Tel.: 06 30 343 4343 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Hat Világrész - Utazások és felfedezések
2005. szeptember 27.

Az Enciklopédia Kiadó egy teljesen elfeledett, még az antikváriusok számára is ismeretlen reprint sorozattal rukkol elő az idei évben. A HAT VILÁGRÉSZ - Utazások és fölfedezések a Világirodalom Könyvkiadóvállalalat 1922-1926 között megjelentetett útleírás-sorozata, melyet Halász Gyula szerkesztett.

Ki is volt Halász Gyula? (Budapest, 1881. április 17. - Budapest, 1947. november 7.)

Két, egymáshoz rejtett szálakkal kapcsolódó tudomány töltötte ki Halász Gyula életét: nyelvészet és geográfia. Nem volt ugyan egyiknek sem szaktudósa, inkább nemes szándékú ismeretterjesztõje, aki komolyan veszi olvasóját, s ezért elkerüli mind az ezoterikus tudományosság, mind a felületes ismerethalmozás csapdáit. A világ megismerésének vágya párosult benne a tudás továbbadásának szenvedélyével.

1922-ben kezdte el egyik legnagyobb szabású vállalkozását A hat világrész című, Utazások és fölfedezések alcímű sorozatának szerkesztését, amelyben fordítóként is rész vállalt.

Az igen jól összeválogatott kötetekben olvashatók többek között klasszikus útleírások (Pigafetta, Cook, Drake), a XIX-XX. század legjelentősebb, nemzetközileg is elismert felfedezőinek (Amundsen, Nansen, Nordenskjöld) beszámolói, valamint magyar utazók (Torday Emil, Bíró Lajos) és utazásnépszerűsítők (Lambrecht Kálmán, Pásztor Árpád) munkái is.


Az eddig megjelent kötetek:

Roald Amundsen északi útja

A hat világrész első kötete Roald Amundsen, norvég sarkkutató 1903-06 között megtett hajóútját írja le. Legendás hajóján, a Gjöán először kelt át az Észak-nyugati-átjárón. Az Északi-sark meghódítását 1909-ben vette tervbe, ám indulása előtt értesült arról, hogy Peary már megelőzte. Tervét megváltoztatva indult a Déli-sark felderítésére, amit négy héttel Scott előtt ért el. 1926-ban repülte át a Norge léghajóval az Északi-sarkvidéket a Spitzbergák és Alaszka között. Nobile expedícióját keresve 1928-ban tűnt el a repülőgépével a Barents-tenger felett.

Shackleton: Az Antarktisz szívében

Sir Ernest Shackleton (1874-1922) az ír származású brit Déli-sarkkutató négy alkalommal is kísérletezett a pólus meghódításával, de a célt csak 180 kilométerre közelítette meg. Életével fizetett érte. Ő volt korának a "legdélebbre jutott embere", ezért lovaggá is ütötték az ünnepelt kutatót.

Néhány idézet az első kötet megjelenése utáni kritikákból:

"...Amundsen vonzóhangú elbeszélő; előadásában érdekes olvasmánnyá válik a hosszú és keserves sarkvidéki küzdelem leírása..." (Az Ujság)

"A nagy norvég kutató hatalmas küzdelmei eleven erővel jelennek meg a magyar olvasó előtt..." (Földrajzi Közlemények)

"Izgalmas és humoros jelenetek változatos filmje pereg le az olvasó előtt." (Magyarság)

"...zamatos, fordulatos nyelve plasztikusan elénk tárja Észak szépségeit és borzalmait." (Uj Nemzedék)

"Az elbeszélés ... egyszerű és vonzó, emberien érdekes ... szinte kedvet érzünk, bárcsak minket is fölvett volna Amundsen parányi hajójára, a Gjöá-ra..." (Világ)

"Nem emlékszem, hogy valaha is olvastam volna oly közvetlen hangú, ... élvezetes útleírást, mint Amundsennek ez a könyve. Aki ezt a művet elolvasta, türelmetlenül várja a többi köteteket... Nagy élvezettel olvastam különösen... a pompás tájleírásokat. A kietlen éghajlat, a gazdag állatvilág és a kevésszámú nomád eszkimó-család talajtalan élete a jég és víz hátán- egymásnak csaknem matematikai függvényei..." (Föld és Ember)

Tervezett kötetek:

3. Magalhaes: A Föld elsõ körülhajózása - Megjelenik 2005-ben

4. Popper József: A mai Szovjetoroszország. Egy tanulmányút élményei képekkel és térképvázlattal (1926) - Megjelenik 2005-ben

5. Sir Francis Drake: Angol lobogó alatt a Föld körül

6. Zboray Ernõ: Az örök nyár hazájában. Feljegyzések Jáva szigetérõl

7. Haardt-Dubreuil: A szaharán keresztül. A sivatag elsõ átszelése Citroen-automobilon

8. Torday Emil: Bolyongások Afrikában

9 Nicaud: Pelletier Doisy repülõútja Párizstól Tokióig

10. Erland Nordenskiöld: Az indiánok között. El Gran Chaco (Dél-Amerika)

A könyvek megrendelhetőek az Enciklopédia Kiadó weboldalán, vagy kaphatóak a könyvesboltokban.