Tel.: 06 30 343 4343 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Ide utaznék Szicília

Általános leírás

Szicilia történelme:
A történelem során Szicíliának sokféle lakója volt. Népek és hódítók jöttek-mentek az évezredek során, és mindegyikük sajátos nyomot hagyott a sziget kultúráján. Szicília legkorábbi lakói a szikánok, az elümoszok, az aszónok és a szikeloszok voltak. A Kr. e. 8. században görög gyarmatosítók érkeztek. Az ő nevükhöz fűződik az első szicíliai városok megalapítása: Siracusa (Szürakuszai), Lentini, Naxos, Catania (Katané) és Messina. Ezek mind tengerparti városok voltak. Az itt élők később további településeket alapítottak, így jött létre többek között Taormina (Tauromeion), Megara Hyblea, Gela, Imera, Szelinusz, Agrigento (Akragasz), Milazzo (Mylai), Segesta. Az oligarcha irányította városok vezetését hamarosan türannoszok, zsarnokok vették át. A leghíresebb és leghatalmasabb Szürakuszai zsarnoka, Gelosz volt. Háborúba keveredett a punokkal, akik kolóniákat kezdtek létrehozni a sziget nyugati részén. Az imerai csatában (Kr. e. 480) Szürakuszai, szövetségesével, Akragasz uralkodójával együtt legyőzte a Hamilcar vezette punokat. A vetélkedés Szicília és Karthágó között azonban folytatódott. A Kr. e. 4. század elején az akkori szürakuszai türannosz, I. Dionüsziosz újra háborúskodott Karthágóval, és bár néhány várost feladni kényszerült, megállította a pun hatalom terjeszkedését. A következő hódító a Római Birodalom volt. Szicília teljes meghódítása három nagy háborúba került Rómának (pun háborúk). A sziget római provincia lett, egy siracusai praetorral és két quaestorral (egy Siracusában, a másik Lilybaeumban). A birodalom kettészakadása után Bizánc fennhatósága alá került a sziget. 827-ben megtört az addigi békés időszak, amikor az arabok (szaracénok) megtámadták a szigetet. A szaracén uralom alá került szigetet a 11. században a pápa által megbízott keresztesek foglalták el. A sereget a Hauteville családból származó Robert Guiscard és testvére, I. Roger (olaszul Ruggero) vezették. Az 1130-ban megalakuló Szicíliai Királyság uralkodója II. Roger lett, a Hauteville dinasztia sarja. A király az ország határait egészen Albániáig, valamint az afrikai partokig tolta ki (Tunisz, Tripoli). A palermói udvar nemzetközi kulturális központtá vált a következő évtizedek során, a világ minden szegletéből érkeztek ide tudósok, politikusok és művészek. 1189-ben (II. Vilmos király halálakor) a Hohenstaufen-ház került a trónra. 1208-ban lett Szicília királya a Német-Római Császárság uralkodója, II. Frigyes (mint szicíliai uralkodót, I. Frigyesként tartják számon). Udvarában már megjelentek a reneszánsz kor csírái. Nagy államférfi hírében állott, természet- és államigazgatási tudományokban is jártas volt. 1250-ben bekövetkezett halála után nehéz idők következtek. A francia király testvére, Anjou Károly lett Szicília királya, pápai invesztitúra révén (Szicília pápai hűbéres volt). Ennek eredményeként a szigetet megszállta a francia hadsereg. A feldühödött lakosok 1282 húsvét hétfőjén fellázadtak az Anjou uralom ellen. A történelem Vespro-lázadás vagy szicíliai vecsernye néven emlékezik a történtekre. A nemesség támogatásával emelték trónra Aragóniai Pétert, akit a korona házassági jogon megilletett (1282. szeptember 4.). A Szicíliai Aragónok dinasztiája (Corona di Trinacria) azonban többségükben gyenge kezű uralkodók sorát jelentette. Emiatt a 14. században a legnagyobb arisztokrata családok (Alagona, Peralta, Ventimiglia, Chiaramonte) magukhoz ragadhatták a hatalmat, és érdekszférákra osztották a szigetet (Négy Vikárius kora). Mivel az Anjouk megtartották a Szicília Királya címet, és a szicíliai Aragónok is tehetetlen uralkodóknak bizonyultak, a spanyol Aragónok ragadták magukhoz a kezdeményezést. 