Tel.: 06 1 371 21 91 Mail: info@nagyutazas.hu Nyitva: H-P 9:00-17:00

Egyiptom, a Nílus ajándéka II.

vörös-tengeri pihenéssel
Azonosító szám: 14505időtartam: 11 nap / 10 éjszakautazás: repülővel és hajóvalindulás: Budapest
2017. március 30., csütörtök
Hotel 5***** + hajó
Program
1. nap:
Kairó, Gízai Piramisok]
Elutazás a Lufthansa légitársaság menetrend szerinti jára­ta­ival, frank­furti át­szál­lás­sal Feri­hegyről Kairóba, a muzul­mán világ legné­pe­sebb váro­sába. Érkezés a kora délutáni órákban, majd transzfer az 5 csil­la­gos szállo­dába (3 éj). A szállodai szobák elfog­la­lása után, lehe­tő­ség felfris­sülésre és pihe­nésre. Este részvétel egy látvá­nyos hang és fényjáték előa­dáson a Gízai Piramisoknál.

2. nap:
Gízai Piramisok, Szfinx, Kairó]
Délelőtt a Gízai Piramisok és a Szfinx meg­te­kin­té­se Kairó mellett. Több mint 4000 éve állnak ezek a hatalmas épít­mé­nyek itt a sivatag szélén, bámulatba ejtve minden láto­gatót. Az ókori világ 7 csodája közül mára csak a Gízai Piramisok maradtak meg. To­vább­uta­zás Kairó központ­jába, vá­ros­né­zés (az Egyip­tomi Múzeum a fel­be­csül­he­tet­len értékű kincse­ivel, a Cita­della és a Mohamed Ali mecset stb.).

3. nap:
Alexandria]
Egész napos kirándulás a sivatagon át Egyiptom második leg­na­gyobb váro­sába, Alexand­riába, mely a Nílus-delta nyugati végében, a Földközi-tenger partján fekszik. Alexand­ria az ókor egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, az Egyip­tomot meghó­dító Nagy Sándor alapí­totta több mint 2300 évvel ezelőtt. Vá­ros­né­zés (kata­kombák, Pompeius oszlopa, Qaitbai-erőd, Montazah Palota stb.), majd szabad program.

4. nap:
Memphisz, Szakkara, Ó-Kairó (keresztény negyed), Kairó - bazár]
Délelőtt lá­to­ga­tás az ókori Egyiptom egykori főváro­sában, Memphiszben, majd a közeli Szakka­rába utazunk. Itt talál­ható a világ eddig feltárt legré­gebbi pira­misa, Dzsószer fáraó sírem­léke (a híres lépcsős piramis).
Ezután lá­to­ga­tás Ó-Kairóba, a város ősi magjába. Séta az egykori erőd falai közé épült kopt-negyedben (kora-keresz­tény temp­lomok, mecsetek). Itt talál­ható az ország legré­gebbi zsina­gó­gája is, melyet a Jeru­zsá­lemből kiűzött zsidók építettek még az I. században. Késő délután sza­bad­idő a Khan el Khalili bazár forga­ta­gában.
Este transzfer a háló­kocsis vonathoz, utazás Asszuánba, szállás lég­kon­dicio­nált, 2 ágyas (eme­le­tes ágyak), mosdóval, töröl­kö­zővel felsze­relt háló­ka­bi­nokban (1 éj). Megjegyzés: Egyiptomi viszonylatban a vonat szín­vo­na­lasnak számít, étke­ző­ko­csival ellá­tott, ahol vacsorát és reggelit is bizto­sí­tanak. Minden vagonban van 2 db mosa­kodó helyiség (mosdó, WC), egy vagonban 10-12 háló­kabin talál­ható. Repülő­géppel nyilván gyorsabb az utazás, de Kairóból Asszuánba a repülő­gépek ál­ta­lá­ban kora reggel járnak, így ilyenkor a hajnali kelés miatt nagyon kevés idő marad éj­sza­kai pihe­nésre. A vonat esetében egész éj­sza­ka lehet aludni, hiszen az előzetes menet­rend szerint este 8-kor indu­lunk Kairóból és délelőtt 10 órára érkezünk meg Asszuánba.

