Tel.: 06 1 371 21 91 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

USA - Keleti-part II.

Azonosító szám: 14887időtartam: 12 nap / 10 éjszakautazás: repülővelindulás: Budapest
2017. április 30., vasárnap
Középkategóriájú szállodák
Program
1. nap:
Boston]

Elutazás Bu­da­pest­ről egy európai át­szál­lás­sal Bos­tonba. Szállás Boston kör­nyé­kén (2 éj).

2. nap:
Boston, Plymouth]

Vá­ros­né­zés Bostonban, az Egyesült Államok egyik leg­szebb váro­sában. Az amerikai nagyvárosok közül talán Boston emlékeztet legjobban az angol váro­sok­ra. Joggal szokták az amerikai függetlenség böl­cső­jének is nevezni, a városközpont jó pár tör­té­nel­mi épülete emlékeztet a függetlenségi háború idő­sza­kára. Délután szabad program Bostonban, vagy: Fakultatív program: Félnapos kirándulás a bájos Plymouth városkába, is­mer­ke­dés Amerika törté­nel­mé­nek kezdeteivel. Itt kötött ki 1620-ban az első angol telepeseket szállító hajó, a Mayflower. A város mellett talál­ható Plimoth Plantation skan­zen­együttes nagyszerű képet ad a korszak viszonyairól, be­mu­tat­va a korai telepesek és az indiánok életét is. A hatás úgy válik teljessé, hogy a rekonstruált faluban ko­ra­be­li ruhákba öltözött em­be­rek élik (játsszák) az egykori lakosok mindennapjait. A fakultatív program ára: 13.500 Ft (belépődíjjal) - ga­ran­tált indulás. A fakultatív programot azon uta­sa­inknak ajánljuk, akik szeretik a történelmet.

3. nap:
Newport, New Haven]

Délelőtt utazás egy han­gu­la­tos ten­ger­par­ti üdü­lő­vá­rosba, Newportba, mely tele van szebbnél szebb XIX. század végi kastélyokkal. Közülük a leghíresebb a "The Breakers", egy pazarul berendezett, 70 szobás, neoreneszánsz stílusú kastély, melyet a magyar kötődésű Vanderbilt család építtetett. A kastély meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás New York felé. Útközben New Havenben is­mer­ke­dés a világhírű Yale Egyetem tör­té­nel­mi épületeivel. Itt tanult többek között mindkét Bush és Clinton elnök is. Szállás New York kör­nyé­kén (2 éj).

4. nap:
New York]

Egész napos vá­ros­né­zés a szuperlatívuszok váro­sában (Battery Park, Ground Zero, One World Trade Center, Wall Street, Brooklyn-híd stb.). A vá­ros­né­zés fény­pont­ját jelenti majd egyrészt a pano­ráma az Empire State Building 86. emeletéről, másrészt a hajó­ki­rán­du­lás a Szabadság-szigethez, ahol a város jelképe, a mo­nu­men­tá­lis Szabadság-szobor áll.

5. nap:
New York]

A vá­ros­né­zés folytatása New Yorkban (Soho, China­town, Times Square, Central Park stb.), majd szabad program. Lehetőség a Central Parkban talál­ható Metropolitan Múzeum meg­te­kin­té­sé­re (a világ egyik leggaz­dagabb múzeuma), illetve to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek felkeresésére.
A késő délutáni órákban to­vább­uta­zás délnyugati irányba, szállás Philadelphia kör­nyé­kén (1 éj).

6. nap:
Philadelphia, Baltimore]

Délelőtt vá­ros­né­zés Amerika egyik leg­fon­to­sabb tör­té­nel­mi váro­sában, Philadelphiában. Itt talál­ható az Independence Hall (Függetlenség Csarnoka), ahol 1776-ban aláírták a Függetlenségi Nyilatkozatot és megfogalmazták az Egyesült Államok alkotmányát is néhány évvel később (UNESCO vi­lág­örök­ség). Délután to­vább­uta­zás a Washington melletti szál­lo­dá­ba (2 éj). Útközben is­mer­ke­dés Baltimore modern városával, séta a han­gu­la­tos kikötőben.

7. nap:
Washington DC]

Egész napos vá­ros­né­zés az Egyesült Államok gyö­nyö­rű főváro­sában: Fehér Ház, Capitolium, Lin­coln-emlékmű, Vietnámi Veteránok emlékműve, Arling­ton Nemzeti Temető stb. Délután lehe­tő­ség mú­ze­um­lá­to­ga­tásra, pl. a világhírű Nemzeti Légi és Űr­ha­jó­zá­si Mú­zeum­ban (Amerika egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb mú­zeu­ma).