1415-ben a szigetet az Aragóniai Koronához csatolták, Szicília élére alkirály került. A század folyamán "Regno delle due Sicilie" (a Kettős Királyság) néven Nagylelkű Alfonz király egyesítette Dél-Itáliát és Szicíliát. Évszázadokig franciák által támogatott felkelések törtek ki az országban, végül Messinában lángolt fel a népharag, 1672-ben. A Spanyolországgal hadban álló Franciaország (élén XIV. Lajossal) nyíltan támogatta a felkelést. A győzelmek ellenére a franciák kihátráltak az időközben szintén fellázadt Augusta, valamint Messina mögül. Ez utóbbit az Aragónok kíméletlen büntetésekkel sújtották, és ezzel új korszak, a hanyatlásé vette kezdetét a szigeten. A következő időkben a szicíliai korona sokszor cserélt gazdát: a Savoyai ház, VI. Károly osztrák császár uralma után került a spanyol Bourbon Károlyhoz. Az újra önállósuló Nápoly és Szicília királysága lett a Nápolyi Bourbonok országa. Őt a trónon Bourbon Ferdinánd követte, aki az országot lerohanó franciák elől Palermóban keresett menedéket. 1812-ben alkotmányt léptetett életbe, de négy évvel később, az autonóm törekvésekkel bíró arisztokrácia ellenében feloszlatta a parlamentet, és felfüggesztette az alkotmányt. Az első Bourbon-ellenes felkelést (1820-21) követő 1848-as forradalom során Nápolytól független parlament alakult, és haladó követelésekkel (pl. a föderatív olasz állam elképzelésével) rukkoltak elő. A forradalmat vérbe fojtották (1849. május 15.), és visszaállították a Bourbon-hatalmat. Alig tizenöt évvel később azonban, Giuseppe Garibaldi 1860-as partraszállása után Szicíliát és Dél-Itáliát az egységesülő Olaszországhoz csatolták (lásd.: Risorgimento).
1946. május 15-én megalakult a különleges alkotmánnyal bíró, autonóm Szicília Tartomány. Az első szicíliai regionális parlamentet 1947. áprilisában választották meg.
Ajánljuk

Művészete és látnivalói

Szicília híres művészetéről, számos költő és író született itt. A helyi műveltség korai képviselője volt a Szicíliai Iskola a tizenharmadik század elején, amely amellett, hogy mércét állított fel a későbbi generációk számára, számos költőnek adott ösztönzést a következő századok során. A leghíresebb szicíliai művészek kétségkívül Luigi Pirandello, Giovanni Verga, Salvatore Quasimodo, Gesualdo Bufalino, és a helyi nyelven alkotó Ignazio Buttitta. Számos zeneszerző is itt született, köztük Sigismondo d'India (Palermo), Alessandro Scarlatti (Palermo v. Trapani), Vincenzo Bellini (Catania), valamint a híres szobrász, Tommaso Geraci.
Notóban és Ragusában a barokk építészet szép példáit csodálhatjuk meg, melyeket a helyi vörös homokkőbe véstek. Tetszetős kerámiáiról ismert Caltagirone városa. Az olasz opera egyik jelentős képviselője a sziget fővárosa, Palermo: a Teatro Massimo az egyik legnagyobb színház Európában.
Szicília két neves népszokásról is ismert, amelyek a szigetet ért erős normann hatásokban gyökereznek. A szamárkordékat díszítő, bonyolult ábrák normann romantikus költemények, köztük a Roland-ének jeleneteit ábrázolják. Ugyanezeket a történeteket mesélik el a hagyományos bábszínházak is, ahol fából, kézzel gyártott marionett-bábukat használnak.
