Tel.: 06 30 343 4343 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Módosult az útlevélről szóló rendelet
2012. január 05.

A Kormány módosította a külföldre utazásról szóló, 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló rendeletet. Ennek értelmében az úti okmányok soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárás keretében történő kiállítására vonatkozó kérelmek átvételére, és az ilyen eljárásban kiállított úti okmányok kiadására ügyfélszolgálati irodát tartanak fenn. A kérelmező a magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelmet belföldön a körzetközponti jegyzőnél vagy a Hivatalnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél nyújthatja be.

A diplomata- és külügyi szolgálati útlevelek esetében a külügyminiszter, az ideiglenes magánútleveleknél a konzuli tisztviselő, a menekültként és oltalmazottként elismert személyek, a menedékesek, valamint a bevándorolt és a már letelepedett jogállású személyek úti okmánya ügyében pedig a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal lakóhely szerint illetékes területi szerve járhat el. A menekültként, oltalmazottként és menedékesként elismert személyek egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányai iránti kérelmet a külképviseletnél lehet benyújtani. A magyar állampolgárság az erről szóló törvényben meghatározottak szerint igazolható. Ha a kérelmező nem rendelkezik az állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, az eljáró útlevélhatóság vagy az eljárásban közreműködő hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt.

A konzuli tisztviselők a külföldön élő vagy tartózkodó állampolgárok részére az ideiglenes magánútlevelet soron kívül állítják ki. Az úgynevezett "különleges eljárás" során az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított három napon belül, míg azonnali eljárás esetén a benyújtásától számított huszonnégy órán belül állítja ki. Az úti okmányt személyesen vagy törvényes képviselő útján a körzetközponti jegyzőnél, külföldön a konzuli tisztviselőnél, vagy postai úton lehet átvenni. forrás: www.ttghungary.hu