Tel.: 06 1 371 21 91 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

A légi utasok jogai
2008. április 28.

Ha a dolgok nem a tervek szerint történnek...
Az Európai Unió számos jogszabályt alkotott, hogy biztosítsa a légi utasokkal való tisztességes bánásmódot. Az Ön járatát üzemeltető légitársaság felelős az Ön és poggyásza fuvarozásáért, és köteles az Ön jogait tiszteletben tartani.

Az utasok jogai vonatkoznak a menetrend szerinti és a charterjáratokra, a belföldi és a nemzetközi járatokra, minden légitársaságra, legyen szó akár teljes körű szolgáltatásról, akár alacsony díjszabásról. A légitársasággal kötött szerződése egyéb jogokat és kötelességeket is tartalmaz. Kérjen egy példányt a légitársaságtól vagy az utazási irodától.

A beszállás megtagadása, járattörlés
Ha megtagadják Öntől a beszállást, vagy járatát törlik, a járatát működtető légitársaságnak pénzbeli kártalanítást, valamint segítségnyújtást kell biztosítania Önnek. Ezek a jogok bármilyen járatra vonatkoznak, beleértve a charterjáratokat is, amennyiben Ön idejében bejelentkezik (checkin) a járatra, amely
• az EU valamely repülőteréről indul, vagy
• az EU valamely repülőterére érkezik az EU-n kívülről, és a járatot EU-beli légitársaság működteti.

A beszállás megtagadása
Amennyiben az utasok száma meghaladja a rendelkezésre álló ülőhelyekét, a légitársaságnak először önként jelentkezőket kell felkérnie, hogy azok - megállapodás szerinti juttatások ellenében - adják át ülőhelyüket. E juttatások tartalmazzák a jegyár visszatérítésének lehetőségét (ha szükséges, ingyenes visszautazással az utazás kiindulópontjára), vagy azt, hogy Ön más közlekedési eszközzel juthasson el úti céljára.
Ha Ön nem tartozik az ülőhelyüket önként átadók közé, a légitársaságnak a következő összegű kártalanítást kell fizetnie Önnek:
• 1 500 km-nél rövidebb járat esetén 250 €,
• 1 500 km-nél hosszabb, az EU-n belüli járat vagy egyéb, 1 500 és 3 500 km közötti járat esetén 400 €,
• az EU-n kívüli, 3 500 km-nél hosszabb járat esetén 600 €.

A kártérítés összege a felére csökkenthető, ha a késés a fenti esetekben nem több mint két, három, illetve négy óra.
A légitársaságnak továbbá a következő ellátást kell nyújtania Önnek:
• a jegyár visszatérítésének lehetőségét (ha szükséges, ingyenes visszautazással az utazás kiindulópontjára), vagy azt, hogy Ön más közlekedési eszközzel juthasson el úti céljára,
• élelmiszert és üdítőket, továbbá, ha szükséges, szállodai elhelyezést (beleértve a transzfert is), valamint kommunikációs lehetőséget.

Járattörlés
Ha az Ön járatát törlik, a járatot működtető légitársaság a következőket köteles nyújtani Önnek:
• a jegyár visszatérítésének lehetőségét (ha szükséges, ingyenes visszautazással az utazás kiindulópontjára), vagy azt, hogy Ön más közlekedési eszközzel juthasson el úti céljára,
• élelmiszert és üdítőket, továbbá, ha szükséges, szállodai elhelyezést (beleértve a transzfert is), valamint kommunikációs lehetőséget.

A légitársaság a beszállás megtagadásánál említettel azonos mértékű kártalanítás megfizetésére is köteles, kivéve, ha idejében értesítette az utasokat, és más közlekedési lehetőséget biztosított számukra, amellyel az eredetileg tervezettel megközelítőleg azonos időben érkeznek úti céljukra.

A kártalanítás vagy a visszatérítés történhet készpénzben, banki átutalással vagy csekkel, valamint - ha Ön ehhez írásos hozzájárulását adja - utazási utalványok formájában is. A kifizetésnek hét napon belül kell megtörténnie. Ha Ön nem részesül jogainak megfelelő elbánásban, azonnal tegyen panaszt a járatot működtető légitársaságnál.

Jelentős időtartamú késés

Azonnali segítségnyújtás
Valamennyi járat esetében, beleértve a charterjáratokat is, amennyiben Ön idejében bejelentkezik (check-in) a járatra, amely
• az EU valamely repülőteréről indul, vagy
• az EU valamely repülőterére érkezik az EU-n kívülről, és a járatot EU-beli légitársaság működteti,
továbbá a járatot működtető légitársaság
• két óra vagy annál hosszabb késésre számít 1 500 km-nél rövidebb járat esetén,
• három óra vagy annál hosszabb késésre számít 1 500 km-nél hosszabb, az EU-n belüli járat vagy egyéb, 1 500 és 3 500 km közötti járat esetén,
• négy óra vagy annál hosszabb késésre számít az EU-n kívüli, 3 500 km-nél hosszabb járat esetén,
a légitársaságnak élelmiszert és üdítőket, továbbá, ha szükséges, szállodai elhelyezést (beleértve a transzfert is), valamint kommunikációs lehetőséget kell biztosítania Önnek.
Ha a késés öt óra vagy annál hosszabb, a légitársaság fel kell, hogy ajánlja a jegyár visszatérítésének lehetőségét is (ha szükséges, ingyenes visszautazással az utazás kiindulópontjára).