Gyönyörű és ősi építmények egész sorát csodálhatja meg a szigetre látogató turista. A szigeten számos helyen föllelhetjük az ókori szicíliai művészet csodálatos alkotásait, valamint a korabeli világban élenjáró építészeti és urbanisztikai megoldásokat (pl. a vízvezetékek megépítésénél alkalmazott fejlett mérnöki tudomány, római patrícius-villák, szobrok, mozaikok). A helyi ismeretek tovább bővültek a bizánci időszakban, majd a középkor során. A 11. századtól a 12. századig, a királyság első évtizedeinek korára jellemző, hogy az alkotások szinte kizárólag a király udvar megrendelésére jöttek létre. A Hauteville-dinasztia építette (pápai legátusi cím alapján) a sziget csodálatos katedrálisait, amik a Közép-Itáliából származó új építészeti térrendszerek alkalmazását ötvözik az arab stílisú díszítéssel, a bizánci mozaikművészettel és az apuliai román szobrászattal.

Röviden összefoglalva épülettípusok szerint az alábbi városokat érdemes fölkeresni:
templomok: Segesta, Selinus, Agrigento.
színházak: Taormina, Siracusa, Selinus, Palermo, Segesta
vízvezeték: Termini, Agrigento
régészeti múzeum: Siracusa, Palermo, Trapani, Imera
a siracusai erődítmény (Castello Euralio)
antik városok romjai: Agrigento, Heraclea Minoa, Imera, Segesta, Selinus
a Cefalùi Katedrális, melyet II. Roger építtetett
a Monreale-i Katedrális (Cattedrale di Monreale), melyet II. (Hauteville) Vilmos építtetett.
katedrálisok Messinában, Liparin, Cataniában, Mazarában, Agrigentóban stb.
a palermói Királyi Palota (Palazzo dei Normanni v. Palazzo Reale), és az itt található Capella Palatina (a Szent Péternek emelt palotakápolna)
várak Cataniában (Castello Ursino), Siracusában (Castello Maniace), Augustában, Milazzóban
tornyok: Enna (Torre di Federico II), Trapani, Gela (Colombaia)
Az építészet terén Matteo Carnelivari da Noto a Quattrocento korában bekövetkezett esztétikai ízlésváltozás meghatározó képviselője volt. Legjelentősebb alkotásai a palermói Palazzo Abatellis, a Palazzo Aiutamicristo, és a Santa Maria della Catena templom.
Egyéb

Az Etnáról

Szicíliában található egész Európa legmagasabb vulkánja, az Etna. Három központi krátere több mint háromezer méter tengerszint feletti magasságban található. Ugyanakkor ennél jóval lejjebb is találunk vulkáni kúpokat. Ezek parazitakráterek, melyekből csaknem háromszáz helyezkedik el elszórtan a tűzhányó területén, némelyik maga akkora, mint a Vezúv salakkúpja. Az Etna sohasem tudott olyasfajta robbanásos kaldérát kialakítani, mint például a Vezúv, hiszen a feltörő magmaanyagok mindig utat találtak a felszínre valamelyik kráter egyikén. Lávája is hígan folyóbb, a vulkán ezért is terül el annyira, hogy bár igen tekintélyes magasságú, messziről szemlélve elég laposnak tűnik. Viszont olyan magas, hogy csaknem egész Szicília területéről látható. A sziget keleti partja mentén található egy csodaszép kisváros, Taormina, aminek görög színháza Csontváryt is megihlette, s a festményen az épen maradt romok előteréből bontakozik ki a vulkán fantasztikus panorámája.


Az Etna jóval gyakrabban tör ki, mint a Vezúv, de kitörései korántsem olyan veszedelmesek, nagy robbanásos kitörések rendkívül ritkán fordulnak elő. Az ezeknél jóval "csendesebb" lávafolyások azonban mégis sokszor fenyegetik a hegy lábához épült településeket. A gyakori lávafolyásokon alakultak ki az Etnára oly jellemző lávabarlangok. Ezek akkor keletkeznek, amikor a lefelé haladó lávafolyás teteje megszilárdul, alatta azonban még áramlik a megolvadt kőzet. Így aztán a megszilárdult mennyezet alól kifolyt anyag helyén üregek maradnak vissza. Az Etnánál járva érdemes fölkeresni az Alcantara szurdokvölgyet. Ez igen mély és szűk völgy, melyet az Alcantara-folyóban egyesülő, a vulkánról lefutó olvadékvizek vájtak ki sötét színű és kőkemény bazaltba. A magas részről táplálkozó folyó hőmérséklete még nyáron sem igen haladja meg a 9-10 °C-ot, mégis érdemes végiggázolni a derékig, sokszor nyakig érő dermesztő vízben, felkapaszkodni a kisebb vízeséseken, amíg csak lehet. A sötétszürke sziklába vágott kanyon ugyanis leírhatatlanul romantikus és hangulatos, feltéve, ha a turisták özönlő áradata nem változtatja nyüzsgő közfürdővé.

