Tel.: 06 30 343 4343 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Ide utaznék Aquileia

Általános leírás

Az Aquilis folyó mellett Kr. előtt 181-ben létesült római kolónia, amely Augustus idején már a Venetia és Histria nevű régió központja, a birodalom kilenc legfontosabb városának egyike. A tiltott keresztény hit a 2. században jelenik meg a városban. A keresztényüldözésnek Constantinus 313-ban kiadott ediktuma vet véget, utána templomok és kápolnák épülnek a mártírok emlékére. A 4. században az ariánus eretnekség fenyegeti az ortodox hitet, aztán Constantinus utolsó leszármazottja, a hitehagyott Julianus Apostata próbálja meg a pogány restaurációt. Az 5. században a város püspökei a legnagyobb urak a Pó-síkságtól egészen a Balatonig. Aquileia a nyugat-római birodalom bukása után, a gót uralom alatt is fontos tényező, de lakói elővigyázatosan megerősítik a város kikötőjét, az Új-Aquileiának nevezett Gradót. A 6. században Bizánc híres hadvezérei, Belizár és Narszesz meghódítják a területet, de csak a partvidék marad tartósan a birtokukban. Beljebb, a szárazföldön a lombardok rendezkednek be két évszázadra, és Cividalét teszik meg a tartomány székhelyének.
Hosszú ideig két aquileiai püspökség van: egy "bizánci" Gradóban és egy "lombard" Cormonsban. Az új aranykor 774-től jön el, amikor a város a frankok uralma alá kerül, és a nagy műveltségű Paolinus, Nagy Károly pártfogoltja lesz Aquileia pátriárkája. A prosperitás éveinek a magyarok vetnek véget, akik 899 és 952 között tizenkétszer pusztítják végig a síkságot. A tartományt akkoriban Vastata Hungarorum (magyarok által elpusztított) néven emlegetik.
A 11. századtól a 15. századig a hercegség rangjára emelkedett Aquileiai Patriarchátus a térség legnagyobb és legstabilabb állama. A pátriárkák két évszázadig ghibellinek (császárpártiak), aztán a pápához húzó guelfek jutnak hatalomra, akik nem tudják megtartani a békét. Aquileia sokat szenved Udine és Cividale elhúzódó háborújában, végül 1420-ban a hatalma csúcspontjához közeledő Velence uralma alá kerül, és csillaga végérvényesen lehanyatlik. A római kor százezres világvárosa ma már csak nagyobbacska falu, mely ókori emlékein túl boráról nevezetes.
Az ariánusok
Az alexandriai Arius követői, az ariánusok azt vallották a Szentháromságról, hogy a fiú nem egyenrangú az Atyával és nem örökk életű. Hitvallásuk megosztotta a keresztény híveket. A kérdés eldöntésére Constantinus császár 325-ben kénytelen volt összehívni a niceai zsinatot. Bár a tanácskozás az ariánusok vereségét hozta, nézeteik tovább éltek a gótok, a vandálok, a lombardokhitvilágában. Az arianizmus csak a gótok megtérése után a 7. századbanszűnt meg végérvényesen.
Ajánljuk

Látnivalók
Basilica Patriarcale
Teodorus püspök Constantinus ediktuma után azonnal templomot épít Szűz Mária, valamint Hermagoras és Fortunatus szentek tiszteletére. A bazilikát többször lerombolták és újjáépítették. A ma látható, nagyrészt a teodoriánus alapok fölé emelt épületegyüttest 1031-ben szentelte fel Poppone pátriárka, aki a 73 méter magas harangtornyot is építtette. A Patriarchális Bazilika ókeresztény mozaikjai messze földön híresek, nagy kiterjedésük és szépségük miatt. A bazilikától délre a római piactér, északra lakóházak maradványai találhatók. A templom mögött van az 1. Világháború áldozatainak temetője.
Porto Fluviale
A ciprusokkal övezett Via Sacra vezet a kikötőhöz, ahol rakodópartok és raktárépületek romjai tekinthetők meg. A még ma is jó állapotban levő 400 méter hosszú rakodópart közelében találjuk az egykori késő római erődítmény maradványait. A Via Sacra mentén elsétálhatunk az ásatások során előkerült szép kőfaragványok mellett.
Museo Paleocristiano
Az őskeresztény múzeum épületét egy 5. századi templom és egy valamivel később alapított bencés kolostor maradványai fölé emelték. Az aquileiai kereszténység első évszázadait mozaikok, domborművek, sírfeliratok szemléltetik.
Foro Romano
A 2. században épült Fórum a politikai és vallási élet központja volt. A teret övező épületek árkádjai alatt üzletek és borkimérések várták a polgárokat. Hatalmas oszlopok, Meduza-fejes oszloptalpak és más díszes kőfaragványok láthatók a még romjaiban is lenyűgöző egykori Fórum helyén.
Strada Romana
A kikötőhöz vezető római út néhány méteres szakasza jó állapotban maradt fenn.
Mausoleo
Az ismeretlen római patríciusnak emelt mauzóleum darabjait a Tergeste (Trieszt) felé vezető Via Gemina mentén végzett ásatások során gyűjtötték össze, és 1956-ban aprólékos munkával állították fel.
Museo Archeologico
A régészeti múzeum Észak-Olaszország legnagyobb ókori gyűjteménye. A szobrok,portrék, sírfeliratok mellett különösen szépek az üvegből, elefántcsontból és borostyánból készült tárgyak. Izgalmas kontraszt bontakozik ki az egykori mesterembereket foglalkozásuk gyakorlása közben ábrázoló domborműves sírtáblák és az előkelők álló, tógás kőszobrai között.
Nyitva tartás: munkanapokon 9:00 -14:00, ünnepnapokon 9:00 -13:00.
Sepolcreto Romano
Egy szőlőskert és egy veteményes közötti ösvényen érjük el a részlegesen feltárt temetőt. A síremlékek az 1-3. századból valók.