Tel.: 06 30 343 4343 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Nemzetközi jogosítvány
2009. január 13.

Nemzetközi vezetői engedélyt annak adhat ki az okmányiroda, aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és olyan országban kíván vezetni, amelyben nemzetközi szerződés vagy viszonyosság alapján az érvényes magyar okmány járművezetésre nem jogosít. A nemzetközi vezetői engedélyt az érvényes vezetői engedély adatai alapján állítják ki, és csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes.

A nemzetközi vezetői engedély kiadására irányuló eljárás

A vezető engedély iránti kérelmet az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes - de szükség esetén bármely - okmányirodában, személyesen lehet benyújtani. 2005. áprilisától a nemzetközi vezetői engedély igénylésére irányuló kérelem a kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu) keresztül elektronikus úton is előterjeszthető.

Az okmányiroda a kérelemnek megfelelő adattartalmú elektronikus kérelmet állít elő (ezt érdemes elolvasni, mert ez alapján jegyzik be a személyi adatokat az új dokumentumba).

A kérelemhez a következőket szükséges bemutatni vagy csatolni
 
  • személyazonosításra alkalmas okmányt (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy anyakönyvi kivonat, vagy új típusú vezetői engedély; bevett gyakorlat, hogy ha netán eltérés van a személyi igazolványban vagy egyéb személyazonosító okmányban szereplő információ és a gépi nyilvántartásban szereplő adat között, akkor az eljáró hatóság kérni szokta a születési anyakönyvi kivonatot is),


 
  • lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmányt (hatósági igazolvány a személyi azonosítóról és a lakcímről vagy régi típusú /lakcímet tartalmazó/ személyazonosító igazolvány vagy tartózkodási engedély),


 
  • érvényes magyar vezetői engedélyt (jogosítványt),


 
  • 2 db igazolványképet (az igazolványkép szükségességére külön felhívjuk a figyelmet, mivel más eljárásban általában már az okmányiroda készít fényképet az ügyfélről),


 
  • igazolást az 1500 forintos díj befizetéséről,


 
  • kitöltött nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező nem minősül közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak (a nyomtatványt az okmányirodában bocsátják a kérelmező rendelkezésére).


Fontos tudnivalók

A nemzetközi vezetői engedély - kizárólag a magyar vezetői engedéllyel együtt - a vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi ideig, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított három évig érvényes.
A "B" kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a gépjárművezető részére csak a 18. életévének betöltését követően állítható ki.
A nemzeti kategóriára ("K", "T", "M", "TR", "V") nemzetközi vezetői engedély nem érvényesíthető.

A nemzetközi vezetői engedély tartalma

A vezetői engedélyben feltüntetett adatoknak megfelelően speciális tollal ki kell tölteni a nemzetközi vezetői engedély fedőlapját, a magyar nyelvű első és a fénykép helyét tartalmazó francia nyelvű utolsó oldalt. A fedőlapot le kell bélyegezni, valamint alá kell írni, és a megfelelő vezetői kategóriát az okmányba be kell jegyezni. Az igazolványkép alatt az engedély jogosítottjával is alá kell íratni az okmányt. A nemzetközi vezetői engedély fedőlapján az érvényességi időt a kitöltés alapjául szolgáló vezetői engedély érvényességi idejének megfelelően, de legfeljebb három évben kell meghatározni.

A magyar vezetői engedély érvényessége

A magyar vezetői engedéllyel azokban az országokban vezethetünk - anélkül, hogy kiváltanánk a nemzetközi jogosítványt -, amelyek csatlakoztak az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez (az Egyezményt nálunk az 1980. évi 3. törvényerejű rendelet hirdette ki).

Ezek az országok a következők:
Ausztria, Bahama Szigetek, Bahrain, Belorusz, Belgium, Brazília, Bulgária, Csehország, Dél-Afrikai Köztársaság, Elefántcsont-part, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Fülöp-szigetek, Görögország, Guayana, Horvátország, Irán, Izrael, Jugoszlávia, Közép-Afrikai Köztársaság, Kuba, Kuvait, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Macedónia, Marokkó, Moldova, Monaco, Niger, Norvégia, Németország, Olaszország, Orosz Föderáció, Pakisztán, Románia, San Marino, Svájc, Seychelle-szigetek, Svédország, Szenegál, Szlovákia, Szlovénia, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Uruguay, Zaire, Zimbabwe.

Érvényes továbbá a magyar jogosítvány az Európai Unió valamennyi tagállamában, függetlenül attól, hogy az adott tagállam részese-e a Bécsi Egyezménynek.