5. nap:
Asszuán, Philae]
Délelőtt megérkezés Asszuánba, Egyiptom legdé­libb nagyvá­ro­sába. Láto­gatás az Asszuáni-gátnál, a világ egyik leg­na­gyobb vízi­erő­mű­vénél. A gát mögött kelet­kezett Nasszer-tó hossza 500 km. Ezután Philae temp­lo­mait tekintjük meg, melyeket a gát építése miatt Philae szige­téről egy másik szigetre tele­pí­tettek át. A kö­vet­ke­ző prog­ra­munk a régi gránit­bányák, ahonnan a fáraók em­lék­mű­vei­nek kőtömbjei is szár­maznak. Itt talál­ható az ún. befe­je­zetlen obeliszk, amelyik a maga 35 méteres magas­sá­gával a leg­na­gyobb obeliszk lehe­tett volna. Ezt követően transzfer az 5 csil­la­gos hajóhoz, a kabinok elfoglalása (3 éj).

6. nap:
Asszuán, Abu Szimbel, nílusi hajóút, Kom Ombo]
Délelőtt szabad program, pihenés a hajón, napozás.
Fakultatív program: Kirándulás lég­kon­dicio­nált autó­busszal a szudáni határ köze­lébe, Abu Szimbel több mint 3000 éves, sziklába vájt, hatalmas temp­lomaihoz - UNESCO vi­lág­örök­ség. (Indulás hajnali 4-kor, vissza­ér­ke­zés 13 óra körül.) A fakultatív program ára: 23.000 Ft. Délután hajózás a Níluson észak felé. Útközben Kom Ombo Ptolemaiosz-kori temp­lomának meg­te­kin­té­se.

7. nap:
Edfu, nílusi hajóút, Luxor]
A Nílus bal partján talál­ható Edfu városa, körül­belül félúton Asszuán és Luxor között. Az itt talál­ható Hórusz-temp­lom a Krisztus előtti I. századra készült el, korának legtel­je­sebb egyip­tomi emléke. Reggel lá­to­ga­tás a temp­lomban, majd tovább­ha­józás. Az egyip­tomi utazás egyik leg­na­gyobb élmé­nye a nílusi hajóút (a part menti, ősi módsze­rekkel művelt földek a szub­tró­pusi növény­zettel és a földeken dolgozó embe­rekkel, a siva­tagi tájak, a falvak, ahol megállt az idő stb.).

8. nap:
Luxor, Karnak, Királyok völgye]
Luxor helyén állott valaha Egyiptom hatalmas fővá­rosa, a "százkapus" Théba. Ért­hető, hogy az itteni műem­lékek a leg­je­len­tő­sebbek és leg­ér­té­ke­sebbek. Déle­lőtt ba­ran­go­lás a Nílus bal oldalán, a halottak váro­sában. Séta a Királyok völgyében a fáraó­sí­rokhoz, majd a Memnon-kolosszusok és Hatsepszut királynő le­nyű­gö­ző környe­zetben fekvő halotti temp­lomának meg­te­kin­té­se. Délután a Nílus jobb partján lévő Luxori temp­lom, majd a Luxor mellett talál­ható mo­nu­men­tá­lis Karnaki temp­lom meglá­to­ga­tása.
A késő délutáni órákban utazás autó­busszal Hurghadába, Egyiptom nép­szerű ten­ger­par­ti üdü­lő­vá­rosába (3 éj).

9. nap:
Vörös-tenger, Hurghada]
Szabad program, pihenés. A Vörös-tenger és Hurghada szám­ta­lan program­lehe­tő­séget kínál: pl. egész napos hajó­ki­rán­du­lás a Vörös-tengeren a Giftun szigetre; dzsip szafari (dzsipezés a siva­tagban, lá­to­ga­tás egy beduin faluban, bete­kintés a beduinok éle­tébe); üveg­fe­nekű hajóról is kém­lel­hetik a tenger élő­vi­lágát stb. A programokra a hely­színen lehet jelent­kezni és befizetni.

10. nap:
Vörös-tenger, Hurghada]
Szabad program, pihenés. Lehetőség fakultatív prog­ra­mokon való részvételre.

11. nap:
Hurghada]
Késő délelőtt transzfer a hurghadai repülő­térre, elutazás az Austrian Airlines menet­rend szerinti jára­ta­ival, bécsi át­szál­lás­sal. Érkezés Feri­hegyre a késő esti órákban.
Figyelem: Az egyip­tomi viszo­nyok miatt néha előfordul, hogy a hajó indu­lása változik, ilyenkor a prog­ramok sorrendje is módo­sulhat. Ez egy meg­le­he­tő­sen szegény afrikai ország, amelynek lakói nem a preci­zi­tá­sukról híresek. Számít­sanak arra is, hogy a szál­lodák katego­ri­zálása nem feltét­lenül azonos az európaival.
Elhelyezés
Hotel 5***** + hajó
Ellátás: félpanzió a szállodákban (reggeli, vacsora), teljes ellátás a hajón (reggeli, ebéd, vacsora). Az út során valamennyi étkezés svédasztalos.