Ha Ön nem részesül jogainak megfelelő elbánásban, azonnal
tegyen panaszt a járatot működtető légitársaságnál.

Későbbi kárigények
Amennyiben a világ bármely részén egy EU-beli légitársaság felelős egy járat késéséért, Ön az ebből eredő kárait illetően legfeljebb 4 150 SDR* összegű kárigénnyel léphet fel. Ha a légitársaság nem ért egyet a követeléseivel, Ön bírósághoz fordulhat.

Kárigényét ahhoz a légitársasághoz nyújthatja be, amellyel szerződése van, vagy ahhoz, amely ténylegesen működteti a járatot, amennyiben a kettő különbözik.

Poggyász
Ön legfeljebb 1 000 SDR* összegű kárigénnyel léphet fel, ha a világ bármely részén egy EU-beli légitársaság járatán kár éri amiatt, hogy megsemmisül, megsérül, elvész vagy késve érkezik meg a poggyásza. Ha a légitársaság nem ért egyet a követeléseivel, Ön bírósághoz fordulhat.
A feladott poggyász károsodásával kapcsolatos kárigényét írásban kell benyújtania a poggyász átvételét követő hét, késve érkező poggyász esetén pedig az átvételt követő huszonegy napon belül.

Kárigényét ahhoz a légitársasághoz nyújthatja be, amellyel szerződése van, vagy ahhoz, amely ténylegesen működteti a járatot, amennyiben a kettő különbözik.

Baleseti sérülés, haláleset
Ön kárigénnyel léphet fel, ha a világ bármely részén egy EU-beli légitársaság járatán bekövetkezett baleseti sérülés vagy haláleset következtében kárt szenved. Sürgős anyagi szükségletei fedezésére jogában áll előleget kérnie. Ha a légitársaság nem ért egyet a követeléseivel, Ön bírósághoz fordulhat.

Kárigényét ahhoz a légitársasághoz nyújthatja be, amellyel szerződése van, vagy ahhoz, amely ténylegesen működteti a járatot, amennyiben a kettő különbözik.

Szervezett társasutazások
A fenti jogokon kívül kárigénnyel léphet fel az utazási irodánál, ha az - az úti céltól függetlenül - nem nyújtja az EU-n belül kötött megállapodás szerinti szolgáltatásokat. Ezek a jogok a meghirdetett utazás szerinti járat igénybevételének meghiúsulására is vonatkoznak. Ezenkívül, ha az utazási iroda által meghirdetett szolgáltatások jelentős része meghiúsul, az utazási iroda köteles segítséget nyújtani, valamint - további költség felszámolása nélkül - más megfelelő intézkedéseket tenni, beleértve az utazást is.

Az első lépés
Amennyiben Önt az ebben a tájékoztatóban említett bármely probléma érinti, késedelem nélkül kérje a
járatot üzemeltető légitársaság képviselőjétől, hogy orvosolják a problémáját.

A következő lépés
Amennyiben Öntől megtagadják a beszállást, járatát törlik, vagy a járat jelentősen késik, és a járatot működtető légitársaság nem tesz eleget kötelezettségeinek, forduljon panasszal az illetékes nemzeti hatósághoz.
Amennyiben járata EU-tagállamból indul, panaszát ott tegye meg. Ha utazásának kiindulópontja az Unión kívülre esik, és járatát EU-beli légitársaság üzemelteti, panaszát abban az EU-tagállamban tegye meg, ahová járata érkezik.
Az illetékes nemzeti hatóság nevét és címét, továbbá az egyéb (pl. poggyászra, baleseti sérülésre, halálesetre, szervezett társasutazásokra vonatkozó) panaszokkal kapcsolatban tanácsot és segítséget nyújtó szervezetek adatait az alábbi, ingyenesen hívható Europe Direct* vonalon tudhatja meg:
00 800 6 7 8 9 10 11,
vagy érdeklődjön e-mailben:
mail@europe-direct.cec.eu.int.
Értesítheti az Európai Bizottságot is arról, hogy milyen intézkedések történtek panaszával kapcsolatban:
B-1049 Brüsszel, fax: (32 2) 299 10 15,
e-mail: tren-aprights@cec.eu.int

További információk
Ez a tájékoztató a vonatkozó uniós jogszabályokat foglalja össze. Vitás esetben bármely jogi követelés vagy eljárás alapját kizárólag a vonatkozó jogszabályok szövege képezi, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) található.
• Kártalanítás és segítségnyújtás utasok számára beszállás megtagadása, járattörlés és jelentős időtartamú késés esetén: 261/2004/EK rendelet, HL L 46., 2004. 02. 17.
• A légifuvarozó kötelezettségei: a 2027/97/EK rendeletet módosító 889/2002/EK rendelet, HL L 140., 2002. 05. 30. (a Montreali Jegyzőkönyv beépítése az uniós jogszabályokba a nemzetközi légifuvarozás egyes szabályainak egységesítése céljából: HL L 194., 2001. 07. 18.).
• Szervezett társasutazások, nyaralások és túrák: 90/314/EGK irányelv, HL L 158., 1990. 06. 23.