8. nap:
Washington DC, Lancaster (Amish farm)]

Délelőtt szabad program, lehe­tő­ség to­váb­bi was­hing­toni mú­zeu­mok és ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re. Délután to­vább­uta­zunk Pennsylvania állam fővárosa, Harrisburg irányába. Útközben a Lancaster külváro­sában talál­ható Amish farm meg­te­kin­té­se. A farm képet nyújt az amishok életmódjáról, arról, hogyan él a XXI. században, XVIII. századi kö­rül­mé­nyek között, a modern civilizációtól szinte teljesen elszigetelten ez a közösség. Szállás Harrisburg mellett (1 éj).

9. nap:
Harrisburg, Corning]

Utazás észak felé, a kanadai határon talál­ható Nia­ga­ra-vízeséshez. Útközben rövid lá­to­ga­tást te­szünk az amerikai csokoládégyártás központjában, a Harrisburg mellett felépített Hershey Csoko­lá­dé­múzeumban, majd egy szép kis­vá­rosban, Cor­ning­ban a látvá­nyos üvegmúzeumot tekintjük meg. Szállás Niagara Falls városban, a kanadai oldalon (2 éj).

10. nap:
Niagara (amerikai és kanadai oldal)]

Az egész napot a Niagaránál töltjük. Kilátópontok felkeresése az amerikai és a kanadai oldalon, majd lehe­tő­ség részt venni a klasszikus hajó­ki­rán­du­láson, melynek végcélja a Kanadához tartozó, félelmetes robajjal lezúduló Patkó-vízesés.

11. nap:
Toronto]

Utazás az Ontario-tó partja mentén Torontóba. Autó­bu­szos vá­ros­né­zés (fotószünetekkel) Kanada leg­na­gyobb, s talán legmodernebb váro­sában (Yon­ge Street - a világ leghosszabb utcája, a régi és az új Vá­ros­háza, Ontario tartomány par­la­mentje, a bel­vá­ros fel­hő­kar­co­lói, Sky Dome, kikötő stb.). Délután transzfer a torontói repülőtérre, elutazás egy európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

12. nap:
Érkezés Buda­pest­re a menetrend függ­vé­nyé­ben.
Elhelyezés
Középkategóriájú szállodák
Ellátás: 5 kontinentális és 5 amerikai reggeli. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szál­lo­dák­ban, illetve környékükön többféle ét­ke­zési le­he­tő­ség van, a kiválasztásban az ide­gen­ve­ze­tő természetesen segítséget nyújt. Ame­ri­ká­ban az étkezést gyorséttermekben jóval ol­csób­ban meg lehet oldani, mint a szállodák étter­mei­ben.)

Fakultatív programok
Kirándulás Plymouth:
Félnapos kirándulás a bájos Plymouth városkába, is­mer­ke­dés Amerika törté­nel­mé­nek kezdeteivel. Itt kötött ki 1620-ban az első angol telepeseket szállító hajó, a Mayflower. A város mellett talál­ható Plimoth Plantation skan­zen­együttes nagyszerű képet ad a korszak viszonyairól, be­mu­tat­va a korai telepesek és az indiánok életét is. A hatás úgy válik teljessé, hogy a rekonstruált faluban ko­ra­be­li ruhákba öltözött em­be­rek élik (játsszák) az egykori lakosok mindennapjait.

A fakultatív program ára: 13.500 Ft (belépődíjjal) - ga­ran­tált indulás. A fakultatív programot azon uta­sa­inknak ajánljuk, akik szeretik a történelmet.