Fakultatív programok
Abu-Szimbel:
Kirándulás légkondicionált autó­busszal a szudáni határ közelébe, Abu Szimbel több mint 3000 éves, sziklába vájt, hatalmas templo­ma­i­hoz - UNESCO világörökség. (Indulás hajnali 4-kor, visszaérkezés 13 óra körül.)

A fakultatív program ára: 23 000 Ft (garantált in­du­lás).

Kiegészítő információk
Hasznos tudnivalók
Időjárás: A nappali csúcshőmérsékletek sokéves átlagai a következők:
 • Kairó: szeptember: 33 °C / október: 30 °C / november: 25 °C / december: 21 °C / január: 19 °C / február: 21 °C / március: 24 °C / április: 29 °C
 • Luxor: szeptember: 38 °C / október: 35 °C / november: 28 °C / december: 25 °C / január: 24 °C / február: 25 °C / március: 28 °C / április: 34 °C

Az esőnek nagyon kicsi a valószínűsége, a folyamatos napsütés jellemző, hiszen Egyiptomban sivatagi éghajlat van.
Egészségügyi előírások: Kötelező védőoltást nem írnak elő a hatóságok, azonban a Hepatitis A és esetleg a hastífusz elleni védőoltás javasolt. Jó szolgálatot tehet valamilyen gyógyszer az esetleges hasmenéses megbetegedések kezelésére.
Időzóna: Magyarországhoz képest plusz 1 óra.
Repülési idők: Közép-Európából Egyiptomba a repülőút hossza kb. 3-3,5 óra.
Útlevél: Az útlevélnek a hazaérkezés napjától számítva még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie.
Vízum: Az Egyiptomba való belépéshez vízum szükséges. A vízumügyintézést a Fehérvár Travel bonyolítja, melyhez mindössze az útlevél adataira lesz szükségünk.
Megjegyzés: Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor az utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontot!
Cím: Budapest IX. kerület, Albert Flórián út 3/a (bejárat a Vágóhíd utca felől).
Telefon: (0036) (1) 476-1364
honlap: www.oek.hu


Utazás
A Lufthansa és az Austrian Airlines lé­gi­tár­sa­ságok menetrend szerinti járataival, egyszeri át­szál­lás­sal a Budapest - Frankfurt - Kairó / Hurghada - Bécs - Budapest út­vo­na­lon. Kai­ró­tól Asszuánig hálókocsis vonattal, Asszuántól Luxorig 5 csil­la­gos hajóval, egyéb­ként pedig lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás
3 éj­sza­ka egy kairói 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 1 éj­sza­ka egy hálókocsis vonaton (leírás a 4. napnál), 3 éj­sza­ka egy 5 csil­la­gos nílusi hajón és 3 éj­sza­ka egy 5 csil­la­gos ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban Hurghada kör­nyé­kén két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás
Félpanzió a szál­lo­dák­ban és a vonaton (reggeli, vacsora), teljes ellátás a hajón (reggeli, ebéd, vacsora). A szál­lo­dá­ban és a hajón valamennyi étkezés svédasztalos, a vonaton egy­sze­rűbb, felszolgált reggelit és vacsorát biztosítanak.

Árak

Az Ön által megadott időpontban és az ahhoz legközelebb eső időszakban az alábbi árak érvényesek.
(Az Ön által válaszott időpont árait tartalmazó oszlopot színessel kiemeltük.)
Egyiptom, a Nílus ajándéka II.
indulási időpontok:

2017-03-30

időtartam: 10 éjszaka
Hotel 5***** + hajó
Részvételi díj297 500 Ft/fő
Egyágyas felár78 000 Ft/fő
Fakultatív programok
Abu-Szimbel23 000 Ft/fő
Kötelező járulékok
Repülőtéri illeték81 400 Ft/fő
Vízumdíj8 700 Ft/fő
BBP
BBP biztosítás580 Ft/fő/nap
LEFOGLALOM
Az ár tartalmazza:
 • repülőjegyeket (beleértve a belső járatokat is)
 • helyi autóbuszos közlekedést és a nílusi hajózást
 • 10 éjszakai szállást fél­panzióval, illetve a hajón teljes ellátással
 • útlemondási biztosítást
 • felsorolt programokat belépődíjakkal
 • idegen­vezetőt a budapesti indulástól a budapesti érkezésig
 • helyi idegenvezetéseket
Az ár nem tartalmazza:
 • repülőtéri illetéket
 • vízumdíjat
 • BBP biztosítást
 • fakultatív programokat
 • borravalót (A helyszínen összesen kb. 40 dollár borravalót illik adni. A helyi szolgáltatók ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik.)