmes kiszolgáltatására, illetve  a szabálysértés (kihágás) vagy gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt indított büntetőeljárásra is.A biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete:A biztosító kockázatviselése a biztosítás kezdeti napján 0 órától a biztosítás lejárati napján 24 óráig bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.A biztosítás tartama:A biztosítás tartama legfeljebb egy év, a biztosítás kezdetének időpontjában 70. életévüket betöltött biztosítottak esetén pedig legfeljebb 30 nap lehet.A biztosító szolgáltatása:Segítséget nyújt a gépkocsi, valamint a gépkocsiban ülők hazajuttatásában.Szabálysértés (kihágás) vagy gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt indult büntetőeljárás esetén jogvédelmi szolgáltatást nyújt.
Poggyászbiztosítás
Ki lehet biztosított?Biztosított lehet az a devizabelföldi természetes személy, aki  magáncélból (mentturista, illetve látogató),90 napot meg nem haladó időtartamra napidíjasként,magyar állami ösztöndíjasként külföldre utazikMi minősül biztosítási eseménynek?Biztosítási eseménynek minősül: a biztosított külföldi tartózkodása során bekövetkezett betegsége vagy balesete; a biztosított balesetből eredő halála; a biztosítottnak balesetből eredő maradandó, teljes (100%-os) egészségkárosodása; a biztosítottnak balesetből eredő maradandó, részleges egészségkárosodása; a szerződésben megjelölt, poggyásznak minősülő vagyontárgyak zárt helyiségből, vagy gépjármű lezárt csomagteréből történő ellopása, elrablása, elemi csapás vagy a biztosítottat ért baleset miatti sérülése, megsemmisülése; a balesetet szenvedett biztosított ruházatában keletkezett károk, a zsebtartalom kivételével; a biztosított Magyarországon élő közeli hozzátartozójának halála, vagy életveszélyes állapota az idő előtti hazautazás esetén; a keresőmatricával ellátott poggyász vagy útlevél elvesztése útlevél- és poggyászkeresés esetén; a biztosított halála, balesete, betegsége és kórházi kezelése az egyéb segítségnyújtási szolgáltatások esetén. a biztosított poggyászának a feltételek szerinti késedelmes kiszolgáltatására, illetve a szabálysértés (kihágás) vagy gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt indított büntetőeljárásra is.A biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdeteA biztosító kockázatviselése a biztosítás kezdeti napján 0 órától a biztosítás lejárati napján 24 óráig bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.A biztosítás tartamaA biztosítás tartama legfeljebb egy év, a biztosítás kezdetének időpontjában 70. életévüket betöltött biztosítottak esetén pedig legfeljebb 30 nap lehet.A biztosító szolgáltatása Megtéríti a biztosítási eseménnyel érintett vagyontárgy új állapotban való beszerzésének értékét; megtéríti a biztosított útlevelének, jogosítványának vagy forgalmi engedélyének újrabeszerzési költségeit; gondoskodik a keresőmatricával ellátott poggyász és útlevél visszajuttatásáról; poggyász késedelmes kiszolgáltatása esetén megtéríti a késésmiatt felmerülő indokolt költségeket.