Tel.: 06 1 371 21 91 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Velence, a tengerek királynője II.

Azonosító szám: 10969időtartam: 4 nap / 3 éjszakautazás: busszalindulás: Budapest
2017. április 08., szombat
Hotel 4****
Program
1. nap:
Aquileia
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parko­lóból. Utazás a Siófok - Nagykanizsa - Tornyi­szent­mik­lós - Maribor - Ljubljana (a **-gal jelölt időpontnál a Veszprém - Sárvár - Szombathely - Bucsu - Klagenfurt - Udine) út­vo­na­lon. Is­mer­ke­dés Aquileiával, mely város az ókorban a Római Biro­dalom leg­je­len­tő­sebb tele­pü­lései közé tarto­zott, majd a korai keresz­ténység egyik bástyája volt (ókori lakó­házak, mauzó­leum, Fórum, ókeresz­tény bazi­lika híres mozaik­padlóval stb.). Szállás Padova kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap:
Velence
Egész napos kirándulás Velencébe. Velencéről már mindenki hallott. Egy mese­város, ahol a házak lábát a tenger vize mossa, ahol szinte minden épületre ki lehet írni, hogy műemlék.
Séta a városban, is­mer­ke­dés a város kü­lön­le­ges hangu­latával és leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geivel (Rialto híd, Szent Márk tér, Szent Márk-szé­kes­egy­ház, Campanile, Doge palota, Sóhajok hídja stb.). A közös programok után marad elegendő sza­bad­idő arra, hogy mindenki kedvére baran­gol­hasson a siká­torok és csatornák vilá­gában. A velencei program zá­rá­sa­ként hajózás a Canal Grandén, a város főút­vonalán, ahol a leg­szebb paloták talál­hatóak.

3. nap:
Velence, Murano, Burano
Egész napos kirándulás Velencébe. Szabad prog­ram, lehe­tő­ség további ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re, illetve ba­ran­go­lásra Velence siká­torain és csator­náin keresztül. Idegen­ve­ze­tőnkkel ki­rán­du­lá­si lehe­tő­ség Murano és Burano szige­teire. Murano a híres velencei üveg­gyártás központja, Burano pedig egy bűbájos halász­falu a velencei lagúnában.

4. nap:
Padova (Szent Antal-bazilika és óváros)
A délelőttöt Padovában, Szent Antal váro­sában töltjük. Miután megnéztük a város mo­nu­men­tá­lis dísz­terét, a Prato della Vallét és a híres Szent Antal-bazilikát (gyönyörű freskók, szobrok, dombor­művek stb.), egy óvárosi sétára indulunk, ahol számos szép épületet, palotát csodál­hatunk meg: Pedrocchi kávéház (Olasz­ország egyik legelő­kelőbb kávé­zója), Palazzo della Ragione (a régi vá­ros­háza), Palazzo del Capitanio (a velencei hely­tartó palo­tája), Palazzo del Bo (a nagy múltú egyetem épülete), a dóm a ke­resz­telő­ká­polná­val stb.
Rövid sza­bad­idő után indulás haza­felé. Utazás a Mestre - Ljubljana - Maribor - Tornyi­szent­mik­lós - Nagy­kanizsa - Siófok (a **-gal jelölt időpontnál a Mestre - Udine - Wörthi-tó - Graz - Bucsu - Szom­bat­hely - Sárvár - Veszprém) út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Buda­pest­re az esti órákban.
Elhelyezés
Hotel 4****
Ellátás: félpanzió (büféreggeli / 3 fogásos vacsora).

Figyelem: Olaszországban a büféreggelik ál­ta­lá­ban egyszerűbb svédasztalt jelentenek.

Kiegészítő információk
Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, italautomata).

Szállás: 3 éj­sza­ka Padova kör­nyé­kén (Velence kb. 45 perc autó­busszal) egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás, lég­kon­dicio­nált szo­bák­ban (tv, telefon, haj­szá­rí­tó, széf, minibár). A szálloda a mi értékelésünk szerint inkább erős 3 csil­la­gosnak felel meg.

Figyelem: 2012-ben Olaszország legtöbb tele­pü­lésén beve­ze­tésre került a szállo­da­hasz­ná­lathoz kapcso­lódó ún. ide­gen­for­galmi adó, melynek mértéke 1-2 euró/éj utason­ként, és minden esetben a hely­szí­nen fize­tendő.
Elő­for­dul­hat eset­leg, hogy 2016-ban az adót további olasz tele­pü­léseken is kivetik. Az egyes utazásoknál egy körülbelüli összeget adtunk meg (tájé­koztató jelleggel). A hely­színen euró­ban fize­tendő adó pontos összegét a cso­por­tok indulása előtt küldött utas­tá­jé­koz­tató le­vél­ben fogjuk megadni. Megértésüket kö­szön­jük!

Autóbuszos felszállási lehetőségek:
 • Budapest: 6:00 - Déli pályaudvarnál a PRÍMA (CBA) Déli Áruház felőli parkoló
 • Székesfehérvár: 7:00 - Piac téri buszpu. melletti parkoló Vörösmarty tér felőli része
 • Siófok: 7.40 - OMV benzinkút a McDonald's-nál
 • Nagykanizsa: 9.00 - MOL benzinkút a 7-es út mellett


Belépődíjak a programhoz:
VelenceCampanile (min. 20 fő esetén)EUR 4,-
vaporetto (egy útra)EUR 7,50
bérelt hajó (a 3. napon)EUR 17,-

Az árak tájékoztató jellegűek.

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Árak

Az Ön által megadott időpontban és az ahhoz legközelebb eső időszakban az alábbi árak érvényesek.
(Az Ön által válaszott időpont árait tartalmazó oszlopot színessel kiemeltük.)
Velence, tengerek királynője II.
indulási időpontok:

2017-04-08

időtartam: 3 éjszaka
Hotel 4****
Részvételi díj68 000 Ft/fő
Egyágyas felár17 400 Ft/fő
BBP
BBP biztosítás580 Ft/fő/nap
LEFOGLALOM
Az ár tartalmazza:
 • autóbuszos utazást
 • 3 éjszakai szállást félpanzióval
 • útlemondási biztosítást
 • belépési illetéket Velencébe
 • felsorolt programokat
 • idegenvezetést
Az ár nem tartalmazza:
 • BBP biztosítást
 • belépődíjakat
 • velencei vaporettojegyet a 2. napra
 • 3. napi bérelt hajó árát
 • olaszországi idegenforgalmi adót: kb. 6 EUR - a helyszínen fizetendő