Éghajlat:
Szicília éghajlata a tengerparti területeken kellemes, földközi-tengeri. A nyár meleg, de nem túl forró, a tél rövid és enyhe, október és március között pedig mérsékelt esőzés jellemző. A napsütéses napok évi száma átlagosan: Palermo – 98, Messina – 110, Taormina – 130, Siracusa – 133. Az évi középhőmérséklet a partok mentén 17 és 19 Celsius fok között ingadozik. A legforróbb hónap a július.
Kapcsolódó cikkek
Vegyen házat Szicíliában egy csésze kávé áráért!
Egy euróért - egy csésze kávé áráért - kínálja évszázados épületeit a 7200 lakosú szicíliai város, Gangi polgármestere, s az ajánlat vonzza az érdeklődőket.A jelképes összegért cserébe a vásárlók elkötelezik magukat arra, hogy az épületeket helyreállítják. A restaurálás költségét házanként 35 ezer euróra becsülik.Húsz házat kínálnak eladásra, és eddig ezek közel felére jelentkezett vevő Olaszország más részeiből éppúgy, mint az Egyesült Arab Emirátusokból.1300-as városközpontA Palermóhoz közeli Gangi polgármestere, Giuseppe Ferrarello így igyekszik megmenteni a lakosait és épületeit veszítő kisvárost. A régi görögök által is lakott város mai központját 1300-ban építették. Gangiban a hetvenes években még több mint tízezren éltek, azóta azonban a lakosok száma folyamatosan csökken. Az elhagyott épületeket az összeomlás fenyegeti.Hasonló kezdeményezéssel próbálta megmenteni a szintén szicíliai Salemi városát még 2011-ben az akkori polgármester, Vittorio Sgarbi ismert olasz művészettörténész. Salemi az 1968-as földrengés után néptelenedett el. Az itt is egy euróért kínált épületeket azonban a helyi ügyészség omlásveszélyesnek tartotta és az adásvételeket leállította.Egy euróért kínálják a házakat a 98 lakosú liguriai Carrega Ligurében is, ahol a vevőknek szintén saját költségükre kell helyreállítani a megvásárolt romos épületeket.
Homérosz korabeli hajót emeltek ki az iszapból
Az antik hajóépítőknek Homérosz által az Iliászban megénekelt mesterségbeli fortélyai ismerhetők meg egy 2500 éves görög hajóroncs révén, amelyet hétfőn hoztak a felszínre Szicília déli partjainál, Gelánál.A görög kereskedőhajó a maga nemében a legnagyobb: hossza 21 méter, szélessége pedig 6,5. A korábban Izrael, Ciprus és Franciaország partjainál felfedezett négy görög hajóroncs közül a legnagyobb hossza "mindössze" 15 méter volt.A hajót, amely a parttól 800 méterre, Kr.e. 500 körül süllyedt el, még 1988-ban fedezte fel két hobbibúvár, 2003-ban pedig felhozták a mélyből rakományát - amforákat, ivókupákat, olajlámpásokat és fonott kosarakat. Hétfőn úszódaru, valamint 20 másik hajó segítségével a felszínre került maga a hajóroncs is. A hajó faanyagát speciális, polietilénglikollal feltöltött tartályokba helyezik, mielőtt Portsmouthba szállítják, ahol angol szakértők konzerválják és rekonstruálják a bárkát. A szakértők szerint a lelet igen értékes, hiszen egyedülálló betekintést nyújt a görög hajóépítőácsok mesterségbeli fortélyaiba, amelyeket eddig csupán Homérosz Iliászából ismerhettek. Csodálatosképp épségben megőrződtek a kenderkötelek, amelyekkel "egybefűzték" a hajótest faanyagát. A tengerfenék iszapja jó állapotban konzerválta évezredeken át a viharban elsüllyedt hajót.Antonello Antinoro, Szicília regionális kulturális tanácsosa szerint a hajóroncs, amelynek múzeumot építenek, növeli Gela turisztikai vonzerejét. Reményei szerint a következő néhány hónapban sikerül megteremteni egy másik, a görög