Tel.: 06 30 343 4343 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Vám, ki- és behozatal - vámszabályok
2006. március 22.

Az utasok számára az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen mennyiségű árut vihetnek magukkal külföldre.

Nos, magukkal vihetik a személyes használatukra szolgáló tárgyaikat, természetesen ha azok - figyelemmel az utazás céljára és időtartamára - a szokásos mennyiséget nem haladják meg.

A belföldiek belföldi rendszámú személygépkocsijait szóbeli árunyilatkozat alapján vámkezelik az ideiglenes kivitelben a vámhivatalok. Fontos tudni, hogy az így vámkezelt járművet vissza kell hozni Magyarországra.

Útiholmi

Az útiholmi fogalma alá tartoznak azok a ruhaneműk, amelyekre az utasnak a külföldi tartózkodása alatt szüksége lehet.

A ruhaneműn kívül úti holmiként vihető ki:
 • tisztálkodási cikkek 
 • saját ékszer 
 • 1 db hordozható képmagnetofon, 
 • 1 db hordozható televízió, hordozható dia, illetve filmvetítők, azok tartozékai szokásos mennyiségű diával, illetve filmek, 
 • 1 db hordozható személyi számítógép
 • 2 db fényképezőgép, készülékenként 10 tekercs film, vagy 24 db lemez
 • 1 db keskenyfilm-felvevő
 • 1 db videokamera, 10 db üres videokazetta
 • 1 db hordozható zenegép
 • hordozható hangszerek
 • 1 db lemezjátszó, 10 db lemez
 • 1 db hordozható rádió vagy rádió-magnó
 • 1 db hordozható telefaxkészülék
 • hordozható írógép
 • 1 db gyerekkocsi
 • tolókocsi mozgássérültek részére
 • 1 db sátor és egyéb kempingfelszerelés
 • kétcsöves látcsövek
 • sportfelszerelések, mint például sátrak és más kempingfelszerelések, horgászfelszerelés, hegymászó felszerelések, búvárfelszerelések, sportfegyverek töltényekkel, (segédmotor nélküli) kerékpár, 5,5 méternél rövidebb kenuk és kajakok, sítalpak, teniszütők, hullámlovas deszkák (szörf), széllovas-deszkák (windsurf), sárkányrepülők és deltaszárnyak, golffelszerelések, függővitorla, hőlégballon, ejtőernyő és hasonló cikkek
 • hordozható dialízis és hasonló orvosi berendezések, valamint a használatukhoz szükséges, egyszeri felhasználásra szánt árucikkek
 • egyéb, egyértelműen személyes jellegű árucikkek

A 17 éven felüli utasok személyenként kivihetnek:
 • 200 db cigarettát vagy 50 db szivart vagy 250 gramm dohányt, illetve ezek keverékeként 250 grammig terjedő összeállításban
 • 1/4 liter égetett szeszes italt és
 • 1 üveg bort.


Kiviteli nyilatkozat

A kiutazáskor a nagyobb értékű vagy külföldi eredetű tárgyak kiviteléről ajánlatos igazolást kiállítani. Ezt a határon történő kilépéskor a pénzügyőrtől lehet kérni a "Kiviteli nyilatkozat" kitöltésével.

A Kiviteli nyilatkozat egypéldányos nyomtatvány, amely a határvámhivataloknál ellenszolgáltatás nélkül beszerezhető. Az okmányon az áruk megnevezését, mennyiségükre vonatkozó adatokat, azonosítási jeleiket egyértelműen, jól olvashatóan kell rögzíteni. Műszaki cikkek esetén feltétlenül be kell írni azok típusát és gyári számát.

Fontos tudni, hogy a Kiviteli nyilatkozat csak arra a célra szolgál, hogy a visszahozatalkor egyszerűsítse a vámmentes vámkezelést, és a kivitel tényét a vámhivatal csak az ügyfél kifejezett kérésére igazolja. A kiléptetés igazolásának tényét a vámhivatal csak akkor igazolja, ha az utas a szóbanforgó tárgyat bemutatja.

Milyen tárgyakat érdemes feltüntetni a Kiviteli nyilatkozaton?

Elsősorban a külföldről származó nagy értékű műszaki cikkeket, mint például videokamera, hordozható személyi számítógép, hordozható televíziókészülék, hordozható telefax, hőlégballon stb.

Az élelmiszerek kivitele/behozatala tekintetében felhívjuk az utazók figyelmét, hogy minden országban más a bevihető élelmiszerek mennyisége, ezért ajánlatos az utazás megkezdése előtt az adott ország nagykövetségénél erre vonatkozóan tájékozódni.

Kutya-macska bizonyítvány

Az utasok magukkal vihetik külföldre kedvenc háziállataikat (kutya, macska), azonban ezek kiszállításához állat-egészségügyi bizonyítvány szükséges.

