Tel.: 06 30 343 4343 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Nemzetközi jogosítvány
2012. február 01.

Nemzetközi vezetői engedélyt annak adhat ki az okmányiroda, aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és olyan országban kíván vezetni, amelyben nemzetközi szerződés vagy viszonyosság alapján az érvényes magyar okmány járművezetésre nem jogosít. A nemzetközi vezetői engedélyt az érvényes vezetői engedély adatai alapján állítják ki, és csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes.

Hol intézhető?
Nemzetközi vezetői engedély kérelmezhető:
 • személyesen bármely okmányirodában
 • előkészíthető elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:
 • az okmányirodában
 • postai úton


A vezetői engedélyt meghatalmazott is átveheti. Ebben az esetben be kell mutatni az írásbeli meghatalmazást.

Szükséges iratok:
Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:
 • személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél)
 • lakcímigazolvány (a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány)
 • külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány


Ügyintézéshez csatolandó okmányok:
 • 2 db fotó (arcképmás)
 • igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolás


Költségek:

Az eljárás díja 2300 forint.

A nemzetközi vezetői engedélyt a kérelem beadása után azonnal kiállítják az okmányirodában.

Érdemes tudni:
Külföldre utazás előtt célszerű az illetékes ország külképviseletének megkeresése a magyar vezetői engedéllyel, illetve az az alapján kiállítandó nemzetközi vezetői engedéllyel történő vezetés tárgyában.
 • Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, akkor nemzetközi vezetői engedély szükséges.
 • A nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes.
 • A vezetői engedély külföldön vezetési jogosultság igazolására alkalmas azokban az országokban, ahol a magyar vezetői engedélyt elismerik, személyazonosság igazolására belföldön, nemzeti szabályaink szerint alkalmas.
 • A magyar vezetői engedélyt vezetési jogosultság igazolására elismerik az EGT tagállamaiban, a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban, továbbá bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai Köztársaságban.
 • B kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a gépjárművezető részére 18. életévének betöltését követően állítható ki.
 • A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idővel azonos, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított három év.
 • A nemzeti kategória ("K", "T", "M", "TR", "V") nemzetközi vezetői engedély nem érvényesíthető.

További információért kattintson ide!