kereskedőhajó közelében felfedezett roncs kiemelésének pénzügyi feltételeit is.Gela, amelyet rodoszi és krétai telepesek alapítottak a Kr. e. VII. században, kulcsszerepet játszott a Földközi-tengeri kereskedelemben. A város a Kr. e. VI. században élte virágkorát, majd lassan elvesztette politikai jelentőségét, de megmaradt fontos kulturális központnak, s itt töltötte élete utolsó éveit Aiszkhülosz görög drámaíró, aki Gelában hunyt el Kr. e. 456-ban. Az idők folyamán a várost többször lerombolták, majd újjáépítették, legutóbb 1233-ban.
Három tenger szigete, Szicília
document.write('Szicília');Olaszhon legnagyobb szigetén a kellemes tengerparti fürdőzés, a pihenés mellett életre szóló élményt jelent az Etna látványa, Taormina, a lenyűgöző városka, vagy Siracusa, Catania felfedezése, és persze a pompás helyi borok kóstolgatása.Szicília szigetének különlegességét fokozza, hogy nem is egy, hanem mindjárt három – a Tirrén-, a Jón-, és a Földközi – tenger mossa partjait. Első látásra leveszi lábáról az utazót, aki menten megérti, miért szólt így Geothe a sziget felkeresése után: „Szicília nélkül nem lehet teljesen megérteni Olaszországot. Mindennek a nyitja itt található.” A sziget kulturális emlékei mellett csodálatos természeti szépségekben is gazdag, ahol a tengerpartot pompás pálmák, kaktuszok teszik varázslatossá, s ahol még az autóutakat is és lélegzetelállító színpompájú, illatú leanderek övezik. A szárazföld felől Reggio di Calabrián át, a Messinába induló kompokon, repülővel pedig Cataniába érkezve juthatunk el a sziget keleti részére. Taorminadocument.write('Vitelli bár');Ez a csodaszép kisváros, amely elképesztő hegyvidékre épült, Messinától 82 km-re található. Az út igen meredek kaptat a hegy gyomrában található parkolóig, ahonnan kisbuszok viszik tovább a turistákat. A Porta Messinán átjutva, a főtéren és környékén sétálva az időben évezredeket csusszan vissza a látogató. A Teatro Greco kivételes tehetségű festőnket, Csontváryt is megihlette. Megérkezve a romokhoz, különleges érzés vesz erőt az emberen, amikor a azok előteréből ugyanúgy bontakozik ki a vulkán gyönyörű panorámája, mint azt ő megfestette híres képén,. A Görög színházat ugyan hellén telepesek emelték i.e. a 3. században, de mai romjai már a római idők emlékeit idézi. A maga korában gladiátorjátékokra is használt, csaknem 110 méter átmérőjű, több mint ötezer néző befogadására alkalmas színház a siracusai után a sziget második legnagyobbja, ahol ma is opera-és színi előadásokat, koncerteket tartanak. A várostól alig félórányi autóútra található Savona település, amelyet az Al Pacino, Marlon Brando, Coppola – és persze a Keresztapa trilógia – rajongók a világ kincséért sem hagynának ki úti programjukból. Szinte zarándokhelynek számít a kisváros főterén található Vitelli bár, amelynek tulajdonosa is ismertté vált, mégpedig azzal, hogy a filmforgatáshoz ingyen bocsájtotta a stáb rendelkezésére bárját.Giardini-NaxosA Taormina városának is otthont adó hegy lába alatt található üdülőváros apró kavicsos tengerpartjával, kellemes éttermeivel, és bárjaival remek választás a nyaraláshoz. Ideális bázis, kiindulópont Szicília keleti részének felfedezéséhez is. Ez a partszakasz Szicília legszebbike, nem véletlenül éppen itt alapították meg Naxos néven első kolóniájukat a görögök. Akik e kor emlékein szívesen legeltetik szemüket, azoknak érdemes felkeresni az Archeológiai