Vágott virág és koszorú szintén kivihető, azonban cserepes virág, vagy földlabdával ellátott növény a határon nem szállítható át.

Kivihető továbbá a gyógyszer, amelyre az utasnak betegsége folytán szüksége van a kezelőorvos által igazolt mennyiségben.

Fizetőeszköz kivitele

A belföldiek engedély nélkül vihetnek magukkal 350 000 forintot címletkorlátozás nélkül, valamint 100 000 forintnak megfelelő konvertibilis valutát.

A nem kereskedelmi mennyiség meghatározása

Utas és ajándékforgalomban az alábbi áruk/vámáruk nem minősülnek kereskedelmi mennyiségűnek.

szeszes italok:
 • 1 liter égetett szeszes ital és
 • 1 liter bor és
 • 5 liter sör

dohánygyártmány:
 • 500 db szivarka vagy
 • 100 db szivar vagy
 • 500 gramm dohány
 • 1-1 kilogramm kávé, tea, kakaó, továbbá valamennyi fűszernövény és keveréke, kivéve a fűszerpaprika és keveréke

egyéb árukból:
 • 5 000 forint egyedi értékig fajtánként 10 db
 • 20 000 forint egyedi értékig fajtánként 5 db
 • 50 000 forint egyedi értékig fajtánként 2 db
 • 50 000 forint egyedi érték felett fajtánként 1 db

gépjármű családonként 1 db/év

A fajtánkénti megjelölés alatt az egyes áruk szokásos mértékegységét, kiskereskedelmi kiszerelését kell érteni (például liter, kg, pár, tucat, készlet, doboz, zsák, ballon stb.)

Mi történik, ha túllépik a keretet?

A mennyiségi keret túllépése esetén behozatali forgalomban az utas az alábbi lehetőségek közül választhat:

1. A határvámhivataloktól a vámárut külföldre visszaviszi.

2. A vámkezelhető mennyiségen felüli vámárut az államnak ellenszolgáltatás nélkül felajánlja, a többit pedig az utasforgalomra vonatkozó szabályok szerint kéri vámkezelni. Ebben az esetben külön árunyilatkozaton kell kérni a vámkezelést, és megtenni a felajánlást.

Ezzel szemben árukivitel során vihető kereskedelmi mennyiségű áru is az "egyéb áruk"-ból, amennyiben az árura a kereskedelmi forgalomban mennyiségi korlátozás nincs hatályban.

Természetesen értékkeret túllépésekor Egységes Vámárunyilatkozattal(EV) kell kérni a kiviteli vámkezelést.

Utasforgalmi kedvezmény

Nem kell vámot fizetni az utasnak, ha a magával hozott vagy általa külföldön feladott vámáruk összértéke a 29 500 forintot nem haladja meg. Ez a kedvezmény a 29 500 forint egyedi értéket meghaladó vámáruk, továbbá a szeszes ital és a dohánygyártmányok vámkezelése során nem alkalmazható.

(Például: Ha az utas egy 60 000 forint egyedi értékű videomagnetofont hoz magával külföldről, és egyéb vámárut nem, úgy a kedvezmény nem vonható le az áru értékéből, így a vám alapja 60 000 forint lesz.)

A kedvezmény együtt utazó családtagok esetében sem vonható össze egy árura, és az utas többszöri beutazása esetén is csak naponta egyszer vehető igénybe.

Mikor kérheti az utas szóban a vámkezelést?

Szóbeli árunyilatkozattal kérheti az utas a vámárunak a vámkezelését,ha:
 • a vámáruk egyedi vagy összértéke a vámkedvezmény igénybevételével vámfizetés nélkül vámkezelhető, azaz nem haladja meg a 29 500 forintot és nem hoz magával szeszesitalt, illetve dohánygyártmányt,
 • nem hoz kereskedelmi mennyiségű vámárut,
 • a vámkezeléshez államigazgatási szerv engedélye nem szükséges,
 • ha a külföldön feladott poggyászainak későbbi vámkezelése során a vámkedvezményt nem kívánja igénybe venni.

A vámáruk akkor is vámkezelhetők szóbeli árunyilatkozat alapján a határvámhivatalnál, ha azok vámértéke a 29 500 forintos értékhatárt meghaladja ugyan, de nem több 295 000 forintnál, és vámkezelésük Vámjegy alkalmazásával történik.

A vámjegy alkalmazásának feltételei

Az utas:
 • kereskedelmi mennyiségű vámárut nem hoz magával,
 • nem hoz magával szeszes italt, dohánygyártmányt, továbbá nem hoz kávét,
 • a behozott áruk között nincs 29 500 forintot meghaladó egyedi értékű vámáru,
 • a vámkezeléshez államigazgatási szerv engedélye nem szükséges,
 • feladott poggyásza - amely után a fel nem használt vámkedvezményt igénybe kívánja venni - nincs,
 • a vámáruk között nincs olyan termék, amely után környezetvédelmi termékdíjat kell fizetni,
 • a vámáruk között nincs jövedéki, és fogyasztási adótörvény hatálya alá tartozó áru.


