Tel.: 06 30 343 4343 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Gépjárműbiztosítás
2009. január 13.

Ki lehet biztosított?

Biztosított lehet az a devizabelföldi természetes személy, aki
 
 • magáncélból (mentturista, illetve látogató),
 • 90 napot meg nem haladó időtartamra napidíjasként, 
 • magyar állami ösztöndíjasként külföldre utazik


Mi minősül biztosítási eseménynek?

Biztosítási eseménynek minősül:
 
 • a biztosított külföldi tartózkodása során bekövetkezett betegsége vagy balesete;


 
 • a biztosított balesetből eredő halála;


 
 • a biztosítottnak balesetből eredő maradandó, teljes (100%-os) egészségkárosodása;


 
 • a biztosítottnak balesetből eredő maradandó, részleges egészségkárosodása;


 
 • a szerződésben megjelölt, poggyásznak minősülő vagyontárgyak zárt helyiségből, vagy gépjármű lezárt csomagteréből történő ellopása, elrablása, elemi csapás vagy a biztosítottat ért baleset miatti sérülése, megsemmisülése;


 
 • a balesetet szenvedett biztosított ruházatában keletkezett károk, a zsebtartalom kivételével:


 
 • a biztosított Magyarországon élő közeli hozzátartozójának halála, vagy életveszélyes állapota az idő előtti hazautazás esetén:


 
 • a keresőmatricával ellátott poggyász vagy útlevél elvesztése útlevél- és poggyászkeresés esetén;


 
 • a biztosított halála, balesete, betegsége és kórházi kezelése az egyéb segítségnyújtási szolgáltatások esetén.


 
 • a biztosított poggyászának a feltételek szerinti késedelmes kiszolgáltatására, illetve 


 
 • a szabálysértés (kihágás) vagy gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt indított büntetőeljárásra is.


A biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete:

A biztosító kockázatviselése a biztosítás kezdeti napján 0 órától a biztosítás lejárati napján 24 óráig bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.

A biztosítás tartama:

A biztosítás tartama legfeljebb egy év, a biztosítás kezdetének időpontjában 70. életévüket betöltött biztosítottak esetén pedig legfeljebb 30 nap lehet.

A biztosító szolgáltatása:

Segítséget nyújt a gépkocsi, valamint a gépkocsiban ülők hazajuttatásában.

Szabálysértés (kihágás) vagy gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt indult büntetőeljárás esetén jogvédelmi szolgáltatást nyújt.