Múzeumot.Az Etnadocument.write('Etna');Taorminától mintegy háromnegyed órás autóúttal érhető el a tűzhányó, amely távolról kifejezetten laposnak tűnik. Bár alacsonyabban is vannak kúpjai, ez Európa legmagasabb vulkánja, három központi krátere csaknem négyezer méteres magasságban található. Bár jóval gyakrabban tör ki a Vezúvnál, de kitörései sohasem olyan erejűek, lávája sem olyan tömény, nem kísérik hatalmas robbanások és katasztrófák, mert számtalan kráterében szerencsére elvész ördögi ereje. Kb. 1700 méterig jutnak fel a turista buszok, onnan terepjárókkal közelíthető meg a vulkán. Aki kirándulásait autóbérléssel oldja meg, annak érdemes bejárnia az Etna körüli 21 csodálatos települést is, amelyekben többek között a vulkáni kőzettől fantasztikus ízű gyümölcsök és magvak – narancs, citrom, kivi, pisztácia, őszibarack, és mandula – várnak kóstolásra.Cataniadocument.write('Catania');A görögök alapította, majd a rómaiak által bekebelezett Catania a 18. század óta a sziget második legjelentősebb városa. Bár építészeti remekeit az Etna sorra igyekezett elfedni kitöréseivel, s hatalmas földrengéseknek is rendszeres epicentruma volt, a mai napig számtalan szebbnél szebb látnivalóval bűvöli el látogatóit e város, amelyet a szicíliaiak a tűzhányó fekete lányának neveznek. Itt található a világ harmadik legnagyobb római leletanyaga, 153 temploma van – közöttük a híres Szent Agáta – két római amfiteátruma, bourbon-francia időkre emlékeztető számtalan barokk emléke, a tekintélyes Ursino várról nem is beszélve. A magyar turisták számára fontos célpont már csak azért is, mert a várostól alig 20 percnyire található repülőterére – ahova a hazai utazási irodák közül például az Ariadne Travel szervezésében – hetente több charterjárat érkezik ide, és innen indulnak buszok, vonatok Taorminába, az Etnához, Siracusába Messinába, Palermóba vagy Olaszország szárazföldi úti céljai felé. Innen ágazik el az út a sziget belseje, többek között Enna városa felé is.Siracusadocument.write('Pantalica nekropolisza');Siracusa városa és Pantalica nekropolisza a kulturális Világörökség része. A város annak ellenére, hogy 16. és 17. századi, hatalmas földrengések romba döntötték, számtalan csodálatos, görög és római kori emlékkel várja látogatóit. E városban található a sziget legnagyobb görög színháza, amely annak idején 16 ezer néző befogadására volt alkalmas, és olyan hatalmas méretű vadállat szálláshellyel épült, amekkorát a görögök sehol másutt nem építettek. A rómaiak átalakították, s alkalmassá tették cirkuszi előadások megtartására is. A közelében található kőfejtőn valaha rabszolgák dolgoztak és laktak, itt található a hatalmas, Dionüszosz füle néven vált ismertté üreg. A legenda szerint a bor és vidámság kissé kíváncsi istene azért hasította ki a hegyből, hogy az ott fogságban tartott rabjai beszélgetését kihallgathassa. A görögök az előadások idején hangeffektusok létrehozásához használták. A sziklákba vájt római amfiteátrum Olaszország harmadik legnagyobb amfiteátruma, az i.e. 2. században épült, a monda szerint áldozati oltárán II. Hieronümosz egyszerre 450 bikát áldozott fel istenei kegyének elnyerésére.A dór stílusú, i.sz. 6. században épült Apollón templom a bizánciak, majd később az arabok tetszését is elnyerte, hiszen ők is előszeretettel imádkoztak benne saját istenükhöz. Érdemes felkeresni a dór oszlopokkal díszített, úgynevezett Arkhimédesz sírkövet, és