További feltétel, hogy az utas elfogadja a Vámjegy alkalmazásával történővámkezelést.

Az utas szóbeli árunyilatkozata alapján a vámhivatal vámvizsgálatottart, megállapítja a vámértéket, és azt, hogy a Vámjegyen történő árunyilatkozat-adásfeltételei fennállnak-e. A megállapított vámérték alapján a vámhivatalközli a vámteher összegét, amely a vámérték 50 százaléka - 500 forintrakerekítve. Ha az utas a megállapított összeget elfogadja, a vámhivatal a Vámjegyenírásban is közli a vámterhet, amelyet azonnal meg kell fizetni. Ha az utas aVámjegy kiállításával történő vámkezelést nem fogadja el, vagy a szóbeliárunyilatkozat-adás feltételei nem állnak fenn, a vámkezelést írásbankell kérni.

Írásbeli árunyilatkozat-adás

Egységes vámáru-nyilatkozat benyújtásával kell kérni az utasnak a vámkezelést,ha
 • az általa behozott áruk egyedi vagy összértéke a 295 000 forintot meghaladja,
 • a behozott áruk kereskedelmi mennyiségűek,
 • szeszes italt, dohányféleséget vagy kávét, valamint gépjárművet hoz magával,
 • a vámkezeléshez valamely államigazgatási szerv engedélye szükséges,
 • a feladott poggyász későbbi vámkezelésekor a vámkedvezményt igénybe kívánja venni,
 • a Vámjeggyel történő vámkezelés feltételei nem állnak fenn.

Zöld és piros folyosó

A határforgalom meggyorsítása érdekében légi és hajózási forgalomban, valamint egyes közúti határátkelőhelyeken igénybe lehet vennia zöld, illetve a piros folyosón való áthaladással történő árunyilatkozat-adási lehetőséget.

E tekintetben a zöld folyosó igénybevétele szóbeli árunyilatkozat-adásnak minősül. Ha a szóbeli árunyilatkozat-adás feltételei nem állnak fenn, a piros folyosót kell igénybe venni, ideértve a Vámjegy alkalmazásával történő vámkezelés lehetőségét is.

A vám alapja

A nem kereskedelmi forgalomban beérkező vámáru után fizetendő vámalapja a vámárunak külföldön kifizetett, illetve felszámított és a külföldi jog szerint levonható vagy visszatéríthető adó levonása után fennmaradó külföldi ára (nettó ára).

A külföldi fizetőeszközben kifejezett vámértéket a Magyar Nemzeti Bankáltal megállapított hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. E tekintetben a vámkezelést megelőző hét hétfőjén - ha az munkaszüneti nap, akkor a következő munkanapon - közzétett devizaárfolyamot kell alapul venni.

A vámáru külföldi árát számlával kell igazolni, vagy ennek hiányában értéknyilatkozatot lehet tenni.

A vámhivatal nem köteles a számlán feltüntetett vagy az értéknyilatkozatban szereplő értéket elfogadni, ha az a vámhatóság nyilvántartásában szereplő összehasonlító értéktől nagymértékben eltér. Ilyen esetben a vám alapját a vámhivatal azonos, vagy a hozzá legjobban hasonló áru vámmal és adókkal csökkentett belföldi fogyasztói árának alapulvételével vagy becslés útján állapítja meg.

A szeszes ital, a dohánygyártmány, a kávé, valamint a gépjármű kivételével- amelyek vámkezelése során a vámot a Kereskedelmi Vámtarifa vámtételeinek alkalmazásával szabja ki a vámhivatal - nem kereskedelmi forgalomban egységes, 10 százalékos vámtétel alkalmazására kerül sor.

Egyes áruk vámkezelése során fogyasztási adót is kell fizetni. A fogyasztási adó alapja lehet a vámérték, ebben az esetben a százalékos mértékben meghatározott adót kell fizetni, lehet tételes adó, amikor egy adott termék behozatalakor annak meghatározott mennyisége után összegszerűen meghatározott adót kell fizetni, és lehet a kettő kombinációja.

Az utasforgalomban behozott vámáruk után általános forgalmi adót iskell fizetni, melynek mértéke 25 százalék, alapja pedig a vámalap, a vám, és a fogyasztási adó együttes összege.

Nem kell általános forgalmi adót fizetni az utasforgalmi kedvezmény terhére vámfizetés nélkül vámkezelt vámáruk után.

Fontos tudni, hogy utasforgalomban az esedékes vámterhet a vámfizetésre kötelezett a határvámhivataloknál a vámkezeléskor azonnal köteles megfizetni.

Forrás: vam.gov.hu