Kiegészítő információk
Hasznos tudnivalók
Időjárás: Nagyrészt hasonló hőmérsékleti értékekre számíthatnak, mint Magyarországon, a Niagaránál és Torontóban 1-2 fokkal hűvösebb, Washington környékén viszont pár fokkal melegebb lehet. Eső bármely hónapban előfordulhat, valamivel nagyobb az esélye, mint nálunk.
Egészségügyi előírások: Védőoltásra nincs szükség.
Időzóna: Magyarországhoz képest mínusz 6 óra.
Repülési idő: Nyugat-Európából az USA keleti partvidékére a repülőút hossza 7-8 óra.
Útlevél, beutazási engedély, vízum: Magyar állampolgárok esetében az útlevélnek legalább a hazaérkezés napjáig kell érvényesnek lennie.
Az Egyesült Államokba történő belépés elektronikus beutazási engedéllyel (ESTA) vagy érvényes amerikai vízummal lehetséges (2016 augusztusi információk alapján).
1. ESTA: 2008 óta magyar állampolgárok (*az alábbi kivételektől eltekintve) a Vízummentességi Program keretében üzleti vagy magáncélból 90 napnál nem hosszabb időtartamra vízum nélkül, ESTA engedéllyel utazhatnak az Egyesült Államokba. A beutazási engedélyt interneten keresztül (magyar nyelven) lehet igényelni, a következő linken https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
Óvakodjanak minden ettől eltérő honlaptól, amelyen ESTA-engedély intézését hirdetik, mivel azok akár a többszörösét is elkérhetik a hivatalos díjnak.
Az engedély díja (14 USD) az USA Belbiztonsági Minisztériumának fizetendő, a fizetés bankkártyával az interneten keresztül történik. Az ESTA engedély többszöri beutazásra jogosít, és 2 évig érvényes.
* Fontos, hogy aki 2011. március óta járt Irakban, Iránban, Jemenben, Líbiában, Szíriában, Szomáliában vagy Szudánban, illetve kettős állampolgár ezen országok valamelyikében, egy 2016-os törvény értelmében már nem jogosult a vízummentes belépésre az Egyesült Államok területére. Esetleges meglevő ESTA-ja érvényét veszti, és ezentúl vízumot kell igényelnie.
2. VÍZUM: A vízum újonnan történő igénylését (*a fenti esetek kivételével) nem ajánljuk, mivel annak ügyintézése jóval körülményesebb és költségesebb a fent említett ESTA beutazási engedélynél.
Ha valaki már rendelkezik érvényes amerikai vízummal, nem kell ESTA engedélyt igényelnie, az amerikai vízum a lejáratának napjáig jogosít a beutazásra. Az érvényes vízumot a lejárt útlevélben is elfogadják, ez esetben persze szükség van egy új, érvényes útlevélre is.
Az elektronikus beutazási engedély (vagy a vízum) egyénileg intézendő, de természetesen irodánk szükség esetén segítséget nyújt, és bővebb tájékoztatást is küldünk utasainknak kb. 2 hónappal indulás előtt. További információk az elektronikus beutazási engedéllyel és a vízummal kapcsolatban: http://hungarian.hungary.usembassy.gov
Megjegyzés: Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor az utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontot!
Cím: Budapest IX. kerület, Albert Flórián út 3/a (bejárat a Vágóhíd utca felől).
Telefon: (0036) (1) 476-1364
honlap: www.oek.hu

Belépődíjak
Az árak tájékoztató jellegűek!
A részvételi díj tartalmazza a belépődíjakat a programleírásban megadott helyekre.
További fakultatív lehetőség:
New YorkMetropolitan MúzeumUSD 25,-
Figyelem: Az itt felsorolt programokon a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni.

Utazás
Menetrend szerinti repülőjáratokkal, a hely­szí­nen lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás
10 éj­sza­ka középkategóriájú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás
8 amerikai és 2 kon­ti­nen­tális reggeli. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szállodák kör­nyé­kén, illetve a megtekintett ne­ve­zetes­sé­gek közelében többféle étkezési lehe­tő­ség van, a kiválasztásban az idegenvezető ter­mé­sze­te­sen segítséget nyújt.)

Árak

Az Ön által megadott időpontban és az ahhoz legközelebb eső időszakban az alábbi árak érvényesek.
(Az Ön által válaszott időpont árait tartalmazó oszlopot színessel kiemeltük.)
USA - Keleti-part II.
indulási időpontok:

2017-04-30

időtartam: 10 éjszaka
Középkategóriájú szállodák
Részvételi díj565 000 Ft/fő
Egyágyas felár243 000 Ft/fő
Fakultatív programok
Kirándulás Plymouth13 500 Ft/fő
Kötelező járulékok
Repülőtéri illeték109 700 Ft/fő
BBP
BBP biztosítás870 Ft/fő/nap
LEFOGLALOM
Az ár tartalmazza:
 • repülőjegyeket
 • helyi autó­buszt
 • 10 éj­sza­kai szál­lást
 • 10 reggelit
 • út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást
 • fel­so­rolt progra­mo­kat
 • ide­gen­ve­ze­tő­t Bu­da­pest­től Budapestig
 • kö­vet­ke­ző belépőjegyeket: "The Breakers" kastély New­portban, Empire State Building pano­ráma-kilátó és Szabadság-sziget hajó­ki­rán­du­lás New Yorkban, Amish farm Lancasterben, az üveg­mú­zeum Corningban, valamint a Niagara hajó­ki­rán­du­lás.

(Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen látogathatóak, például New Havenben a Yale Egyetem, Wa­shing­tonban a Légi és Űrhajózási Múzeum, az Arlington Nemzeti Temető és a Hershey Csoko­lá­dé­múzeum.)
Az ár nem tartalmazza:
 • repülőtéri illeték
 • BBP biztosítás
 • fakultatív programok


A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­vezetőnek. A helyiek ezt gyakorlatilag köte­le­ző­nek tekintik. Utasonként összesen kb. 25 dol­lár­ra kell számítani.