a várostól mintegy 3 km-re található Zeuszt templomot is. A katedrális Ortygia szigetén található, amelyet a várossal egy híd köti össze. Az 5. századi Apolló templom, alapjaira a 7. században épült templom ötvözi a régi kultúrák – dór, jón, normann és keresztény elemek – keveredését. A Szent Lucia bazilika a monda szerint azon a helyen épült fel, ahol 303-ban mártírhalált halt Szent Lúcia. Altemplomában találhatók a szent katakombái. Mai külsejét 15-16. századi építészmestereknek köszönheti. ÉrdekességekA különleges díszítésű szamár kordék hagyománya a normann időkre nyúlik vissza. Kedvcsinálónak képekkel és bővebben információkkal szolgál a http://www.bestofsicily.com/carts.htm oldal.Az 1950-es évekig játszott Opera dei Pupi, a jellegzetes, fából kézzel készített marionett bábok, az azokkal előadott verses, gúnyos darabok hagyománya, 2001 óta az UNESCO világörökség eszmei értékei közé tartoznak. http://www.toursicily.com/sicily-teatrodeipupi.htmlTudta, hogy a fagylalt Szicíliából indult világhódító útjára?A fényképezés szerelmesei örömmel tapasztalják, hogy a sziget házait látványos falfreskók díszítik, különleges hangulatot adva a településnek.Híres szicíliai kézimunka fellegvára a sziget keleti részében Sortino, a kerámiáké pedig Burgio, Caltagirone, Patti, Santo Stefano di Camastra and Sciacca települések.Önálló nyelvA szicíliaiak többsége kétnyelvű, beszéli az olasz és a szicíliai nyelvet is. Utóbbi egy olyan önálló, görög, katalán, arab és spanyol hatásokat is mutató újlatin nyelv, amely nem az olasz nyelv származéka. Mintegy negyedmillió szóból álló, különálló nyelv, amit gyakran csupán nyelvjárásként kezelnek, noha annál sokkal több.Egy kis történelemdocument.write('Szicília zászlaja');Az első, jellegzetesen tengerparti városok – Siracusa, Messina, Lentini, Naxos és Catánia – megalapítása i.e. 8. századra tehetők, és a görögöknek köszönhetők. Későbbi meghódítói között ott voltak a türannoszok (zsarnokok), a rómaiak, akik három győztes hadjáratot követően tették provinciává a szigetet. A birodalom bukása után a bizánciak, aztán az arabok következtek, majd a 11. században a pápa megbízásából a keresztesek. 1130-ban alakult meg Szicíliai Királyság, amelynek első uralkodója a hadjáratot vezető II. Ruggero (Roger) lett, aki a királyság területét Albánián át az afrikai partokig növelte. A palermói udvar hamarosan kulturális központtá vált, tudósok és művészek özönlöttek ide. A 13. század elején Szicília királya a német-római császárság feje, II. Frigyes lett, akinek udvartartása révén meghonosodott a szigeten a reneszánsz kultúra és építészet. Mivel halála után a francia király testvére, Anjou Károly kapta meg a trónt, így a szigetet ellepték a franciák, amit szicíliaiak igencsak rossz szemmel néztek. Fel is lázadtak, az eseményt a történelem szicíliai vecsernye néven tartja számon. A nemesség segítségével a koronát házasság révén „kiérdemlő”, de többségében gyengekezű uralkodókkal bíró házat alapító Aragóniai Péter került trónra. Évszázadokon át hatalmi-és érdek harcok, népfelkelések jellemezték a Nap szigetét. Az 1848-as európai forradalmi fellángolások Szicíliát sem kerülték el, s csak Garibaldi 1860-as partraszállását követően vált Szicília és Dél-Itália az éppen egységbe tömörülő Olaszország része. Mindazonáltal így is újabb, mintegy 180 évbe telt, mire különleges alkotmányával megalakult az autonóm Szicíliai Tartomány.